BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Józef (Trybunał Stanu)
Tytuł
Glosa do Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 2, s. 159-164, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Sąd Najwyższy, Ubezpieczenia obowiązkowe, Odpowiedzialność cywilna
Supreme Court, Compulsory insurance, Civil liability
Abstrakt
Po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. RU/116/AD/15 "Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach ubezpieczeniowej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?" SN podjął uchwałę: Świadczenie ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zych J., Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia, Apostolicum 2016 r.
  2. Wyrok Sądu Najwyższego z 28.01.2016 r., III CSK 60/15 niepublikowany.
  3. Wyrok Sądu Najwyższego z 20.05.2016 r., II CSK 517/15 niepublikowany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu