BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Waluty wirtualne w kontekście teorematu regresji Ludwiga von Misesa
Virtual currencies in the context of the Ludwig von Mises regression theorem
Źródło
Catallaxy, 2017, vol. 2, iss. 1, s. 37-45, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Bitcoin, Wirtualna waluta, Rynek pieniężny, Kryptowaluty
Bitcoin, Virtual currency, Money market, Cryptocurrencies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B13, E49, G19
streszcz., summ.
Abstrakt
Motywacja: Dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych, zapoczątkowany przez powstanie bitcoina, stawia przed teoretykami ekonomii wiele wyzwań. Jednym z problemów przez nich podnoszonych jest kwestia spełniania przez waluty wirtualne teorematu regresji. Problem ten jest główną przeszkodą w uznaniu określonych walut wirtualnych za pieniądz. Dotychczasowe badania w tym zakresie obejmują prawie wyłącznie bitcoina i jedynie sygnalizują problem przy okazji innych rozważań.
Cel: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu waluty wirtualne spełniają teoremat regresji L. von Misesa.
Wyniki: W artykule przyjęto założenie, że te kryptowaluty, powstałe w ramach projektów, których nie były bezpośrednim celem, mają większe szanse na posiadanie wartości niepieniężnej niż te, których wykreowanie było głównym celem projektu, tzn. takie, które miały za zadanie stać się pieniądzem. Przeprowadzona analiza studiów przypadku trzech kryptowalut: bitcoin, ether oraz factoid wykazała, że określenie wartości niepieniężnej poszczególnych walut wirtualnych, nie zawsze jest możliwe oraz zasadne. W przypadku bitcoina można uznać, że nie narusza on teorematu regresji, a wręcz posiada wiele cech niepieniężnych. Pozostałe dwie kryptowaluty, jak dotąd, nie pełnią funkcji płatniczej poza projektem, w ramach którego powstały. (abstrakt oryginalny)

Motivation: The dynamic development of the virtual currencies' market, initiated by the creation of bitcoin, poses many challenges for economic theoreticians. One of the problems explored by them is the issue of fulfilment of the L. von Mises regression theorem by virtual currencies. The problem is the main obstacle to consider a particular virtual currency as money. Previous studies in this field focused almost entirely on bitcoin and merely signalled this problem among other considerations.
Aim: The aim of the article is to answer the question whether and to what extent virtual currencies meet the L. von Mises regression theorem.
Results: In the article it is assumed that those cryptocurrencies, which were not the direct target of the projects in which they were created, are more likely to have a non-monetary value than those, whose creation was the main aim of the project, i.e. those that were particularly designed to become money. The case study of the three virtual currencies: bitcoin, ether and factoid indicated that the designation of a non-monetary value of a particular virtual currency is not always possible and justified. In the case of bitcoin it can be stated that it does not violate the regression theorem, and has many non-monetary features. The other two cryptocurrencies, as yet, do not perform a payment function outside the project, under which they were created. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt, M. (2012). We Frankfurcie się nudzą, więc czytają. Pobrane 09.05.2017 z http://kryzys.mises.pl.
 2. Block, W. (2013). Regression theorem and Bitcoin. Pobrane 09.05.2017 z https://mises.org.
 3. Coinmap. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://coinmap.org.
 4. CoinMarketCap. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://coinmarketcap.com.
 5. Cryptonews. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://cryptonews.pl.
 6. Davidson, L., i Block, W.E. (2015). Bitcoin, the regression theorem, and the emergence of a new medium of exchange. Quarterly Journal of Austrian Economics, 18(3).
 7. Douma, S. (2016). Bitcoin: the pros and cons of regulation. Pobrane 09.05.2017 z https://openaccess.leidenuniv.nl.
 8. EBC. (2012). Virtual currency schemes. Pobrane 09.05.2017 z http://www.ecb.europa.eu.
 9. Ethereum. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://www.ethereum.org.
 10. Factom. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://www.factom.com.
 11. FATF. (2014). Virtual currencies. Key definitions and potential AML/CFT Risks. Pobrane 18.02.2015 z http://www.fatf-gafi.org.
 12. Forbes. (2017). Technologia blockchain może zrewolucjonizować tradycyjne systemy płatnicze. Pobrane 15.05.2017 z http://www.forbes.pl.
 13. Koening, A. (2016). A beginners guide to Bitcoin and Austrian Economics. Munchen: FinanzBuch Verlag.
 14. Lee, D.K.C., i Lam, P.N. (2015). Introduction to bitcoin. W: D.K.C. Lee (red.), Handbook of digital currency. Bitcoin, innovation, financial instruments and big data. San Diego: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-802117-0.00001-1.
 15. Malekzadeh, A.R. (2015). Should fiat money be replaced with virtual currencies? Pobrane 09.05.2017 z http://www.e-ir.info.
 16. Mises, L. von (1954). The theory of money and credit. New Haven: Yale University Press.
 17. Olafsson, I.A. (2014). Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian school of economic thought. Pobrane 09.05.2017 z http://skemman.is.
 18. Pattison, M.L. (2011). Buying into Bitcoin: An Austrian analysis of the virtual currency's sustainability. Pobrane 09.05.2017 z http://www2.gcc.edu.
 19. Rothbard, M.N. (2011). Argumenty za prawdziwym złotym dolarem. W: L. Rockwell (red.), Austriacy o standardzie złota. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 20. Schlichter, D. (2012). The death of banks - and the future of money. Pobrane 09.05.2017 z http://www.goldmadesimplenews.com.
 21. Sieroń, A. (2013). Czym jest Bitcoin? Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 19(4).
 22. Surda, P. (2014). The origin, classification and utility of Bitcoin. doi:10.2139/ssrn.2436823.
 23. WeUseCoins. (2017). What is Factom? Pobrane 15.05.2017 z https://www.weusecoins.com.
 24. Wiśniewska, A. (2016). Bitcoin as an example of virtual currency. Institute of Economic Research Working Papers, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-090X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24136/cxy.v2i1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu