BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wodniak Krystian Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie
Legal and Economic Aspects of Consumer Protection in the Polish and International Futures Market
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 3, s. 107-121, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Terminowe rynki finansowe, Giełda, Ochrona konsumenta
Financial markets, Futures markets, Stock exchange, Consumer protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G10, G19
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie przedstawione zostały prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie, a także problemy istotne dla rozszerzenia tego tematu. Celem referatu jest wyjaśnienie kwestii nadzoru oraz refleksje na temat możliwości informowania konsumenta na polskim rynku terminowym, ponadto zobrazowanie jak ochrona prawna i ekonomiczna wygląda w Unii Europejskiej i na świecie. Omówiony został także wątek ogólnych relacji pomiędzy klientem, a podmiotami inwestycyjnymi (polskimi i zagranicznymi), ponadto jak takie relacje wpływają na klarowność rynku terminowego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the legal and economic aspects of consumer protection in the Polish and international futures market and important issues for the extension of this topic. The purpose of the paper is to clarify the issue of supervision and reflections on the possibility of informing the consumer on the Polish futures market and illustrating how legal and economic protection looks in the EU and in the world. Also discussed is the general relationship between the client and the investment entities (Polish and foreign) and how such relationships affect the clarity of the futures market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenci firm inwestycyjnych - osoby fizyczne, Komisja nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/AgenciFirmInw.html.
 2. Akty prawne rynku kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/regulacje/regulacje_prawne/Akty_prawne/index.html.
 3. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych
 5. Frańczuk M., Gałązka K., 2014, Teoria finansów, rynek finansowy, [w:] A. Paździor (red.), Finanse. Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, Politechnika Lubelska, Lublin.
 6. Herbst J., 2014, MiFID II / MiFIR: Your Survival Guide. Market Structures, Norton Rose Fulbright LLP, Australia.
 7. HFT Brokers zawieszone. Urzędnicy byli jednomyślni, Grupa Wirtualna Polska S.A, http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/knf-zawiesila-dzialalnosc-maklerska-hft,63,0,2279743.html.
 8. Investment services and regulated markets - Markets in financial instruments directive (MiFID), The European Commission, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/financial-markets/securities-markets/investment-services-and-regulated-markets-marketsfinancial-instruments-directive-mifid_en.
 9. Kamińska M., 2013, Czynności prawne, [w:] K. Brzeziński (red.), Prawo cywilne. Część ogólna, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 10. Kwota objęta gwarancją, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, https://www.bfg.pl/.
 11. Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html.
 12. Łatwiej o polubowne rozwiązanie sporu, Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Latwiej_o_polubowne_rozwiazanie_sporu__22501
 13. Market Maker, ECN - modele działania brokerów FX, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., http://bossafx.pl/index.jsp?layout=fx_2a&page=0&news_cat_id=3799&news_id=34557.MiFID II, PwC Polska, https://www.pwc.pl/pl/sektor-finansowy/regulacje/mifid-ii.html.
 14. MIFiD: narzędzie, które nie zwalnia od myślenia, Bonnier Business Polska, https://www.bankier.pl/wiadomosc/MIFiD-narzedzie-ktore-nie-zwalnia-od-myslenia-2184587.html.
 15. New rules for more efficient, resilient and transparent financial markets in Europe, The European Commission, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1219_en.html
 16. Nowy system gwarantowania rozliczeń, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, https://www.kdpwccp.pl.
 17. O Komisji, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja/index.html.
 18. O rynku, NewConnect, http://www.newconnect.pl/index.php?page=o_rynku.
 19. Podmioty nadzorowane, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/podmioty.html.
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 991).
 21. Reuters Limited, 1992, Słownik Reutera: Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, Powszechna Agencja Informacyjna, Warszawa.
 22. Statystyki klientów, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., https://bossafx.pl.
 23. Statystyki rynku - roczne, NewConnect, http://www.newconnect.pl/index.php?page=sta-tystyki_rynku_roczne.
 24. The Practical Implications of MiFID II, LK Shields, https://www.lkshields.ie/news-insights/publication/the-practical-implications-of-mifid-ii.
 25. The Practical Implications of MiFID II: Third Country Firms, Globe Business Media Group, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f25506c5-681a-4575-b67d-74f2512f5c69.
 26. Typy brokerów, Forex Nawigator, http://forex-nawigator.biz/podstawy/brokerzy/typy-brokerow.html.
 27. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538.
 28. Valiante D., 2011, MiFID 2.0 Casting New Light on Europe's Capital Markets, European Capital Markets Institute, Brussels.
 29. What we do, Financial Ombudsman Service Australia, https://fos.org.au/about-us/what-we-do.
 30. Wnioski w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/sprawy_biezace/Wnioski_w_sprawie_rozwiazywania_sporow_miedzy_klientem_a_podmiotem_rynku_finansowego__22239.
 31. Zamknięty katalog podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich - zmiany w prawie od 29 kwietnia 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/marketing_uslug_maklerskich.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu