BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuda Dagna (Politechnika Łódzka), Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zarządzanie wizerunkiem marki w kontekście wielokulturowości wirtualnych społeczności marek globalnych
Managing the Brand Image in Context of the Multiculturalist of the Virtual Communities of Global Brands
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 3, cz. 2, s. 231-244, rys., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Wizerunek marki, Wielokulturowość
Social media, Brand image, Multicultural
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Facebook
Facebook
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem wizerunkiem marki w kontekście wielokulturowości wirtualnych społeczności marek globalnych. Autorki pragną zwrócić uwagę na możliwości, jakie dają media społecznościowe w obszarze komunikacji z członkami wirtualnych społeczności marek z rożnych części świata, a jednocześnie na zagrożenia, jakie niesie niedostosowanie przekazu do różniących się kulturowo grup narodowych czy etnicznych. W artykule zaprezentowane zostały także możliwości rozwiązań, które właściciele marek mogą zastosować w komunikacji z wykorzystaniem portali społecznościowych, tak, by przekaz został właściwie odebrany przez klientów marki na całym świecie. Artykuł został opracowany w oparciu o studia literatury obcojęzycznej, wzbogaconej o polskie opracowania z zakresu teorii zarządzania marką, marketingu i mediów społecznościowych oraz wzbogacony rzeczywistymi przykładami. (fragment tekstu)

Lately, along with the growing popularity of Internet and social media, the importance of virtual brand communities has increased. The virtual communities - gathered around the brand - are based mostly on common passions and beliefs [Woisetschlager, Hartleb, Blut 2008, pp. 237-240]. The virtual brand communities are located in social media like Facebook or Twitter, as public websites which enable an active interaction between users worldwide [McCorkindale 2010, pp. 1-4]. In the article, the possible challenges, difficulties and solutions of managing the brand image - in context of multiculturalism of virtual communities of the global brands - are discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Briley D., Aaker J.A (2006), When does culture matter?: Effects of personal knowledge on the correction of culture-based judgements, "Journal of Marketing Research", vol. 43(3).
 2. Cateora Ph.R., Ghauri P.N. (2000), International Marketing. European Edition, McGraw-Hill Publishing, London.
 3. Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa.
 4. Grębosz M. (2014), Metody zarządzania marką [w:] Ł. Sułkowski, J. Otto (red.), Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa.
 5. Grzegorczyk W. (2005), Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 7. Jurek K. (2011), Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, "Kultura - Media - Teologia", nr 6.
 8. Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 9. Keller K.L. (2011), Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Krogstad J.M., Stepler R., Lopez M.H. (2015), English Proficiency on the Rise Among Latinos, "PEW Research Center - Hispanic Trends" [online], http://www.pewhispanic.org /2015/05/12/english-proficiency-on-the-rise-among-latinos/, dostęp: 31 sierpnia 2015.
 11. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa.
 12. Kusek K. (2014), 5 Ways Facebook Geo-Targeting Will Change Your Life, "Forbes" [online], http://www.forbes.com/sites/kathleenkusek/2014/10/11/5-ways-facebookgeo-targeting-will-change-your-life/, dostęp: 31 sierpnia 2015.
 13. LaPlante A. (2005), When Does Culture Matter in Marketing?, "Insights by Stanford Business" [online], https://www.gsb.stanford.edu/insights/when-does-culture-matter-marketing, dostęp: 29 sierpnia 2015.
 14. McCorkindale T. (2010), Can you see the writing my wall? A content analysis of the Fortune 50's Facebook social networking sites, "Public Relation Journal", z. 4, nr 3.
 15. PR Newswire (2014), Denny's Launches Spanish-Language Facebook Page, "PR Newswire US" [online], http://www.prnewswire.com/news-releases/dennys-launchesspanish-language-facebook-page-267004691.html, dostęp: 1 września 2015.
 16. Siddique A.H. (2014), The politics of Ramadan: excessive consumption, "Your Middle East" [online], http://www.yourmiddleeast.com/culture/the-politics-of-ramadan-excessive-consumption_24860, dostęp: 28 sierpnia 2015.
 17. Sznajder A. (2011), Działania marketingowe w Internecie w zarządzaniu marką [w:] M Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 19. Woisetschläger D.M., Hartleb V., Blut M. (2008), How to make brand communities work: Antecedents and consequences of consumer participation, "Journal of Relationship Marketing", z. 7, nr 3.
 20. http://www.wearesocial.net/blog/2015/08/global-statshot-august-2015/, dostęp: 1 września 2015.
 21. http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ dostęp: 30 sierpnia 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu