BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krause Josef (University of Economics, Prague)
Tytuł
Voluntary Instruments of Environmental Care as a Global Trend - Example of the Sitaution in the Czech Republic
Dobrowolne instrumenty ochrony środowiska naturalnego jako jeden z trendów globalnych - przykład sytuacji w Czechach
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 121-130, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Instrumenty ochrony środowiska, Ekologiczny system zarządzania, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Europejski System Ekozarządzania i Audytu
Environmental protection, Instruments for environment protection, Ecological management system, Enterprises ecological politics, Eco-management and Audit Scheme (EMAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Niniejszy artykuł analizuje znaczenie dobrowolnych działań środowiskowych dla funkcjonowania firmy. W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się wiele trendów, które podwyższają znaczenie przyjaznego podejścia do środowiska naturalnego z perspektywy udanych działań przedsiębiorstw. Określony poziom ochrony środowiska naturalnego jest wyznaczany za pośrednictwem wymogów prawnych danego kraju. Obecnie przedsiębiorstwa mogą w tej dziedzinie rozwijać inne działania wychodzące ponad poziom wymogów obowiązkowych. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu podstawowych dobrowolnych instrumentów w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, a w przypadku wybranych instrumentów opis ich wykorzystania w Republice Czeskiej. Kolejnym celem jest zwięzłe przedstawienie opinii mieszkańców Republiki Czeskiej na temat stanu i ochrony środowiska w Republice Czeskiej. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z kilku dobrowolnych instrumentów. Za główne dobrowolne instrumenty są uważane: EMAS i oznakowanie ekologiczne. Za potencjalne korzyści obu typów narzędzi wskazuje się możliwe oszczędności oraz zwiększenie przychodów. W Czechach wykorzystywane są oba typy dobrowolnych instrumentów. Ich zastosowanie nie jest jednak zbyt powszechne. W Czechach przyznano mniej niż 100 licencji "produkt przyjazny dla środowiska" a certyfikację EMAS posiada mniej niż 30 organizacji. Badania dotyczące wpływu dobrowolnych instrumentów środowiskowych na efektywność przedsiębiorstw pokazują, że ich wydajność środowiskowa się zazwyczaj podwyższa, choć nie jest zawsze osiągana. Badania przeprowadzone wśród czeskich konsumentów pokazują, że są oni raczej zadowoleni ze stanu środowiska naturalnego. Większość mieszkańców zgadza się z działaniami i inwestycjami mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego. Z owych badań można również wnioskować, że na terenie Czech istnieje potencjalny popyt na produkty przyjazne środowisku. (abstrakt oryginalny)

The presented paper discusses the importance of voluntary environmental activities to business activity. In recent decades, a number of trends have been underway that have increased the importance of a friendly approach to the environment for the successful functioning of enterprises. A certain level of environmental care is given by the legislative requirements of the country. At the same time, enterprises can develop activities beyond those mandatory obligations. The aim of the presented article is to provide a list of the basic voluntary instruments that businesses use to take a friendly approach to the environment and, using selected instruments, describe their use in the Czech Republic. A further aim is to briefly map the opinions of the inhabitants of the Czech Republic concerning the status and protection of the environment in the Czech Republic. Businesses can use several voluntary environmental tools. EMAS and ecolabelling are considered the main voluntary environmental instruments. The potential benefits of both tools include possible cost savings as well as a possible increase in revenues. In the Czech Republic, both voluntary instruments mentioned above are used. Research focused on the impact of voluntary environmental tools on business performance has shown that their use mostly increases environmental performance. Greater economic performance is not always achieved. A survey conducted among the citizens of the Czech Republic indicated that they are quite satisfied with the state of the environment. Furthermore, it is possible to identify potential demand for environmentally friendly products. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cenia, Produkty s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačkou EU udělenou v ČR. The Czech environmental information agency. Available online: http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/seznam-esv; 6 July 2016.
 2. Dabelko G.D., Environment and energy. In ed. Arnas, N.: Fighting chance: Global trends and shocks in the national security environment, 1st ed., Center for Technology and National Security Policy, Washington 2012.
 3. Delmas, M.A., Grant, L.E., Eco-labeling strategies and price-premium: The wine industry puzzle, "Business and Society" 2010, 53/1.
 4. Done A., Global trends: Facing up to a changing world, 1st ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
 5. EC, Marketing guide for EU Ecolabel companies: How to make the EU flower visible in your marketing. European Commission. 2007. Available online: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/marketing_guide_en.pdf; 20 August 2016.
 6. EC, 3×3 Good Reasons for EMAS: Improve your environmental performance with the premium standard in environmental management. European Commission 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available online: http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/Brochure_3x3_Good_reasons_for_EMAS.pdf; 1.8.2016
 7. EC, EU voluntary environmental protection instruments. European Commission. Available online: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-06-6_en.htm; 12 August 2016
 8. EC,. EU Ecolabel paints and varnishes user manual. European Commission. Available online: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/User_Manual_paints_varnishes.pdf; 1 August 2016.
 9. EC,. Search engine for EMAS registrations. European Commission. Available online: http://ec.europa.eu/environment/emas/register/search/search.do; 5 July 2016.
 10. Eiadat Y., Kelly A., Roche F., Eyadat H., Green and competitive? An empirical test of the mediating role of environmental innovation strategy, "Journal of World Business" 2008, 43/2, pp. 131-145.
 11. Gates D.F., Economics and energy. In. ed. Arnas, N.: Fighting chance: Global trends and shocks in the national security environment, 1st ed., Center for Technology and National Security Polic, Washington 2012.
 12. Hadrabova A., Environmentální aspekty podnikání. Prague: Oeconomica, Prague 2010.
 13. Hitchcock D., Willard M., Marsha. The business guide to sustainability: Practical strategies and tools for organizations, 2nd ed., Earthscan, London 2009.
 14. Iraldo F., Testa F., Is an environmental management system able to influence environmental and competitive performance? The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in the European Union, 2009,17/16.
 15. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy: Text and cases, 8th ed., Prentice Hall, Harlow 2008.
 16. Karlsson L., Dolnicar S., Does eco-certification sell tourism services? Evidence from a quasiexperimental observational study in Iceland, "Journal of Sustainable Tourism" 2015, 24/5.
 17. Li S.R., Jayaraman V., Paulraj A., Shang K.C., Proactive environmental strategies and performance: Role of green supply chain processes and green product design in the Chinese high-tech industry. International Journal of Production Research" 2016, 54/7.
 18. Martin-Pena M.L., Diaz-Garrido E., Sanchez-Lopez J.M., Analysis of benefits and difficulties associated with firms' Environmental Management Systems: The case of the Spanish automotive industry, "Journal of Cleaner Production" 2014, 70.
 19. MECR Aktualizovaný program EMAS (Základní dokumenty). Ministry of Environment of the Czech Republic 2002.
 20. Merli, R., Preziosi, M., Ippolito, Ch. (2016). Promoting sustainability through EMS application: A survey examining the critical factors about EMAS registration in Italian organizations. Sustainability. 8/3
 21. Porter M.E., Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, 8th ed., Prentice Hall, Harlow 2004.
 22. Russo M.V., Fouts P.A., A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. Academy of Management Journal" 1997/3, p. 534-559.
 23. Soucek Z., Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a dsiciplíny, 1st ed., Prague: C.H. Beck, Prague 2015.
 24. SOU AV CR, Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AVČR, v.v.i. Available online: http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c1/a7335/f3/oe160615.pdf; 1 October 2016.
 25. SOU AV CR,. Hodnocení ochrany životního prostředí - květen 2016. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AVČR, v.v.i. Available online: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7568/f3/oe160613.pdf; 1 October 2016.
 26. SOU AV CR, Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování - květen 2016. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AVČR, v.v.i. Available online: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7570/f3/oe160621.pdf; 1 October 2016.
 27. Young S., Dhanda K.K.,. Sustainability: Essentials for business. Sage, Los Angeles 2013, 416 pp.
 28. Wu S.I., Lin S.R.,. The effect of a green marketing strategy on business performance: A study of organic farms in Taiwan, "Total Quality Management and Business Excellence" 2016, 27/2, pp. 141-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu