BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguszewicz-Kreft Monika (WSB University in Gdansk)
Tytuł
Factors Affecting the Decision-making Processes of Medical Tourists
Czynniki wpływające na procesy decyzyjne turystów medycznych
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 21-26, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Podejmowanie decyzji, Turystyka zdrowotna
Decision proces, Decision making, Health tourism
Uwagi
summ., streszcz.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Dynamiczny rozwój turystyki medycznej w XXI wieku spowodował wzmożone zainteresowanie naukowców tym zjawiskiem. Analiza literatury przedmiotu wskazuje jednak na wiele luk badawczych, do których należą również mechanizmy popytowe, w tym czynniki wpływające na wybór usług medycznych poza granicami kraju. Celem artykułu jest identyfikacja oraz klasyfikacja czynników występujących w literaturze przedmiotu, wpływających na decyzje o zaangażowaniu się konsumentów w turystykę medyczną. Podział czynników ma istotne znaczenie poznawcze i porządkujące w kontekście planowania i przeprowadzania badań dotyczących turystyki medycznej, zwłaszcza w obliczu ich niedostatecznego i fragmentarycznego charakteru z punktu widzenia potrzeby marketingowej analizy rozwoju turystki medycznej. Właściwe określenie powodów podejmowania podróży medycznej jest istotne także z punktu widzenia kształtowania oferty marketingowej, zarówno przez rozmaite podmioty zaangażowane w dostarczanie wartości turystom medycznym, jak również przez organy administracji, które powinny wspierać te wysiłki, przyjmując rolę koordynatora, usuwając bariery rozwoju, przede wszystkim zaś ich nie tworząc. (abstrakt oryginalny)

The dynamic development of medical tourism in the 21st century has already resulted in the intensified interest of scholars in the discussed phenomenon. The analysis of the expert literature, however, indicates a number of research gaps which involve demand mechanisms, including factors that affect the choice of medical services offered abroad. The article aims at the identification and classification of factors listed in the expert literature, which refer to decisions involving consumers into medical tourism. The classification of such factors is particularly significant for their understanding and systematisation in terms of the planning and carrying out the research on medical tourism, especially when we consider the insufficient and fragmentary character of such research, viewed from the perspective involving the need for marketing analysis of medical tourism development. The proper identification of reasons for which medical travelling is undertaken is also significant when viewed from the perspective involving the formation of a marketing offer by various entities which are engaged in the provision of value to medical tourists and by administrative bodies which are supposed to support such efforts and to play the role of coordinators, and which are supposed to remove developmental barriers rather than create them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Amin, M., Makarem, S.C. & Pradhan, R. (2011). Hospital ability to attract international patients: a conceptual framework. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 5 (3), 205-221.
 2. Białk-Wolf, A. (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (53 Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne. Potencjał turystyki biznesowej), 653-662.
 3. Białk-Wolf, A. (2014). Turystyka medyczna. Perspektywy rozwoju w woj. Pomorskim, http://www.gdansk4u.pl/uploads/Turystyka-MedycznaRaport.pdf (15.01.2016).
 4. Bookman, M.Z. & Bookman, K.R. (2007). Medical tourism in developing countries. New York: Palgrave Macmillan.
 5. Burkett, L. (2007). Medical tourism: Concerns, benefits, and the American legal perspective. Journal of Legal Medicine, 28, 223-245.
 6. Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification. Tourism Management, 34, 1-13.
 7. Cormany, D. & Baloglu, S. (2011). Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tourism Management, 32 (4), 709-716.
 8. Cortez, N. (2008). Patient without borders: the emerging global market for patients and the evolution of modern health care. Indiana Law Journal, 83, 71-132.
 9. Crooks, V.A., Kingsbury, P., Snyder, J. & Johnston, R. (2010). What is known about the patient's experience of medical tourism? A scoping review. BMC Health Services Research, 10266. doi:10.1186/1472-6963-10-266
 10. Culley, L., Hudson, N., Rapport, F., Blyth, E., Norton, W. & Pacey, A. (2011). Crossing borders for fertility treatment: motivations, destinations and outcomes of UK fertility travellers. Human Reproduction, 26 (9), 2373-2381.
 11. Demicco, F.J. & Cetron, M. (2006). Club medic. Asia Pacific Biotech News, 10 (10), 527-531.
 12. Ehrbeck, T., Guevara, C. & Mango, P.D. (2008). Mapping the market for medical travel. The McKinsey Quarterly, 11.
 13. Eissler, L.A. & Casken, J. (2013). Seeking Health Care Through International Medical Tourism. Journal Of Nursing Scholarship, 45 (2), 177-184. doi:10.1111/jnu.12014
 14. Fisher, C. & Sood, K. (2014). What Is Driving the Growth in Medical Tourism? Health Marketing Quarterly, 31 (3), 246-262. doi:10.1080/07359683.2014.936293
 15. Gan, L.L. & Frederick, J.R. (2013). Medical Tourists: Who Goes and What Motivates Them? Health Marketing Quarterly, 30 (2), 177-194. doi:10.1080/07359683.2013.787894
 16. Guiry, M. & Vequist, D.G. (2011). Traveling Abroad for Medical Care: U.S. Medical Tourists' Expectations and Perceptions of Service Quality. Health Marketing Quarterly, 28 (3), 253-269. doi:10.1080/07359683.2011.595644
 17. Henson, J.N., Guy, B.S. & Dotson, M.J. (2015). Should I stay or should I go?: Motivators, decision factors, and information sources influencing those predisposed to medical tourism. International Journal Of Healthcare Management, 8 (1), 4-14. doi:10.1179/2047971914Y.0000000083
 18. Hopkins, L., Labonté, R., Runnels, V. & Packer, C. (2010). Medical tourism today: what is the state of existing knowledge? Journal Of Public Health Policy, 31 (2), 185-198. doi:10.1057/jphp.2010.10
 19. Horowitz, M.D. & Rosensweig, J.A. (2007). Medical tourism - Health care in the global economy. The Physician Executive, November-December, 24-30.
 20. Inhorn, M.C., Shrivastav, P. (2010). Globalization and reproductive tourism in the United Arab Emirates. Asia Pacific Journal of Public Health, 22, 68S-74S.
 21. Johnston, R., Crooks, V.A. & Snyder, J. (2012). "I didn't even know what I was looking for": A qualitative study of the decision-making processes of Canadian medical tourists. Globalization & Health, 8 (1), 1-12.
 22. Lautier, M. (2014). International trade of health services: Global trends and local impact. Health Policy, 118 (1), 105-113.
 23. Lee, O.F. & Davis, T.V. (2004). International Patients: A Lucrative Market for U.S. Hospitals. Health Marketing Quarterly, 22 (1), 41-56. doi: 0.1300/J026v22n01_04
 24. Levary, R.R. (2011). Multiple-criteria approach to ranking medical tourism destinations. Thunderbird International Business Review, 53 (4), 529-537. doi:10.1002/tie.20430
 25. Lim, W.M. & Ting, D.H. (2012). Healthcare marketing: Contemporary salient issues and future research directions. International Journal Of Healthcare Management, 5 (1), 3-11. doi:10.1179/204797012X13293146890048
 26. Lunt, N., Carrera, P. (2010). Medical tourism: assessing the evidence on treatment abroad. Maturitas, 66, 27-32.
 27. Lunt, N., Machin, L., Green, S. & Mannion, R. (2011). Are there implications for quality of care for patients who participate in international medical tourism? Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 11 (2), 133-6. doi:http://dx.doi.org/10.1586/erp.11.4
 28. Lunt, N.T., Mannion, R. & Exworthy, M. (2013). A Framework for Exploring the Policy Implications of UK Medical Tourism and International Patient Flows. Social Policy & Administration, 47 (1), 1-25. doi:10.1111/j.1467-9515.2011.00833.x
 29. Marlowe, J. & Sullivan, P. (2007). Medical Tourism: The Ultimate Outsourcing. Human Resource Planning, 30 (2), 8-10.
 30. Mattoo, A. & Rathindran, R. (2006). How health insurance inhibits trade in health care. Health Affairs, 25 (2), 358-368.
 31. Medhekar, A. & Newby, L. (2012). Information search for medical treatment abroad. Journal Of Applied Global Research, 5 (13), 53-72.
 32. Menvielle, L., Menvielle, W. & Tournois, N. (2014). Purchasing behavior of consumers for foreign medical services. Qualitative Market Research, 17 (3), 264-282.
 33. Merrell, R.C., Boucher, D., Carabello, L., Herrick, D.M., Lazzaro, V., Ludwick, L. ... & Doarn, C.R. (2008). Medical tourism. Telemedicine and e-Health, 14 (1), 14-20.
 34. Mirrer-Singer, P. (2007). Medical malpractice overseas: the legal uncertainty surrounding medical tourism. Law and Contemporary Problems, 70 (2), 211-232.
 35. Ozan-Rafferty, M.E., Johnson, J.A., Shah, G.H. & Kursun, A. (2014). In the Words of the Medical Tourist: An Analysis of Internet Narratives by Health Travelers to Turkey. Journal of Medical Internet Research, 16 (2), e43. http://doi.org/10.2196/jmir.2694
 36. Peters, C.R. & Sauer, K.M. (2011). A survey of medical tourism service providers. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5 (3), 117-126.
 37. Rab-Przybyłowicz, J. (2012). Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 83, 207-221.
 38. Shenfield, F., de Mouzon, J., Pennings, G., Ferraretti, A.P., Nyboe Andersen, A., de Wert, G. & Goossens, V. (2010). Cross border reproductive care in six European countries. Human Reproduction, 25, 1361-1368, doi:10.1093/humrep/deq057.
 39. Snyder, J., Crooks, V.A., Johnston, R. & Kingsbury, P. (2011). What do we know about Canadian involvement in medical tourism? A scoping review. Open Medicine, 5 (3), 139-148.
 40. Stankiewicz, B. (2012). Makroekonomiczny model turystyki medycznej w Polsce - podstawowe uwarunkowania badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 245, 486-496.
 41. Turner, L. (2007a). 'First world health care at third world prices': globalization, bioethics and medical tourism. BioSocieties, 2 (3), 303-325.
 42. Turner, L. (2007b). Medical tourism Family medicine and international health-related travel. Canadian Family Physician, 53 (10), 1639-1641.
 43. Whittaker, A. (2008). Pleasure and pain: Medical travel in Asia. Global Public Health, 3 (3), 271-290. doi:10.1080/17441690701463936
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu