BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasińska Anna (Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Tytuł
Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego
Chances and Risks of Investing in Selected Segments of the Financial Market
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 3, s. 123-138, wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rynek kapitałowy, Metale szlachetne
Investment, Capital market, Precious metals
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E44, G10
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje finansowe są ważnym elementem finansów gospodarstw domowych. Dają szansę na zapewnienie im dobrobytu finansowego i poczucia bezpieczeństwa. Niosą jednak za sobą pewne zagrożenia. Inwestowanie to proces, podczas którego inwestor konstruuje portfel aktywów finansowych, odzwierciedlający określone cele inwestycyjne, np. maksymalizację zysku i/lub minimalizację ryzyka. Założeniem inwestycji jest zysk. Jednak nie zawsze inwestorom udaje się odnieść pożądany wynik często przez źle podejmowane decyzje inwestycyjne. Każdy z inwestorów ma świadomość, że im większa oczekiwana stopa zwrotu tym wyższe akceptowalne ryzyko inwestycyjne. Celem artykułu jest pokazanie rentowności wybranych form inwestycji w instrumenty ryzykowne oraz przeprowadzenie analizy dochodowości inwestycji w te walory z uwzględnieniem poziomu ryzyka na wybranych segmentach rynku finansowego - kapitałowym, metali szlachetnych i na rynku forex.(abstrakt oryginalny)

Financial investments are an important part of household finances. They give an opportunity to ensure them financial prosperity and a sense of security. However, they carry some risks. Investing is the process by which an investor crate a portfolio of financial assets that reflects specific investment objectives, such as maximizing profit and / or minimizing risk. The investment is based on profit. However, investors do not always get the expected result often by badly made investment decisions. Each investor is aware that the higher the expected rate of return, the higher the acceptable investment risk. The main purpose of the article is to show the viability of selected forms of investment in risky instruments and to analyze the profitability of these investments taking into account the level of risk in selected financial market segments - capital, precious metals and the forex market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski K., 2008, Rynek złota i monet, [w:] I. Pruchnickia-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
 2. Frączek B., 2012, Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Jajuga K., Jajuga T., 2011, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kulpaka P. 2007, Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Mayo Herbert B., 2014, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Sieroń A., 2014, Inwestycje Alternatywne, Profit S.A. Warszawa, czerwiec.
 7. Wiśniewski T., 2008, Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. [www1] witryna internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: www.gpw.pl.
 9. [www2] witryna internetowa www.forbes.pl.
 10. [www3] witryna internetowa poradnik forex www.poradnik-forex.com.
 11. [www4] witryna internetowa www.stooq.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu