BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce
The Influence of Bank Tax on Selected Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 3, s. 81-93, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od transakcji finansowych, Sektor bankowy, Banki komercyjne, Podatek bankowy
Financial transaction tax (FTT), Banking sector, Commercial banks, Bank tax
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, H24, H71
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor przedstawia zagadnienie podatku bankowego wprowadzonego Ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Celem artykułu jest próba oceny wpływu nowego obciążenia podatkowego na funkcjonowanie wybranych banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz skutków jego implementacji dla klientów usług bankowych. W ramach badania empirycznego wykorzystano dane pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the bank tax which was implemented in Poland in Fabruary 2016. The main role of the paper is to examine what is the impact of the new tax on the group of banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The special emphasis in the analysis has been put on profitability and efficiency. Furthermore, the author tries to verify to what extend the tax burden was shared by the clients of the financial services. Data used in the empirical research come from the approved, consolidated financial statements.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capiga M., 2003, Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 2. Cichy A., Puszer B., 2016, Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Dec P., Masiukiewicz P., 2013, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 4. Gospodarowicz A., Notowski A., 2016, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2016 r., 2016, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Warszawa.
 6. Iwonicz-Drozdowska M., 2010, Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 7. Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2016 roku, 2017, Ministerstwo Rozwoju: Departament Strategii Rozwoju, Warszawa.
 8. Pyka I., 2010, Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym: dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 10. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2016, 2016, Narodowy Bank Polski: Departament Stabilności Finansowej, 2016, Warszawa.
 11. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 12. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok.
 13. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016.
 14. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok.
 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.
 16. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12.2016.
 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2016 rok.
 18. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.
 19. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
 20. Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 20 września 2016 r., nr 49/2016.
 21. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. 2016, poz. 68.
 22. [www1] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-w-okresie-styczen-listopad-2016-r.
 23. [www2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnychw-latach-1950-2014/#.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu