BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulski Tomasz (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent)
Tytuł
Economic Efficiency in Economic Analysis of Law
Efektywność ekonomiczna w ekonomicznej analizie prawa
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 3, s. 27-39, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Analiza ekonomiczna, Sprawiedliwość
Economic efficiency, Economic analysis, Justice
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D61, D63, K00
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja kategorii ekonomicznej efektywności na gruncie L&E. Zgodnie z podstawową tezą L&E efektywność ta jest fundamentalną wartością prawa. W opracowaniu podjęto dyskusję z tą tezą. Z jednej strony, kontrowersje dotyczące przedmiotowej tezy wynikają z braku jej jednoznacznego rozumienia. Z drugiej, prawo funkcjonuje od wieków, natomiast kwestia jego ekonomicznej efektywności podnoszona jest od kilkudziesięciu lat. Podstawową wartością, której podporządkowane było prawo "od zawsze", jest sprawiedliwość. Stąd podjęto również problem zróżnicowanego podejścia do relacji pomiędzy ekonomiczną efektywnością a sprawiedliwością w L&E. Krytyczna analiza piśmiennictwa pozwoliła na sformułowanie argumentów za i przeciw dominacji jednej z tych wartości w praktyce stanowienia i stosowania prawa. Rozpoznano znaczne różnice w poglądach w tym zakresie. Jednocześnie uznano za prawdziwe przyjęte założenie, że efektywność ekonomiczna jest wartością realizowaną w prawie obok sprawiedliwości. Podjęty problem jest ważny z praktycznego punktu widzenia. Konsensus w teorii przyczyniłby się do wypracowania modelu umożliwiającego ocenę regulacji prawnych, z przyjęciem za jej kryteria ekonomicznej efektywności i sprawiedliwości.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the category of economic efficiency on the grounds of L&E. According to the primary thesis of L&E economic efficiency is a fundamental legal value. The study discusses said thesis. On one hand, the controversy surrounding the thesis stem from lack of its unequivocal understanding. On the other, law has been functioning for centuries, while the question of its economic efficiency has only been raised for a few decades. Fundamental value, which has always been associated with law, is justice. It follows that the issue of various approaches to the relation between economic efficiency and justice in L&E is considered. Critical analysis of the literature allows to formulate arguments for and against each of these values in enacting and enforcing the law. Significant differences in various approaches to this matter are identified. Simultaneously, the assumption that efficiency is a value realized in the law beside justice is considered to be correct. The issue raised is important from the practical point of view. A theoretical consensus would support formulating a model, which would allow assessment of legal regulations based on criteria of economic efficiency and justice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., 2007, Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, "Bank i Kredyt" 2007, nr 10.
 2. Calabresi G., 1961, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, "The Yale Law Journal", no. 4.
 3. Chapman B., 2005, Economic Analysis of Law and the Value of Efficiency, [w:] A. N. Hatzis (red.), Economic Analysis of Law: A European Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.485.167&rep=rep1&type=pdf[dostęp: 16.05.2017].
 4. Coase R.H., 1961, The Problem of Social Cost, "The Journal of Law & Economics" 1961, Vol. 3.
 5. Cooter R., 2005, The Confluence of Justice and Efficiency in the Economic Analysis of Law, [w:] F. Parisi, C.K. Rowley (red.), The Origins of Law and Economics: Essays by the Founding Fathers, Edward Elgar, http://works.bepress.com/robert_cooter/106/ [dostęp: 16.05.2017].
 6. Cooter R., Ulen. T., 2012, Law & Economics, Addison-Wesley.
 7. Dworkin R., 1980, Is Wealth a Value?, "The Journal of Legal Studies", no. 9.
 8. Jasiński L.J., 2012, Nobel z ekonomii 1969-2011. Poglądy laureatów w zarysie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Key Text, Warszawa.
 9. Kaplow L., Shavell S., 2002, Fairness versus Welfare, Harvard University Press, Cambridge-London.
 10. Kerkmeester H., 2000, Methodology: General, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 11. Kornhauser L., 2015, The Economic Analysis of Law, [w:] E.N. Zalta (red.), Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 12. Mackaay E., 2000, History of Law and Economics, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 13. Mathis K., 2009, Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law, Springer.
 14. Posner R.A., 2014, Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer Law & Business, New York.
 15. Rawls J., 2001, Justice as Fairness: A Restatement, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London.
 16. Schulz W.J., 2001, The Moral Conditions of Economic Efficiency, Cambridge University Press.
 17. Shapiro F.R., 2000, The Most Cited Legal Scholars, "The Journal of Legal Studies", nr S1.
 18. Stelmach J., Brożek B., Załuski W., 2007, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 19. Zerbe R.O., 2001, Economic Efficiency in Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu