BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Paweł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej klientów detalicznych
The Incorrectness in Assessment Procedure of Creditworthiness
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 53-65, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Ocena zdolności kredytowej, Ochrona konsumenta, Rynki finansowe
Security, Credit rating, Consumer protection, Financial markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, D18
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawidłowa ocena zdolności kredytowej leży w interesie kredytodawcy i kredytobiorcy oraz służy stabilności systemu finansowego. W artykule dokonano identyfikacji głównych nieprawidłowości występujących w procesie oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych, występujących zarówno po stronie banków jak i klientów. Należą do nich przyjmowanie niskich buforów bezpieczeństwa stóp procentowych, zaniżania kosztów utrzymania, nadmierne wydłużanie okresu kredytowania, zaniedbywanie obowiązków informacyjnych oraz zatajanie informacji przez konsumentów. W tekście znalazły się także propozycje działań korygujących i naprawczych, będących w dyspozycji obu stron rynku, podnoszących skuteczność oceny zdolności kredytowej.(abstrakt oryginalny)

The correct assessment of consumer credit ability is in interest of creditor and debtor and also increase stability of financial system. The article point out the major incorrectness in assessment of creditworthiness, occurring both on consumer and bank side. There are low safety buffer of bank rates, low costs of living, excessive period of credit, failure in information delivery and hidden information by consumers. The text includes the set of corrective and repair actions also, being at disposal of banks and consumer which increase efficiency of consumer credit ability assessment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., 2015, Kompetencje konsumentów, PWE, Warszawa.
 2. Dąbrowska A., 2012, Konsument na rynku usług bankowych, [w:] A. Dąbrowska, M. Janoś-Kreslo (red.), Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych, PWE, Warszawa.
 3. Dixit A. K., Nalebuff B. J., 2009, Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Dobosiewicz Z., 2011, Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa.
 5. Garncarczyk J., Mocek M., Skikiewicz R., 2014, Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, CeDeWu.pl, Warszawa.
 6. Gębski Ł., 2013, Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych - problem finansowo-prawny czy społeczny?, "Gospodarka Narodowa", nr 4(260).
 7. Gnela B., 2012, Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Knehans-Olejnik A. M., 2015, Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, DeCeWu.pl, Warszawa.
 9. Konsument na rynku usług finansowych, 2012, TNS Polska, https://www.google.pl/search?q=Konsument+na+rynku+us%C5%82ug+finansowych%2C+TNS+Polska+2012.&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=pcrXWIOXDdLi8Aea6bcw.
 10. Lewicka-Strzałecka A., 2016, Moralność finansowa Polaków. Raport z badań, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, maj.
 11. Małecki W., 2014, Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, "Ekonomista", nr 4.
 12. Nadużycia w sektorze finansowym. Raport z badania. Edycja 2016, 2016, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Ernst&Young, Gdańsk-Warszawa, wrzesień.
 13. Pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z 21 listopada 2016 r. (DOK/WPRII/0735/8/1/2016/EK), https://www.knf.gov.pl/Images/Dzialalnosc_bankow_zwiazana_z_udzielaniem_kredytow_konsumenckich_i_wspolpracy_z_posrednikami_tcm75-48787.pdf.
 14. Raport o sytuacji banków w 2014 r., 2015, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2014_12_tcm75-41472.pdf.
 15. Raport o sytuacji banków w 2015 r., 2016, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_tcm75-47215.pdf.
 16. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, 2013, KNF, czerwiec, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013%2E_tcm75-34880.pdf.
 17. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 2010, KNF, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20T_tcm75-18474.pdf.
 18. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 2013, KNF, Warszawa, 2013, https://www.knf.gov.pl/Images/RekomendacjaT_tcm75-33586.pdf.
 19. Rytelewska G., Huszczonek E., 2004, Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, "Materiały i Studia", nr 172, Warszawa.
 20. Smyczek S., 2012, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.
 21. Świecka B., 2009, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819.
 23. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715.
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.
 25. Wałęga G., 2013, Kredytowanie gospodarstw domowych, PWE, Warszawa.
 26. Wiatr M. S., 2001, Indywidualne ryzyko kredytowe, [w:] W. J. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 27. Wójciak M., 2007, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu