BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tchórzewski Klaudiusz Jerzy (University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM))
Tytuł
Business Process Modeling for the Shared Services Center in Public Administration : Legal and IT Aspects in Management
Źródło
Information Systems in Management, 2017, vol. 6, nr 4, s. 330-342, rys., bibliogr. 14 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, e-usługi, Outsourcing, Informatyczne systemy zarządzania, Infrastruktura informatyczna, Administracja publiczna
Business Process Modeling, e-services, Outsourcing, Management Information Systems, IT infrastructure, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the paper the concept of Shared Service Center (SSC) for public administration is introduced. Processes and models of SSC are defined, but from the point of view of one of the main purpose of public administration- delivering public services. It is proposed to, while planning and implementing SSC, not only focus on designing services for organizational units participating in the SSC, but also to design solution for e-services for citizens. So the emphasis should be put, not only on modelling supporting processes just like for planning the implementation of commercial SSC, but also on core processes. Specific legal solutions are also pointed out, which are supporting this concept, from the point of view of organization of SSC (new Polish legislation) and from the point of view of funding the development of SSC (European Union operational programs supporting e-services for A2A and A2C). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. HM Government (2005), Transformational Government, Enabled by Technology, United Kingdom, https://www.gov.uk/government/publications/transformational-government-enabled-by-technology
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. poz. 1045).
 3. Ambroszkiewicz S. [i inni] (2011): Elektroniczne rynki usług: technologie i ich realizacje, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, Polska.
 4. Bugdol M. (2011): Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej: teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa, Polska.
 5. Chomuszko M., Auksztol J. [red.] (2015): Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Polska.
 6. Główka Z. (2001): Urząd przyjazny, dostępny, otwarty - praktyczne rozwiązanie na styku urząd-obywatel. Konferencja Miast w Internecie, Zakopane, Polska.
 7. Hollins B., Shinkins S. (2009): Zarządzanie usługami: projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Polska.
 8. Kachniarz M. (2012): Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, Polska.
 9. Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. [red.] (2012): Zintegrowane systemy informatyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Polska.
 10. Szymański W. (1999), Outsourcing, jako nowy sposób na usprawnienie działalności i organizacji firmy. Materiały na konferencję: Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Institute for International Research, Warszawa, Poland.
 11. Szymaniak A. [red.] (2008), Globalizacja usług, Outsourcing, offshoring i shared services centers, Warszawa, Polska.
 12. Tchórzewski K. (2016), Shared Services Center for public administration based on the example of Katowice City, Warszawa, Polska (in Polish).
 13. Trocki M. [red.] (2001): Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Polska.
 14. Zarząd Województwa Śląskiego (2015), Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy opis osi priorytetowych, Katowice, Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5537
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ISIM.2017.6.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu