BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dresler Ewelina (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Optymizm a efektywność zawodowa pracowników. Część 2, Interpretacja zdarzeń negatywnych
Optimism Versus Work Effectiveness. Part 2, Interpretation of Negative Events
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 50-56, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Efektywność pracy, Zachowania pracownika, Psychologia pracy, Wyniki badań
Work effectiveness, Employee behaviours, Industrial psychology, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wstęp. Artykuł stanowi drugą część rozważań na temat optymizmu i jego związku z efektywnością w miejscu pracy. Przeanalizowano optymizm w kontekście sposobu interpretowania zdarzeń negatywnych przez pracowników związanych ze sprzedażą. Celem artykułu jest sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy różnymi wymiarami optymizmu takimi jak zasięg, stałość i personalizacja zdarzeń negatywnych a poziomem efektywności pracowników.
Materiał i metody. Podstawą artykułu są wyniki badań własnych zrealizowanych w projekcie badawczym w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania zostały oparte na koncepcji optymizmu Martina Seligmana.
Wyniki. Wyniki badań własnych sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem efektywności a stałością i zasięgiem optymizmu w aspekcie interpretacji zdarzeń negatywnych. Nie stwierdzono natomiast zależności pomiędzy sposobem personalizacji niepomyślnych zdarzeń a poziomem efektywności pracowników.
Wnioski. Wyniki badania sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem optymizmu w obszarze interpretacji zdarzeń negatywnych a efektywnością w pracy. Wymagają jednak dalszych pogłębionych badań, które może mieć zastosowanie praktyczne do podnoszenia efektywności w pracy poprzez uczenie pracowników optymizmu. (abstrakt oryginalny)

Introduction. The following article is the second part of considerations on optimism and its connection with efficiency in the workplace. It has been described in regard to how negative events are interpreted by workers. The aim of the article is to check whether there is a relationship between workers' efficiency and different dimensions of optimism, its range, stability and personalization resulting from negative events.
Material and methods. The article was prepared on the basis of the research findings obtained in the project conducted under the Fund Grants for Research at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The study was based on the concept of optimism by Martin Seligman.
Results. The result of the research confirm the connection between the level of efficiency and optimism and the way negative events are interpreted. In turn, there was no connection found between the way such events were personalised and the level of employees' efficiency. Conclusions. The study results allow to draw some general conclusions about the existing connection between the level of optimism in regard to interpretation of negative events and efficiency at work. However, it requires further research, which may have practical application in improving workers' performance at work through teaching them optimism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego , W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. GWP, Gdańsk, s. 192-242.
 2. Czapiński J. (1985), Wartościowanie - zjawisko inklinacji pozytywnej: O naturze optymizmu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 3. Czerw A. (2010), Optymizm. Perspektywa psychologiczna. GWP, Gdańsk.
 4. Dresler E. (2017), Optymizm a efektywność zawodowa pracowników. Część I. Interpretacja zdarzeń pozytywnych. Rozprawy Społeczne, 11(1), s. 79-86.
 5. Drucker P. (1994), Menedżer skuteczny . Biblioteka Nowoczesności, Kraków.
 6. Dyduch W., Kozłowska I. (2011), Zintegrowany system pomiaru efektywności oparty na miarach przedsiębiorczości organizacyjnej , W: W. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie , tom. I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, Opole, s. 284-293.
 7. Filipowicz G. (2013), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 8. Hoffmann K., Gajda D., (2015), Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230-2015, s. 146-164.
 9. Kaplan R., Norton D. (2007), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Luthans B.C., Luthans K.W., Jensen S.M. (2012), The impact of business school students' psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87, s. 253-259.
 11. Luthans F., Youssef C., Avolio B. (2007), Psychological capital. Developing the human competitive edge . Oxford University Press, Oxford UK.
 12. Peterson C. (2000), The future of optimism . American Psychologist, 55, s. 44-55.
 13. Potempa K. (2013), Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), s. 130-134.
 14. Seligman M. (2010), Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Media Rodzina, Poznań.
 15. Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia . Media Rodzina, Poznań.
 16. Siciński A. (1972), Optymizm - pesymizm - próba precyzacji pojęć i jej konsekwencje badawcze. Studia Socjologiczne, 4 (47), s. 77-96.
 17. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 18. Stach R. (2006), Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu