BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejnik Łukasz Wiktor (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej
Determinants of support for European Union membership
Źródło
Catallaxy, 2017, vol. 2, iss. 1, s. 5-12, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Brexit, Europeizacja
Economic and political integration of Europe, Brexit, Europeanisation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C23, F55, F68
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Motywacja: Głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu było wyjaśnienie przyczyn wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) i ukazania zmian postaw politycznych obywateli państw członkowskich oraz zjawisk społecznych wpływających na postrzeganie integracji międzynarodowej. Drugim motywem była próba zbadania wpływu sytuacji gospodarczej na wybory polityczne obywateli.
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na poparcie dla członkostwa w UE.
Wyniki: Na podstawie zaprezentowanego modelu ekonometrycznego wykazano, że wpływ na postrzeganie instytucji unijnych mają: sytuacja ekonomiczna w danym państwie, napływ imigrantów i czynniki polityczne. Wpływ takich czynników, jak: nierówności społeczne i konsolidacja fiskalna, okazał się nieistotny statystycznie. (abstrakt oryginalny)

Motivation: The main motivation for choosing the subject of this article was to explain the reasons for the United Kingdom's departure from the European Union (EU) and to show the changes in political attitudes of the Member States citizens as well as the social phenomena affecting the perception of international integration. The second motive was an attempt to study the impact of economic situation on citizens' political choices.
Aim: The aim of this article is to identify the impact of macroeconomic variables on the support for EU membership.
Results: Based on the presented econometric model, it was shown that the perception of the EU institutions is affected by: the economic situation in a given country, the influx of immigrants, and political factors. The impact of such factors as: the social inequalities and the fiscal consolidation was statistically insignificant. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, C.J., i Reichert, M.S. (1995). Economic benefits and support for membership in the EU: a cross-national analysis. Journal of Public Policy, 15(3). doi:10.1017/S0143814X00010035.
 2. Bolstad, J. (2014). Dynamics of European integration: Public opinion in the core and periphery. European Union Politics, 16(1). doi:10.1177/1465116514551303.
 3. Doyle, O., i Fidrmuc, J. (2006). Who favors enlargement?: Determinants of support for EU membership in the candidate countries' referenda. European Journal of Political Economy, 22(2). doi:10.1016/j.ejpoleco.2005.09.008.
 4. Eichenberg, R.C., i Dalton, R.J. (1993). Europeans and the European Community: the dynamics of public support for European integration. International Organization 47(4). doi:10.1017/S0020818300028083.
 5. Eurostat. (2017). Pobrane 24.04.2017 z http://ec.europa.eu/eurostat.
 6. Folsz, A. i Toka, G. (2006). Determinants of support for EU membership in Hungary. W: R. Rohrschneider i S. Whitefield (red.), Public opinion, party competition, and the European Union in Post-communist Europe. New York: Palgrave Macmillan.
 7. Gabel, M.J. (1998). Economic integration and mass politics: market liberalization and public attitudes in the European Union. American Journal of Political Science, 42(3). doi:10.2307/2991736.
 8. Jacquier, K. (2012). Public support for European integration: a comparative analysis. Documents de travail du CES, 88.
 9. Joffe, J. (2016). Historic, dangerous decision. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.politico.eu.
 10. Krastev, I. (2016). Political elites lost Europe. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.politico.eu.
 11. Mauldin, J. (2016). Three reasons why Brits voted for Brexit. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.forbes.com.
 12. Rodionova, Z. (2016). EU referendum: The business arguments for and against UK membership. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.independent.co.uk.
 13. Tanasoiu, C. i Colonescu, C. (2008). Determinants of support for European integration: the case of Bulgaria. European Union Politics, 9(3). doi:10.1177/1465116508093489.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-090X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24136/cxy.v2i1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu