BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Klaudia (University of Lodz, Poland)
Tytuł
EU Financial Stability Network Reform and Risk Exposure of the Systemically Important Financial Institutions
Reforma europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego a ekspozycja na ryzyko systemowo ważnych instytucji finansowych
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 2(4), s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje finansowe, Bezpieczeństwo finansowe, Ryzyko systemowe, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Financial institutions, Financial security, Systemic risk, Financial safety net
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wraz z przedstawieniem surowych wymogów kapitałowych i płynnościowych wydawałoby się, że Europa wzmocniła kontrolę nad własnym sektorem finansowym. Komisja Europejska prawidłowo dostrzegła okazję do wzmocnienia integracji pomiędzy państwami członkowskimi poprzez utworzenie unii bankowej. Jednak pytanie, czy bezpieczeństwo sektora finansowego faktycznie wzrosło, pozostaje otwarte. Kapitalizacja i płynność największych banków niewątpliwie wzrosła, jednak może to mieć swoje konsekwencje. Spełnienie nowych wymogów jest kosztowne, jednak oczekiwania odnośnie dochodowości banków pozostają wysokie, zachęcając do poszukiwania ryzykownych, lecz wysoko rentownych inwestycji. Ten artykuł przedstawia propozycję oceny wypadkowego wpływu na bezpieczeństwo. (abstrakt oryginalny)

With the introduction of strict capital and liquidity requirements, it would seem that Europe has reinforced its control over its financial sector. The European Commission has properly spotted and grabbed the opportunity to strengthen integration between the Member States through the introduction of a banking union. But the question is whether the safety of the financial sector really increased. The capitalization of the largest banks has undoubtedly increased and so has their liquidity, but this came at a price. Compliance with the new regulations is expensive, yet the expectations towards the banks' profitability remains high, pushing them to seek risky but profitable investments. This article will attempt to analyse the net impact on security. The article consists of three parts. First of them is presenting the definition and significance of the financial safety net. Second quantifies and discusses the impact of the new requirements and thresholds. The last part concludes the study, pointing out the weak spots of the regulations and suggesting further steps towards strengthening the resilience of the largest banks in Europe. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alinska A., 2011, Siec bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa", no. 4.
 2. Basel Committee of Banking Supervision, 2013, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel.
 3. Basel Committee of Banking Supervision, 2014, Basel III: The net stable funding ratio, Basel.
 4. Cheng G., 2016, The Global Financial Safety Net through the Prism of G20 Summit, "European Stability Mechanism. Working Paper Series", no. 13, Luxembourg.
 5. De Larosiere J., 2009, The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Report, Brussels.
 6. Demarigny F., McMahon J., Robert N., 2013, Review of the New European System of Financial Supervision (EFSF), European Parliament, Brussels.
 7. Directives 2013/36/EU on the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of crediting institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directive 2006/48/EC and 2006/49/EC.
 8. European Banking Authority, 2016, CRD IV-CRR/ Basel Ш Monitoring Exercise - Results based on data as of 31 December 2015.
 9. European Political Strategy Centre, 2015, Further Risk Reduction in the Banking Union, "Five President's Report Series", Brussels, no. 3.
 10. Prins N., 2013, It Takes a Pillage. An Epic Tale of Power, Deceit, and Untold Trillions, New Jersey: John Wiley & Sons.
 11. Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union-macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board.
 12. Regulation (EU) No 575/2013 on the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012.
 13. Scheubel B, Stracca L., 2016, What do we know about the global financial safety net? Rationale, data and possible evolution, "Occasional Paper Series. European Central Bank", no. 177, Frankfurt am Main.
 14. Schich S., 2008, Financial Crisis: Deposit Insurance and Related Financial Safety Net Aspects, OECD "Journal Financial Market Trends", Paris.
 15. The Annual Reports of Credit Agricole Group for the years 2009-2015 [Online], http://www.credit-agricole.com/Financial-reporting/Credit-Agricole-Group-Financial-statements [20.10.2016].
 16. The Annual Reports of Deutsche Bank for the years 2009-2015 [Online] https://www.db.com/ ir/en/annual-reports.htm [20.10.2016].
 17. The Annual Reports of ING Group for the years 2009-2015 [Online] https://www.ing.com/Investor-relations/Annual-Reports.htm [20.10.2016].
 18. The Annual Reports of Nordea Bank for the years 2009-2015 [Online] http://www.nordea.com/ en/investor-relations/reports-and-presentations/select-reports-and-presentations/group-annual-reports/ [20.10.2016].
 19. The Annual Reports of UniCredit Group for the years 2009-2015 [Online] https://www.unicredit group. eu/en/investors/fmancial-reports.html [20.10.2016].
 20. Van Rompuy H., 2012, Towards a Genuine Economic and Monetary Union [Online] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf [29.10. 2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu