BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane problemy zarządzania finansami gospodarstw domowych w krajach europejskich
Selected Financial Households Management Problems in the European Countries
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 3, s. 95-105, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zadłużenie gospodarstw domowych, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Household debt, Household savings
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D14, E21, H31
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Gospodarstwa domowe charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością w zakresie dysponowania swoimi środkami pieniężnymi. Jedne gospodarstwa domowe większość swojego dochodu przeznaczają na rzecz konsumpcji bieżącej, inne na regulację swoich zobowiązań, zaś kolejne na oszczędności i inwestycje. Zarządzanie finansami osobistymi (czyli finansami gospodarstw domowych), związane jest z podejmowaniem decyzji w zakresie dostępnego budżetu w taki sposób, aby zrealizowany był cel należący do gospodarstw domowych, czyli maksymalizacja zaspokojenia potrzeb. Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim decyzji finansowych w zakresie zadłużenia oraz oszczędności, a także ukazania różnic między nimi w poszczególnych krajach Europy. Celem jest wskazanie ram teoretycznych zagadnienia związanego z zarządzaniem finansami gospodarstw domowych. Za hipotezę przyjmuje się, iż im wyższy dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w danym państwie, tym wyższy udział oszczędności w dochodzie. Dodatkowo, im bardziej zadłużone są gospodarstwa domowe w danym kraju europejskim, tym oszczędności są niższe i przyjmują wartości ujemne.(abstrakt oryginalny)

Households are different in management of their money. Some households spend most of their income for everyday consumption. But, some spend their money on savings and investment. Management of personal finances (household finances), is connected with decisions on available budget to realize the household goal (i.e. maximizing the satisfaction of needs). The article is about financial decisions on indebtedness and savings and showing differences between them in European countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski F., 1984, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, 2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 3. Bywalec Cz., 2009, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Flejterski S., 2007, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 5. Jajuga K., 2008, Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, [w:] P. Kapuś, J. Węcławski [red.], Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 6. Korenik D., Korenik S., 2004, Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2004.
 7. Pałaszewska-Reindl T., Michna W., 1986, Gospodarstwo domowe - ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej, [w:] T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków, Warszawa.
 8. Piotrowski J., 1979, Społeczne problemy rodziny, [w:] Polityka społeczna, PWE, Warszawa.
 9. Samuelson P., Nordhaus W., 2005, Ekonomia 1, PWN, Warszawa.
 10. Światowy G., 2012, Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, [w:] Konsumpcja i rozwój, nr 2, IBRKK, Warszawa.
 11. Świecka B. (red.), 2008, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
 12. [www1] https://data.oecd.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu