BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kohtamäki Natalia (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
The Role of Experts in the Legitimizing the Activity of the European Food Safety Authority
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 84-94, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Działania antykryzysowe
Food security, Anti-crisis actions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie uwarunkowań legitymizacji technokratycznej (wynikowej) w przypadku Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Na tle innych agencji regulacyjnych instytucja ta cieszy się dużym zaufaniem i uważana jest za modelowy przykład doradczego gremium Komisji Europejskiej, dostarczającego wysokiej jakości opinii naukowych. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy takie technokratyczne uprawomocnienie działań urzędu jest wystarczające. Nie ma on wprawdzie ani uprawnień regulacyjnych, ani decyzyjnych, ale za pośrednictwem projektów legislacyjnych Komisji Europejskiej, które niejednokrotnie w pełni odzwierciedlają stanowisko urzędu, uczestniczy w kształtowaniu europejskiego prawa żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to demonstrate the technocratic legitimacy (so called input legitimacy) in the case of the European Food Safety Authority (EFSA). Compared to other regulatory agencies this institution enjoys high credibility and is considered as a model example of an advisory body to the European Commission providing high-quality scientific opinions. However the question, whether such technocratic validation of EFSA's activities is sufficient, remains open. It has indeed no regulatory or decision-making powers, but through the legislative activity of the European Commission, which often fully reflects the EFSA's position, the agency itself participates in the shaping of the European food law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, D. (2014). Bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 213-226.
 2. Alemanno, A. (2008). The European Food Safety Authority at Five. European Food and Feed Law Review, 1, 2-29.
 3. Boin, A., Busuioc, M., Groenleer, M. (2014). Building European Union Capacity to Manage Transboundary Crisis: Network or Lead-Agency Model? Regulation & Governance, 8(4), 418-436.
 4. Byrne, D. (2016). The Genesis of EFSA and the Ten First Years of EU Food Law. W: A. Alemanno, S. Gabbi (red.) Foundations of EU Food Law and Policy: Ten Years of the European Food Safety Authority (s.17-22), London, New York: Routledge.
 5. Chalmers, D. (2003). "Food for Thought": Reconciling European Risks and Traditional Ways of Life. Modern Law Review, 66(4), 532-562.
 6. Commission Communication (2002). The Operating Framework for the European Regulatory Agencies. COM(2002) 718 final. 11 December 2002.
 7. Commission Green Paper (1997). The General Principles of Food Law in the European Union. COM(1997) 176 final. 30 April 1997.
 8. Commission White Paper (2000). White Paper on Food Safety. COM(1999) 719 final. 12 January 2000.
 9. EFSA (2005). EFSA Provides Update on Avian Influenza and Food Safety. Press Release, 26 October 2005.
 10. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (FAPA SAEPR) (2001). Warszawa: Kryzys rynku rolnego w UE związany z BSE i pryszczycą a szanse polskiego rolnictwa. Pobrane 1 października 2016 z: http://www.fapa.com.pl/gfx/saepr/BSE_final1.pdf.
 11. Groenleer, M. (2011). The Actual Practice of Agency Autonomy: Tracing the Developmental Trajectories of the European Medicines Agency and the European Food Safety Authority. CES Papers - Open Forum, 5, 1-28.
 12. Jedlecka, W. (2014). Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Jurkowska-Zeidler, A. (2008). Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 14. Krapohl, S. (2004). Credible Commitment in Non-Independent Regulatory Agencies: A Comparative Analysis of the European Agencies for Pharmaceuticals and Foodstuffs. European Law Journal, 10(5), 518-538.
 15. Kukułka, J. (2000). Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 16. Lattanzi, P. (2008). Zakres autonomii państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i etykietowania. Przegląd Prawa Rolnego, 1(3), 131-145.
 17. Leonard, H.B., Howitt, A.M. (2012). Leading in Crisis: Observations on the Political and Decision-Making Dimensions Response. W: I. Helsloot, B. Jacobs, A. Boin (red.) Mega-Crises. Understanding the Prospects, Nature, Characteristics and the Effects of the Cataclysmic Events (s. 25-34). Springfield: Charles C Thomas Publisher.
 18. Leśkiewicz, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, 1(10), 179-198.
 19. Levidow, L., Carr, S. (2007). Europeanising Advisory Expertise: The Role of 'Idependent, Objective and Transparent' Scientific Advice in Agri-biotech Regulation. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(6), 880-895.
 20. Pawłowski, J. (2007). Przebudowa instytucjonalna UE wobec potrzeb legitymacji. Studia Europejskie, 2, 33-55.
 21. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz. U. WE 2002 L 31/1.
 22. Scharpf, F.W. (1999). Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch?, Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag.
 23. Smith, A., Terry, S., Detken, D. (2012). 10 Years of the European Food Safety Authority (EFSA) and the EU Food Safety System. European Food and Feed Law Review, 3, 111-116.
 24. Special EUROBAROMETER Report. Food Related Risks, November 2010. Pobrane 1 października 2016 z: https://www.efsa.europa.eu/de/corporate/pub/eurobarometer10.
 25. Stankiewicz, D. (2001). Reforma prawa żywnościowego w Unii Europejskiej - Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa żywności. Informacja Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 782. Pobrane 1 października 2016 z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-782.pdf.
 26. Wendler, F. (2005). The European Ford Safety Authority as a Source of "Soft Law": Towards more Effective and Legitimate EU Food Safety Governance. Paper prepared for presentation at the CONNEX Workshop, Darmstadt, 1-3 November 2005, 1-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu