BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniczko Magdalena (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania), Orłowski Dominik (Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie)
Tytuł
Wydarzenia jako urozmaicona forma turystyki kulinarnej na przykładzie Festiwalu "Europa na widelcu" we Wrocławiu
Events as a Culinary Tourism Varied Form on the Example of the Festival "Europe on the Fork" in Wroclaw
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 125-154, fot., tab., bibliogr. 13 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Turystyka kulinarna, Wydarzenia marketingowe, Produkty regionalne
Culinary tourism, Marketing events, Regional product
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, Z32
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Celem opracowania jest wykazanie, że wydarzenie kulinarne Festiwal "Europa na widelcu" we Wrocławiu stanowi urozmaiconą formę turystyki kulinarnej. W realizacji celu badawczego wykorzystano metodę analizy źródeł wtórnych obejmujących informacje dostępne: w krajowej literaturze przedmiotu, materiałach uzyskanych na Festiwalu "Europa na widelcu" we Wrocławiu oraz na stronach internetowych. Do przygotowania opracowania zastosowano technikę obserwacji uczestniczącej podczas badań terenowych przeprowadzonych na początku czerwca 2015 roku, w czasie badanego Festiwalu. Przeprowadzone badania wskazują, że Wrocław jako jedno z pierwszych miast zaczął podkreślać swój potencjał kulinarny. Organizowany tam Festiwal "Europa na widelcu" jest wydarzeniem kulinarnym o bardzo rozbudowanym programie, składającym się z wielu atrakcji związanych z kulinariami. Lokalni restauratorzy corocznie na Biesiadzie europejskiej gotują dla tysięcy odwiedzających rynek wrocławian i przyjezdnych, w tym turystów kulinarnych (foodies). Festiwal "Europa na widelcu" jest ważnym wydarzeniem kulinarnym stanowiącym urozmaiconą formę turystyki kulinarnej, przeznaczonym dla wszystkich miłośników dobrego smaku. Impreza ta wpływa na rozwój tego rodzaju turystyki oraz promocję stolicy Dolnego Śląska od strony kulinarnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to demonstrate that the culinary event Festival "Europe on a fork"in Wroclaw is a diversified form of culinary tourism. The objective of the research used method for the analysis of secondary sources including information available: in the national literature, materials obtained at the Festival "Europe on a fork" in Wroclaw and on websites. For the preparation of the development of the technique of participant observation during field studies carried out at the beginning of June 2015, during the test Festival. The study indicates that the Wroclaw as one of the first cities began to assert its culinary potential. Organized there Festival "Europe on a fork" is a culinary event with a very extensive program, consisting of many attractions related to the culinary. Local restaurateurs annually on the Feast of the European cook for thousands of visitors to the market Wroclaw residents and visitors, including tourists culinary (foodies). Festival "Europe on a fork" is an important culinary event constituting a varied form of culinary tourism, designed for all lovers of good taste. This event affects the development of this type of tourism and promotion of the capital of Lower Silesia from the culinary side.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalczyk A. (2005), Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne. "Turyzm", nr 15/1-2.
 2. Kowalczyk A. (2008), Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, (w:) Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), "Geografia Turyzmu", t. 1.
 3. Long L.M. (1998), Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness. "Southern Folklore", t. 55.
 4. Long L. M. (2004), Culinary Tourism. The University Press of Kentucky, Lexington.
 5. Orłowski D., Woźniczko M. (2011), Komercyjne wydarzenia promocyjne na rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej, (w:) Jastrzębski C. (red.), Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 6. Orłowski D., Woźniczko M. (2015), Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, (w:) Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Studia, tom CLXIII, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 7. Orłowski D., Woźniczko M. (2016), Turystyka kulinarna, czyli odkrywanie polskich smaków, Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, "Smak i Tradycja", nr 20 (marzec-kwiecień).
 8. Wolf E. (2004), Culinary tourism: a tasty economic proposition, International Culinary Tourism Association, Portland.
 9. Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D. (2015), Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa.
 10. Woźniczko M., Orłowski D., Jędrysiak T. (2015), Instytucjonalizacja oraz formalizacja turystyki kulinarnej na świecie i w Polsce, (w:) Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Województwa Łódzkiego, Łódź.
 11. http://enw.smakiwroclawia.pl/o-festiwalu [dostęp:10.04.2016].
 12. http://www.culinarytourism.org [dostęp: 10.04.2016].
 13. http://www.potrawyregionalne.pl [dostęp: 10.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu