BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichacz Kamil (Uniwersytet Łódzki), Wojtalik Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Cateringowe podejście do polityki dywidendy wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Catering Approach Towards Dividend Policy Amid Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 2(4), s. 7-16, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Finanse behawioralne, Polityka dywidend
Stock market companies, Behavioural finance, Dividend policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problematykę cateringowej teorii dywidendy. Zaprezentowano w nim wyniki badań, które miały na celu sprawdzenie, czy owa teoria może być wykorzystana do objaśnienia polityki dywidendy prowadzonej przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie zostało przeprowadzone poprzez analizę relacji między liczbą spółek wypłacających dywidendę oraz inicjujących jej wypłatę, a tzw. premią za dywidendę płaconą przez rynek kapitałowy. (abstrakt oryginalny)

In paper we discuss the problem of catering theory of dividends. There are presented results of research on applying that theory for explaining dividend policy used by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research has been focused on the relation between number of companies paying dividends and initiating payment, and stock price premium for dividend. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker M., Wurgler J., 2004, A Catering theory of dividends, ,,Journal of Finance", vol. 59.
 2. Dębski W., 2010, Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 4. Gajdka J., 2013a, Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Gajdka J., 2013b, Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Zarządzanie i Finanse. ,,Journal of Menagement and Finance", vol. 11, no. 2, part 4.
 6. Gordon M., 1959, Dividends, Earning and Stock Prices, "Review of Economics and Statistics" vol. 41.
 7. Jensen M., Meckling W., 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, ,,Journal of Financial Economics", vol. 3, issue 4.
 8. Kowerski M., 2011, Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 9. Litzenberger R., Ramaswamy K., 1979, The Effects of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: Theory and Empiricial Evidence, ,,Journal of Financial Economics", vol. 7, issue 2.
 10. Lu X., Yiran X., Lu D., 2013, An Empirical Study about Catering Theory of Dividends: The Proof from Chinese Stock Market, ,,Journal of Industrial Engineering and Management".
 11. Miller M., Modigliani F., 1961, Dividend policy, growth and the valuation of shares, "Journal of Business", vol. 34.
 12. Mueller D., 1972, A Life Cycle Theory of the Firm, ,,The Journal of Industrial Economics", vol. 20, issue 3.
 13. Pieloch-Babiarz A., 2015, Catering Approach to the Dividend Payment Policy on the Warsaw Stock Exchange, ,,Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", vol. 10(2).
 14. Roczniki statystyczne, statystyki oraz notowania giełdowe, Giełda Papierów Wartościowych, https://www.gpw.pl/ [dostęp: 16.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu