BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawęta Elena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Determinants of Born Global Companies Emergence in Poland
Determinanty powstawania firm born global w Polsce
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 2(4), s. 41-51, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Organizacja born global, Przedsiębiorczość
Internationalization, Born global, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem danego artykułu jest przejrzenie potencjalnych determinant powstawania przedsiębiorstw born global w Polsce. Dokonany został przegląd literatury dotyczącej zjawiska born global. Badanie przedstawia podstawowe czynniki, które wpływają na proces umiędzynarodowienia i charakterystyki rynku Polskiego, które sprzyjają wczesnej internacjonalizacji. Badanie pokazuje specyficzne charakterystyki rynku polskiego, które mogą sprzyjać powstawaniu i rozwoju firm born global. Są to gospodarka orientowana na eksport, możliwości eksportowe w Europie i wysoki potencjał przedsiębiorczy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to review potential determinants of born global companies emergence in Poland. It gives an overview of the literature on the born global phenomenon. The research presents basic factors which influence internationalisation process and analyses the Polish market characteristics determining early internationalisation. The study shows specific features of the Polish market which might foster emergence and expansion of born global firms. These are export-oriented economy, export opportunities in the euro area and high entrepreneurial potential. Discussion on possible determinants of early internationalisation sets a theoretical framework for the empirical research on born globals functioning in Poland. Further research may help to identify potential fields for policy action that could be initiated to support born global firms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson S., Victor I., 2003, Innovative internationalization in new firms: born globals - the Swedish case, "Journal of International Entrepreneurship", vol. 1, issue 3.
 2. Berliński M., 2006, Firmy globalne od początku, "Zeszyty Naukowe SGH", no. 20, Warsaw.
 3. Cavusgil S. T., Knight G., 2009, Born global firms: A new international enterprise, "Business Expert Press", New York.
 4. Chetty S., Campbell-Hunt C., 2004, A strategic approach to internationalization: A traditional versus a "born-global" approach, "Journal of International Marketing", no. 12(1).
 5. Duliniec E., 2011, Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, "Gospodarka Narodowa", no. 1-2.
 6. Eurofound 2012, Born global: The potential of job creation in new international business, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://www.eurofound.europa.eu/publi cations/htmlfiles/ef1265.htm [11.10.2016].
 7. Eurostat Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por-tal/statistics/themes [20.10.2016].
 8. Gabrielsson M., Kirpalani V. H. M., 2012, Overview, background and historical origin of born globals: Development of theoretical and empirical research, [in:] M. Gabrielsson, V. H. M. Kirpalani (eds.), Handbook of research on born globals, Edward Elgar, Cheltenham.
 9. Gabrielsson M., Kirpalani V. H. M., Dimitratos P., Solberg C. A., Zucchella A., 2008, Born globals: Propositions to help advance the theory, "International Business Review", no. 17(4).
 10. Incze E., 2010, Hungarian Multinationals: A Time-Based Perspective of Firm Internationalization in a Transformational Country Context, Ph.D. thesis, Corvinus University of Budapest, http://phd.lib.uni-corvinus.hu/607/2/Incze_Emma_end.pdf [07.10.2016].
 11. Jarosiński M., 2012, Urodzeni globaliści w badaniach na świecie i w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy", nr 114, SGH, Warsaw.
 12. Johanson J., Vahlne, J. E., 1977, The internationalization process of the firm - A model of knowledge development and increasing foreign market commitments, ,,Journal of International Business Studies", no. 8(1).
 13. Lejko I., Bojnec S., 2011, The internationalisation of Slovenian SMEs: The born global concept in transition economies, in Managing sustainability?, Proceedings of the 12th Management International Conference, Portorož, Slovenia, 23-26 November 2011, University of Primorska, Slovenia, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4151.pdf [07.10.2016] .
 14. Luostarinen R., Gabrielsson M., 2006, Globalisation and marketing strategies for born globals in SMOPECs, "Thunderbird International Business Review", vol. 48, no. 6.
 15. Pawęta E., 2015, Entrepreneur-Related Constructs Explaining the Emergence of Born Global Firms: A Systematic Literature Review, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3(4).
 16. Pawęta E., Zbierowski P., 2015, Individual-level determinants of international orientation of a firm: A study based on Global Entrepreneurship Monitor data. "Journal of Intercultural Management", vol. 7(1).
 17. Persinger E. S., Civi E., Vostina S. W., 2007, The Born Global Entrepreneur In Emerging Economies, ,,International Business and Economics Research Journal", vol. 6, no. 3.
 18. Poland 2012, Global Entrepreneurship Monitor report, http://www.parp.gov.pl/index/more/36215 [10.10.2016].
 19. Rennie M. W., 1993, Global competitiveness: born global, "McKinsey Quarterly", no. 4, http://www.questia. com/library/journal/1G1-15424561/born-global [27.10.2016].
 20. Sobjak A., 2013, From the periphery to the Core? Central Europe and the economic crisis, "The Polish Institute of International Affairs. Policy Paper", no. 7(55), April, http://www.pism.pl/ Publications/PISM-Policy-Paper-no-55 [16.10.2016].
 21. Špok R., 2012, Are Central European Economies Truly similar?, The Visegrad Revue online, http: //visegradrevue .eu/?p=776 [16.10.2016].
 22. The Visegrad Group webpage, www.visegradgroup.eu [02.10.2016].
 23. The Visegrad Insight, http://visegradinsight.eu/ [04.10.2016].
 24. The Visegrad Revue online, Visegradrevue.eu> [05.10.2016].
 25. V4 Trade and FDI Observer 2012, ICEG European Center, Budapest, http://www.europeum.org/ en/common-foreign-and-security-policy-and-defense/120-publications/1854-v4-trade-and-investment-observer [15.10.2016].
 26. Zahra S., George, G., 2002, International entrepreneurship: The current status of the field and future research agenda, [in:] M. Hitt, D. Ireland, D. Sexton, M. Camp (eds.), Strategic entrepreneurship: Creating an integrated mindset, Blackwell, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu