BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Perspektywy rozwoju juana chińskiego jako waluty międzynarodowej
Development Perspectives of Chinese Yuan as an International Currency
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 1(3), s. 61-72, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Finanse międzynarodowe, Gospodarka, Waluta międzynarodowa
International finance, Economy, International currency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Chiny od lat są przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy jak i decydentów politycznych. Wzrastająca rola Chin wymusza intensyfikację oraz pogłębienie prowadzonych analiz o kolejne aspekty funkcjonowanie tego kraju w ramach międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw internacjonalizacji juana chińskiego. W celu realizacji tematu artykuł podzielono na trzy sekcje: w pierwszej przedstawiono teoretyczne aspekty umiędzynarodowienia waluty narodowej, w drugiej pokrótce omówiono pozycję Chin we współczesnej gospodarce światowej, trzecią poświęcono analizie uwarunkowań internacjonalizacji juana chińskiego. (abstrakt oryginalny)

China has become one of the most important fields of study to both researchers and policy makers. The growing role of China clearly needs deep analysis of further aspects of the functioning of this country in the framework of international economic and political relations. The aim of this article is to present the perspectives of internationalization of the Chinese yuan. In order to fulfil that, the article is divided into three sections: the first presents the theoretical aspects of internationalization of the national currency, in the second briefly discusses Chinaʼs position in the contemporary world economy and the third is devoted to analysis of the determinants of the internationalization of the Chinese yuan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chinn M., Frankel J., 2005, Will the Euro Eventually Surpass the Dollar as Leading International Reserve Currency?, "Working Paper", no. 11510, The National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 2. Cohen B. J., 1971, The Future of Sterling as an International Currency, Macmillan, London.
 3. Cohen B., 2012, The Benefits and Costs of an International Currency: Getting the Calculus Right, "Open Economies Review", vol. 23, issue 1.
 4. De Grauwe P, 2009, Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford.
 5. Eichengreen B., 2011, Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar, Oxford University Press, Oxford.
 6. Frankel J., 2012, Internationalization of the RMB and Historical Precedents, "Journal of Economic Integration", vol. 27.
 7. Fratzscher M., Mehl A., 2011, China's Dominance Hypothesis and the Emergence of a Tri-Polar Global Currency System, "European Central Bank Working Paper", no. 1392.
 8. Gawlikowski K., 2004, Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 9. Genberg H., 2009, Currency Internationalisation: Analytical and Policy Issues, "Working Paper", no. 31, Hong Kong Institute for Monetary Research, Hong Kong.
 10. Hartmann P., 2003, Currency Competition and Foreign Exchange Markets: The Dollar, the Yen and the Euro, Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Ito I., 2011, The Internationalization of the RMB: Opportunities and Pitfalls, The Council on Foreign Relations, New York.
 12. Jackson W., Rossi V., 2011, Hong Kong's Role In Building the Offshore Renminbi Market, "International Economics Programme Paper", no. IE PP 2011/01, Chatham House, London.
 13. Jiabao W., 2011, Report on the Work of the Government, Fourth Session of Eleventh National People's Congress, Beijing.
 14. Kenen P. B., 1983, The Role of the Dollar as a International Currency, "Group of Thirty, Occasional Paper", nr 13, New York.
 15. Kenen P. B, 2011, Currency Internationalisation: An Overview, [w:] Currency Internationalisation: Lessons from the Global Financial Crisis and Prospects for the Future in Asia and the Pacific, Bank for International Settlements, Basel.
 16. Kowalik T, 2005, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 17. Markiewicz M., 2012, Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego, [w:] J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), Globalne aspekty kryzysu strefy euro, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Mishkin F. C., 2010, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson International Edition, London.
 19. Oręziak L., 2008, Euro - pieniądz międzynarodowy, "Bank i Kredyt", nr 1.
 20. Papaioannou E., Portes R., 2008, Costs and Benefits of Running an International Currency, "Economic Paper", no. 348, European Commission, Brussels.
 21. Prasad E., Ye L., 2012, The Renminbi's Role in the Global Monetary System, "Discussion Paper", no. 6032, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn.
 22. Pszczółka I., 2010, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, Wydawnictwo CeDeWe, Warszawa.
 23. Pszczółka I., 2011, Współczesne waluty międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 24. Shu C., Chow N., Chan J. Y., 2007, Impact of the Renminbi Exchange Rate on Asian Currencies, "China Economic Issues", no. 3, Hongkong Monetary Authority.
 25. Subacchi P., 2010, One Currency, Two Systems: China's Renminbi Strategy, "Briefing Paper", no. IE BP 2010/01, The Royal Institute of International Affairs, London.
 26. Szymański W., 2007, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 27. Vallee S., 2012, The Internationalisation Path of the Renminbi, "Brugel Working Paper", no. 05.
 28. World Bank Economic Outlook, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu