BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosal Grzegorz (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu), Dziendzielski Łukasz (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu), Zalewski Jakub (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu), Zagórski Jerzy (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Wróblewska Izabela (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze)
Tytuł
Knowledge of Primary Health Care Nurses on Providing First Aid in Life -Threatening Emergencies
Wiedza pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 62-66, rys., bibliogr. 19 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Wiedza, Personel medyczny, Ratownictwo medyczne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Health care, Knowledge, Medical staff, Emergency medical services, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Wstęp. Pielęgniarka POZ jest zobowiązana do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z uzyska- nymi podczas kształcenia podstawowego kwalifikacjami, które może poszerzać dzięki kształceniu podyplomowemu.
Cel pracy: ocena wiedzy pielęgniarek pracujących w przychodniach POZ na terenie miasta Opola z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia występujących poza miejscem pracy.
Materiał i metody. W badaniach przeprowadzonych w 2015 r. została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego (autorski test). Obejmował on wiedzę z zakresu udzielania pomocy na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Badania przeprowadzono wśród 45 pielęgniarek w 11 opolskich przychodniach POZ.
Wyniki. Ankietowani wykazali się średnią wiedzą z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i  automatycznej defibrylacji zewnętrznej (54%), a także udzielania pomocy nieoddychającemu dziecku (55%). Jedynie 1/3 respondentów znała zasady postępowania w wypadku komunikacyjnym, a 1/4 nie weryfikowała swoich umiejętności po uzyskaniu dyplomu. Jednocześnie 40% badanych udzielało pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia poza miejscem pracy.
Wnioski. Należy zwrócić uwagę na jakość dotychczasowego kształcenia podyplomowego oraz organizację regularnych szkoleń w  miejscu pracy z zakresu udzielania pomocy w nagłych sta- nach zagrożenia życia. (abstrakt oryginalny)

Introduction. A primary health care nurse is equipped with skills obtained during primary education (1 st degree studies), which can be additionally widened owing to post-graduate education. The aim of the study is to assess the knowledge of nurses working in primary health care centres in Opole, Poland, with reference to providing first aid in life-threatening emergencies occurring outside their working place.
Materials and methods. In the quantitative studies carried out in 2015, the method of a diag- nostic poll was applied. It consisted in performing the authors' own test referring to knowledge on providing first aid. The research comprised 45 nurses in 11 primary health care centres in Opole, Poland.
Results. The responders presented a medium level of knowledge concerning basic life support and automatic external defibrillation (54%) as well as providing help to a non-breathing child (55%). As few as 1/3 of the responders knew how to proceed in a communication accident, and 1/4 did not have verify their skills after graduation through taking part in post-graduate educa- tion. The total of 40% of the responders had provided first aid in life-threatening emergencies occurring outside their working place.
Conclusions. The level of post-graduate education should be raised along with the number of regular training sessions in the working place with reference to providing first aid in life-threat- ening emergencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of August 27, 2004 on healthcare benefits financed from public resources.
 2. Act of July 15, 2011 on the professions of nurse and midwife.
 3. Act of June 6, 1997, Penal Code, Art. 162 § 2.
 4. Act of May 20, 1971, Petty Offences' Code, Art. 93.
 5. Act of September 8, 2006 on Public Emergency Medical Service.
 6. Baszeń K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (2004), Poziom wiedzy i umiejętności pielęgniarek z zakresu udzielania pierwszej pomocy . Pielęgniarstwo XXI wieku, 3 (8), p. 83-87.
 7. Centre for Post-graduate Education of Nurses and Midwives (2015a), Program for the qualifying course for nurses in family nursing, paediatric nursing, palliative care, long-term care, workers' health care, and educational and upbringing environment . Warsaw.
 8. Centre for Post-graduate Education of Nurses and Midwives (2015b), Program for the specialist training for nurses in family nursing, paediatric nursing, palliative care, long-term care, and workers' health care . Warsaw.
 9. Collins S., Hewer I. (2014), The impact of the Bologna process on nursing higher education in Europe: a review . Int. J. Nurs. Stud., 51 (1), p. 150-156.
 10. Greif R., Lockey A.S., Conaghan P., Lippert A., De Vries W., Monsieurs K.G. (2015), European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation . Resuscitation, 95, p. 288-301.
 11. Kupczyk M., Lukasczyk I., Zalewski J. (2012), Wiedza studentów pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia , In: A. Steciwko, M. Wojtal, D. Żurawicka (eds.), Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia . Vol. 5, Continuo, Wrocław, p. 160-168.
 12. Olejniczak D., Miciuk D., Religioni U. (2013), Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Piel. Zdr. Publ., 3 (2), p. 101-110.
 13. Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of May 9, 2012 on the educational standards for the following study specializations: medicine, dental medicine, pharmacy, nursing, and midwifery.
 14. Płaczek A. (2011), Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, In: S. Słowińska (ed.), Dyskursy młodych andragogów . Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, p. 121-132.
 15. Rajapakse B.N., Neeman T., Dawson A.H. (2013), The effectiveness of a 'train the trainer' model of resuscitation education for rural peripheral hospital doctors in Sri Lanka . PLoS One, 8 (11), e79491.
 16. Study plan since academic year 2016/2017, nursery specialization, Opole Public Medical Higher Professional School, 2 nd degree stationary studies. Approved with Resolution No. 93 of the Nursery Institute Board of November 18, 2014.
 17. Syllabus for the 3 rd year of nursery specialization, 1 st degree studies, Opole Public Medical Higher Professional School, academic year 2016/2017.
 18. Toubasi S., Alosta M.R., Darawad M.W., Demeh W. (2015), Impact of simulation training on Jordanian nurses' performance of basic life supports kills: a pilot study . Nurse Educ. Today, 35 (9), p. 999-1003.
 19. Żaba C., Żaba Z., Orłowski M. et al. (2007), Prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy . Arch. Med. Sąd. Krym., 57, p. 128-133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu