BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liwoch Piotr (Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji - o problemie kredytobiorców zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich w aspekcie prawno-ekonomicznym
When Comes Lack of "Swiss Precision" - Few Words in Legal and Economic Aspect about Loans in Swiss Franc Taken by Polish Debtors
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 3, s. 53-64, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt walutowy, Odpowiedzialność, Banki, Kredyt frankowy, Regulacje prawne
Currency credit, Responsibility, Banks, Swiss franc loan, Legal regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G28, K12, K29, K42
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł traktuje o problemie polskich kredytobiorców zaciągających kredyty walutowe w frankach szwajcarskich, których zobowiązanie wobec kredytodawców znacznie wzrosło na skutek silnej deprecjacji franka względem złotego polskiego. Autor w swojej pracy analizuje sytuację panującą na polskim rynku finansowym, rozważa problem odpowiedzialności banków za wzrost zadłużenia tzw. "frankowiczów", przedstawia wybrane orzecznictwo sądów polskich oraz ocenia działania legislacyjne, które mają pomóc kredytobiorcom kredytów walutowych dotkniętych problemem znacznego wzrostu kursu waluty obcej.(abstrakt oryginalny)

Article shows the main problems of loans incurred in Suiss francs by polish debtors in period of time 2007-2015. Author sets out with the aim of analysing polish financial market and tries to answer a questions about banks' responsibility for increased debtors' commitments, presents judgments of courts of law and evaluates legislative actions, which are expected to help polish debtors. Author points at necessity of foreign currency loans risk reduction.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jurkowska-Zeidler A., 2016, Asymetria ryzyka a zasada sprawiedliwości społecznej na tle problemu kredytów we frankach szwajcarskich, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXV, Gdańsk.
 2. Miklaszewska E. (red.), 2010, Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w połączonych sprawach C-154/15, C-307/15 i C-308/15.
 4. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie II CSK 750/15.
 5. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie C-312/14.
 6. Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811).
 7. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Dz.U. 2015, poz. 1925.
 8. Ustawa z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 165, poz. 984.
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.
 10. [www1] http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/trzy-projekty-tzw-ustawy-frankowej-w-sejmie-dzispierwsze-czytanie/y8c8x5.
 11. [www2] http://forsal.pl/artykuly/1021734,austria-kredyty-we-frankach-chf-austria-najbardziej-ufrankowionym-krajem-w-europie.html.
 12. [www3] http://natemat.pl/74331,zadluzeni-we-frankach-jak-powodzianie-czy-panstwo-powinnopomagac-frankowiczom-oto-argumenty-obu-stron.
 13. [www4] https://www.knf.gov.pl/Images/Skutki_finansowe_projektu_tcm75-46244.pdf.
 14. [www5] https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu