BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efekty kalendarzowe a stopa zwrotu z indeksu WIG
Calendar Effects in Context of Return from the WIG Index
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 2(4), s. 17-25, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse behawioralne, Polityka dywidend, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Efekty kalendarzowe, Anomalie sezonowe
Behavioural finance, Dividend policy, Warsaw Stock Exchange Index, Calendar effects, Seasonal anomalies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematu efektów behawioralnych, a dokładniej efektów kalendarzowych w kontekście neoklasycznej teorii finansów. Autor próbuje zweryfikować czy na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie występują efekty kalendarzowe - efekt miesiąca w roku oraz efekt dnia w tygodniu. W analizie zostały wykorzystane dane dotyczące indeksu WIG. Okres, jakim zostało objęte badanie to styczeń 2005-grudzień 2015. W wyniku przeprowadzonego badania odrzucono hipotezę dotyczącą możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu występowania efektu dni tygodnia w zaproponowanej próbie badawczej. (abstrakt oryginalny)

This article aims to bring about the behavioral effects and the exact calendar effects, in the context of the neoclassical theory of finance. The author tries to verify whether on the Polish Stock Exchange in Warsaw are calendar effects: the effect of month of the year and the effect of day of the week. In the analysis were used data on the WIG index. The period wh ich is covered by the study is January 2005-December 2015. The audit rejected the hypothesis about the possibility of achieving superior returns of occurrence of weekdays in the proposed sample research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czajkowski M., 2010, Finanse behawioralne - co to takiego? [online], Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://coin.wne.uw.edu.pl/finanse/Artykuly/mikolaj_czajkowski-finanse_behawioralne.html.
  2. Damodaran A., 1989, The weekend effect in information releases: A study of earnings and dividend announcements, New York University.
  3. Gajdka J., 2013, Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Keller J., 2015, Efekt Dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, www.wneiz.pl/frfu.
  5. Nowak M., 2007, Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy racjonalności inwestorów na rynkach finansowych [online], [w:] Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, http://www.bibliotekacyfrowa.pl.
  6. Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
  7. Tyszka T., 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  8. Wojcieska L., 2014, Współczesna koncepcja Homo socio-oeconomicus, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
  9. [www1] http://psychomaterial.blog.pl/heurystyki.
  10. [www2] www.stoq.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu