BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swadźba Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Globalizacja oraz zmiany jej poziomu
Globalization and its Level Changes
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 153-162, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Globalizacja, Teoria ekonomii, Indeks Globalizacji KOF
Globalization, Economic theory, KOF Index of Globalization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F60
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest ukazanie zmian, jakie zaszły w poziomie globalizacji. Poprzedza je krótkie przedstawienie istoty globalizacji, jej pomiaru oraz metodologii mierzenia stopnia globalizacji według KOF. Indeks globalizacji KOF jest bowiem podstawą określenia aktualnego stopnia globalizacji poszczególnych krajów oraz zmian w jej poziomie w gospodarce światowej w latach 1990-2013. W Podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.(abstrakt oryginalny)

The subject of discussion is to show the changes that have taken place in the level of globalization. These considerations are preceded by a short presentation of the essence of globalization, its measurement and the methodology for measuring the degree of globalization of the KOF. KOF index of globalization is in fact the basis for determining the current globalization of individual countries and changes in the level of the global economy in the years 1990-2013. The Summary presents the conclusions of the study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
 2. Budnikowski, A. (2000). Globalizacja a integracja. Warszawa: SGH.
 3. Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091-1110.
 4. Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated. Globalization, 11 (4). DOI: 10.1080./14747731.2014.887389.
 5. Flejterski, P., Wahl, T. (2003). Ekonomia globalna. Synteza. Warszawa: Difin.
 6. KOF (2016). KOF Index of Globalization. Pobrane z: http://www.globalization.kof.ethz.ch.
 7. Liberska, B. (red.) (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE.
 8. Lockwood, B., Rodano, M. (2005). The CSGR Globalisation Index: An Introductory Guide. CSGR Working Paper, 155/05.
 9. Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J.A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalizations, 12 (2). DOI: 10.1080/14747731.2014.944336.
 10. Measuring Globalization (2001). Foreign Policy, 122, 56-65.
 11. Szymański, W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Warszawa: Difin.
 12. Vujakovic, P. (2010). How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). FIW Working Paper, 46. Pobrane z: http://www.fiw.ac.at.
 13. Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu