BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieszkowska Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
The Perspective of the Functioning of the Convicts and Their Families in the Local Community
Perspektywa funkcjonowania osadzonych i ich rodzin w społeczności lokalnej
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 1, s. 25-31, bibliogr. 9 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Przestępczość, Rodzina, Społeczności lokalne, Więzi społeczne, Integracja społeczna, Przyczyny konfliktów
Crime, Family, Local community, Social bond, Social integration, Causes of conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna rodzina jest coraz bardziej narażona na zagrożenie wpływem różnych zjawisk społecznych, które w dużej mierze wynikają z procesów zmian politycznych, gospodarczych, a także zjawisk kulturowych, dyfuzji nowych stylów funkcjonowania w społeczeństwie. Najczęstszymi przyczynami konfliktów w rodzinach dysfunkcyjnych są: alkohol, środki psychoaktywne, zachowania związane z agresją i przemocą wobec członków rodziny, przestępczość nieletnich i zachowania autodestrukcyjne osób dorosłych, rozpad rodziny, zawężenie relacji emocjonalnych w rodzinie, patologiczne zachowanie rodziców. Więzienie sprawcy nie dotyczy tylko osoby przebywającej w więzieniu, ale całego systemu rodzinnego, poszczególnych członków którzy staja się też osobami uwięzionymi i uwikłanymi w trudną sytuację. (abstrakt oryginalny)

Modern family is increasingly exposed to the threat of the impact of various social phenomena, which are largely the result of the processes of political, economic change, as well as cultural phenomena, diffusion of new styles of functioning in society. Common causes of dysfunctional families are: alcohol and other drugs, behaviors associated with aggression and violence against members of a family, juvenile delinquency and adult self-destructive behavior, family breakdown, narrowed emotional relationship in the family, the pathological behavior of parents. The imprisonment of the perpetrator does not just affect the person staying in the in prison, but the entire family system, so the most appropriate definition of the concept seems to be imprisoned family. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambrozik W. (2007), Proces readaptacji społecznej i jego istota, In: B. Urban, J. M. Stanik (eds.), Resocjalizacja. PWN, Warszawa, p. 182-183.
  2. Kieszkowska A. (2011/2012), Rodziny uwięzionych. UJK Publishing House, Kielce.
  3. Kieszkowska A. (2012), Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. "Impuls" Publishing House, Kraków.
  4. Kotlarska-Michalska A., Rusanen T., Niemela P. (1977), Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich. UAM Publishing House, Poznań.
  5. Marczak M. (2011), Dylematy związane z rodzicielstwem osób uwięzionych, In: S. Przybyliński (ed.), Poszukiwania człowieka w nieegalitarnym świecie - horyzonty resocjalizacyjne. OWS Publishing House Olsztyn 2011, p. 37-48.
  6. Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem. PTP Publishing House, Poznań.
  7. Pawełek K. (2008), Pełnienie roli ojca przez osadzonych mężczyzn, In: W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (eds.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Wydawnictwo CZS, Poznań-Gdańsk-Warszawa-Kalisz.
  8. Pawełek K. (2009), Powrót więźniów do społeczeństwa. UAM Publishing House, Poznań.
  9. Pindel E. (2011), Podtrzymywanie więzi rodzinnych w warunkach izolacji. Probation, no. 1, p. 92-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu