BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fabisiak Anna (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Jaworski Mariusz (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Kuchnia polska jako element uatrakcyjnienia oferty turystycznej
Polish Cuisine as Part of the Attractive Tourist Offer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 112-124, tab., bibliogr. 28 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Dziedzictwo kulturowe, Turystyka kulinarna, Oferta turystyczna
Regional product, Cultural heritage, Culinary tourism, Touring offer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Poznawanie dziedzictwa kulinarnego stało się z jednym z ważnych aspektów podróżowania nie tylko po Polsce, ale i po świecie. Kuchnia regionalna stanowi element promocji kraju i poszczególnych regionów, stąd też pojawienie się pewnych trendów powrotu do tradycyjnych receptur. Celem pracy jest przybliżenie kuchni staropolskiej i regionalnej z uwzględnieniem wizerunku regionu. Scharakteryzowano w niej wpływ kuchni innych narodów na kuchnię polską. Dziedzictwo kulinarne niezależnie od charakteru jest nieodzownym elementem rozwoju turystyki, w tym w dużej mierze turystyki międzynarodowej. Istotną rolę mogą odgrywać placówki gastronomiczne, które podtrzymują regionalne tradycje na danym obszarze. Żywność regionalna jest zatem ważnym elementem kształtowania wizerunku regionu i symbolem atrakcyjności turystycznej. Wychodząc jednak na przeciw nowym wyzwaniom zdrowego stylu życia w Polsce i Europie istnieje potrzeba połączenia aspektu tradycyjnego żywności i nowoczesnego stylu żywienia. W pracy wykorzystano metodę przeglądu na podstawie wybranych baz danych.(abstrakt oryginalny)

The aim of work: Exploring the culinary heritage has become one of the most important aspects of travel in Poland, and also World. Regional cuisine could be one of the elements of the promotion of the country. Region promotion is one of the trends which are part of the return to traditional recipes. Aim of this paper was to introduce the traditional Polish cuisine and regional specialties with including the image of the region. Results: The study characterized the other cuisines influence on the Polish cuisine. Culinary heritage could be an essential element in the development of regional tourism and international food. Gastronomical facility which serves traditional and regional dishes plays an important role in this promotion. Social implications: Regional Food is an important part of shaping region image, and could be the symbol of the tourist attractiveness. The practical implications: The combination aspect of traditional food and modern-style nutrition in Poland and Europe is needed. Research Methodology: Literature review based on the selected database.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaczkowska A., Eksterowicz J., Zukow W. (2016), Kuchnia tradycyjna jako czynnik wpływający na rozwój turystyki regionu na przykładzie Krajny, "Journal of Education, Health and Sport", No. 6(2).
 2. Bockenhein K. (2004), Przy polskim stole, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 3. Bogucka M. (1994), Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Buczkowska K., von Rohrscheidt A.M. (red.) (2009), Współczesne formy Turystyki kulturowej, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 5. Czarniecka-Skubina E., Bień A. (2011), Odkrywamy smaki Pomorza i Kaszub, "Przegląd Gastronomiczny", lipiec-sierpień.
 6. Czarniecka-Skubina E., Borowska E. (2012), Wielkopolskie smaki, "Przegląd Gastronomiczny", październik.
 7. Czarniecka-Skubina E., Niksa K. (2012), Zgodnie z naturą, "Przegląd Gastronomiczny", marzec.
 8. Czarniecka-Skubina E., Szczeopańska A. (2011), Przysmaki Krainy Wielkich Jezior, "Przegląd Gastronomiczny", październik-listopad.
 9. Durydiwka M. (2013), Turystyka kulinarna. Nowy trend w turystyce kulinarnej, "Prace i Studia Geograficzne", nr 52.
 10. Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylińska-Kaczmarek M. (2006), Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, Format AB, Warszawa.
 11. Grębowiec M. (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych, "Zeszyty Naukowe SGGW", "Postępy Rolnictwa Światowego", nr 10(25).
 12. Grębowiec M. (2012), Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, "Zeszyty Naukowe WSTIJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja", nr 9(1).
 13. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. (2009), Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 14. Jaworska G. (2007), Charakterystyka żywności dla grup narodowościowych, religijnych i społecznych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 50(1).
 15. Kmiołek A. (2012), Sporządzanie i ekspedycja napojów i potraw, WSiP, Warszawa.
 16. Kowalczyk A. (2005), Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, "Turyzm", nr 15.
 17. Lorek-Guranowska L. (2007), Pyry z gzikiem i nie tylko, "Przegląd Gastronomiczny", nr 10.
 18. Makała H. (2015). Tradycje w kuchni polskiej jako atrakcja dla turystów, "Tradycje i Trendy Kulinarne w Turystyce na Obszarze Polski", nr 15(1).
 19. Małek J. (2003), Turystyka kulinarna jako czynnik rozwoju lokalnego, "Prace i Studia Geograficzne", nr 32.
 20. Montari A., Staniscia B. (2009), Culinary tourism as a tool for regional re-equilibrium, "European Planning Studies", No. 17.
 21. Ogrodowska B. (2005), Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. Ocalić od zapomnienia, Sport i Turystyka- Muza SA, Warszawa.
 22. von Rohrscheidt A.M. (2008), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.
 23. Sieczko A., Wojciechowska Z. (2013), Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, "Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica", nr 299(70).
 24. Snaglewska B., Zahorska I. (1989), Potrawy Staropolskie i regionalne, CZRS, Warszawa.
 25. Stasiak A. (2007), Gastronomia jako produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo", nr 11.
 26. Studzienicki T. (red.) (2009), Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur, Academia Europa Nostra, Gdynia - Lubiszynek.
 27. Szymanderska H. (2005), Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Świat Książki, Warszawa.
 28. Zaborowska A., Skierkowski K. (2011), Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej. "Przemysł Spożywczy", nr 65(10)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu