BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Maciej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Lisowski Robert (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce
Interest Rates of NBP and Value of Bank Loans for Enterprises in Poland
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 163-175, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Kredyt bankowy, Polityka pieniężna, Przedsiębiorstwo
Interest rate, Bank credit, Monetary policy, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G280, E58
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy zależności stóp procentowych NBP a wartością kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w latach 2003-2016 w Polsce. W tym celu dokonano analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz przedstawiono teorie dominujące obecnie w zakresie polityki gospodarczej. Następnie, w oparciu o instrumenty analizy statystycznej, zbadano związek między zmianami podstawowych stóp procentowych a wartością kredytu bankowego zaciągniętego przez przedsiębiorstwa. Najważniejsze wnioski zaprezentowano w podsumowaniu.(abstrakt oryginalny)

The authors attempted to analyze the relationship between the interest rates of National Bank of Poland NBP and the value of bank loans for enterprises in Poland in the years 2003-2016. Thus, they analyzed the available literature and presented the theories that are currently dominant in the field of economic policy. Then, based on the instruments of statistical analysis, they examined the relationship between changes in interest rates of NBP and the value of the bank loans contracted by companies. Key fi ndings were presented in the summary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhalla, A., Kaur, M. (2013). SME Access to Finance: An Analysis of Attitude and Decision-making Criteria of Commercial Banks. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 8, 69-76.
 2. Białek-Jaworska, A., Nehrebecka, N. (2014). Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011. Nauki o Finansach, 20, 60-101.
 3. Borowiec, J. (2006). Polityka pieniężna. W: B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza (s. 359-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Duda, J. (2013). The Role of Bank Credit in Investment Financing of the Small and Mediumsized Enterprise Sector in Poland. Managerial Economics, 13, 7-20.
 5. Jaźwiński, I. (2009). Podstawy polityki budżetowej i pieniężnej. W: R. Czaplewski (red.), Polityka gospodarcza, (s. 76-128). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 6. Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2006). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
 7. Kapuściński, M., Kocięcki, A., Kowalczyk, H., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2015). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2015 roku? Wersja wstępna, grudzień. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny.
 8. Kapuściński, M., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2014). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku? Materiały i Studia NBP, 306.
 9. Krugman, P., Wells, R. (2012). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Ministerstwo Rozwoju (2016a). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.
 12. Ministerstwo Rozwoju (2016b). Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2016 roku. Warszawa.
 13. Romer, C.D., Romer, D.H. (1994). Monetary Policy Matters. Journal of Monetary Economics, 34 (1), 75-88.
 14. Skowronek-Mielczarek, A. (2002). Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków. Pobrane z: www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html.
 16. Statystyka i sprawozdawczość. Nowa statystyka stóp procentowych. Pobrane z: www.nbp.pl/ statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_n.html.
 17. Stiglitz, J.E., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Econonomic Review, 71, 393-410.
 18. System finansowy. Sytuacja na rynku kredytowym. Pobrane z: www.nbp.pl/systemfi nansowy/kredytowy.html.
 19. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 20. Woźniak, M. (2012). System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 21. Woźniak, M. (2016). Access of Enterprises to Bank Credit in Poland before and after Economic Crises. W: J. Kaczmarek, K. Żmija (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises: Problems - Concepts - Activities (s. 117-124). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu