BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzeciak Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ochrona praw konsumenta w kontekście realizacji tzw. planów sprzedaży w banku komercyjnym
Protection of Consumer Rights in the Context of Realization So-called Sales Plans in a Commercial Bank
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 101-113, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Planowanie sprzedaży, Prawa konsumenta, Banki komercyjne, Nieuczciwe praktyki
Consumer protection, Sales planning, Consumer law, Commercial banks, Dishonest practices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Banki komercyjne nastawione na osiąganie zysków często stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Realizacja przez nie tzw. planów sprzedażowych powoduje często wymuszanie na klientach podpisania umów, które nie odpowiadają ich interesom. Straty, które w związku z tym ponoszą mają wpływ na to, że klienci przestają postrzegać banki jako instytucje zaufania publicznego. Banki dążą do wzrostu sprzedaży nie tylko kosztem klientów, ale także własnych pracowników. Plany sprzedaży demotywują pracowników i mają negatywny wpływ na wydajność pracy. Artykuł podkreśla problem realizacji w bankach planów sprzedażowych, które wymuszają oszukańcze i nieetyczne zachowania. Wskazuje jednak, że klienci mają wiele narzędzi walki z bankami i nie pozostają w niej osamotnieni. Oszukiwani przez banki klienci mają liczne możliwości dochodzenia swoich praw.(abstrakt oryginalny)

Commercial banks which are focused on increase of profits, frequently use dishonest market practices. Sales plan realizaton frequently causes force on customers sign the contracts, which are not good for customer`s interests. Losses which they incure have impact for that customers stop thinking that the banks are institution of public trust. Banks seek to increase sales not only cost customers, but also their workers. Sales plans are demoting for workers and have negative impact for work efficiency. The article emphasize the problem of realization sales plans in banks which force deceptive and unethical behaviors. However customers have many tools fight with banks and they are not alone. Deceived customers by banks have a lot of possibility claim their rights.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., 2004, Mobbing - patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa.
 3. Celary I., Polok G. (red.), 2013, Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno pastoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. Cybulski K., 2004, Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Iwanicz-Drozdowska M., 2005, Zarządzanie finansowe bankiem; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Judek R., Strategia sprzedaży na 2016 r. w 5 prostych krokach, https://bonaverba.com.pl/strategiasprzedazy-2016.
 7. Kisiel M., Najważniejsze zmiany dla klientów banków w 2016 r., http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najwazniejsze-zmiany-dla-klientow-bankow-w-2016-roku-7291523.html.
 8. Knitter M., 5 sposobów na walkę z bankiem o swoje prawa, http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/piec;sposobow;na;walke;z;bankiem;o;swoje;prawa,157,0,687005.html.
 9. Nowak A., 6 sposobów podnoszenia motywacji pracowników, http://di.com.pl/6-metod-podnoszenia-motywacji-pracownikow-50366.
 10. Nowakowski J., Famulska T., 2008, Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 11. Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 12. Plany sprzedażowe jako podstawowa determinanta łamania etyki w sektorze bankowości i finansów, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/konkurs/etyka.w.finansach.praca.marcin.stronski.pdf.
 13. Próchnicki W., 2014, Budowanie strategii sprzedaży wspierającej wykonanie założonego planu sprzedażowego, "Szef Sprzedaży", nr 17.
 14. Pyka I. (red.), 2013, Bankowość komercyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Rekomendacje dla banków, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji rynkowych, https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje_banki/rekomendacje.html.
 16. Rzemek M., Mobbing i nierówne traktowanie - przybywa spraw sądowych przeciwko pracodawcom, http://www.rp.pl/Kadry/308179985-Mobbing-i--nierowne-traktowanie---przybywa-sprawspraw-sadowych-przeciwko-pracodawcom.html#ap-2.
 17. Schultz D. P., Schultz S. E., 2002, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 18. Sprawozdania z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za lata 2012-2015, Warszawa 2013-2016, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/sprawozdania.
 19. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2016, poz. 1528.
 20. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze finansowym, Dz.U. 2016, poz. 174, 615, 888, 996, 1823.
 21. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1634.
 22. Wojnowska S., Gniadek K, Miss...co?!?, "Gazeta Ubezpieczeniowa", http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56955:miss-co&catid=122&Itemid=153.
 23. [www 1] http://www.investorwords.com/18753/misselling.html#ixzz4FbZqYNdo,
 24. [www 2] www.zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_z_dzialalnosci_Bankowego_Arbitrau_Konsumenckiego_w_2015_roku.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu