BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowski Jacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
Prawo w perspektywie cywilizacji
Law in Civilization Perspective
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2016, Vol. 25, nr 4, s. 79-103, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Cywilizacja, Kultura, Etyka, Technika
Law, Civilization, Culture, Ethics, Technology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Temat - prawo w perspektywie cywilizacji - już na wstępie sugeruje, że w artykule będzie mowa o prawie jako porządku głębszej sprawiedliwości oraz o cywilizacji jako najszerszej formie zrzeszenia, w odróżnieniu od prawa w kategoriach legalności i cywilizacji na poziomie użyteczności. Jak prawa nie sposób utożsamić z formalnymi przepisami, tak cywilizacji - z technicznymi udogodnieniami. Pośród wielu historycznych i współczesnych propozycji powiązania prawa i cywilizacji najbardziej racjonalną i empirycznie potwierdzoną jest wciąż ta, która odwołuje się do wspólnego dla nich podłoża, jakim jest etyka, chociaż dziś wydaje się przeważać technika. Dylemat etycznych albo technicznych motywów łączenia ludzi w najszersze skupiska zwane cywilizacją oraz regulowania ich zachowań za pomocą najsilniejszych reguł zwanych prawem przybiera w dobie Internetu dramatyczny i rozległy charakter. Obok tego rodzaju najbardziej zasadniczych sporów i konfliktów nie mogą przechodzić obojętnie nauki o prawie, państwie, polityce, społeczeństwie czy kulturze. Angażując się w nie, nie powinny ulegać ideologicznej modzie, lecz wychodzić od doświadczalnego poznania faktów i zmierzać do ich rozumowego wyjaśnienia. Pierwszym i najbardziej podstawowym faktem łączącym wymienione sfery badawcze jest rzeczywisty człowiek, a nie wymyślona jego idea. (abstrakt oryginalny)

Subject - law in perspective of civilization - show law as order of profound justice and civilization as the widest form of socialization. Currently understanding the concept of law in terms of legitimacy and civilization in terms of utility are prevailing. Among many of offerings of interrelation of law and civilization reasonable and empirically confirmed is concept referring to mutual foundation which is ethics. Issue of ethical or technical motives of uniting people in the widest agglomerations named civilization and regulate their behavior by the most forceful rules named law in the era of the Internet is the crucial importance. Regarding those kinds of disputes and conflicts, knowledge of the law, politics, society and culture cannot pass by indifferently. The attitude to human life as main value in natural and cultural order is the most empirical and rational test about accuracy of law and civilization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson C.A., Cywilizacja miłości. Co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat?, Kraków 2009.
 2. Barber B.R., Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005.
 3. Barber B.R., Skonsumowani - jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli?, Warszawa 2008.
 4. Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006.
 5. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
 6. Bronowska K., Eutanazja a prawo człowieka do życia, [w:] Prawa podmiotowe. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Ciapała, Szczecin 2006.
 7. Brzeziński Z., Bezład: polityka światowa na progu XXI wieku, Warszawa 1993.
 8. Buchanan P.J., Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji?, Wrocław 2005.
 9. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 10. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu: model fiński, Warszawa 2005.
 11. Ciborowska A., Wstęp, [w:] M.A. Peeters, Polityka globalistów przeciwko rodzinie: trzy przykłady, Warszawa 2013.
 12. Dobrzeniecki K., Lex informatica, Toruń 2008.
 13. Donhöff M.G., Ucywilizujmy kapitalizm. Granice wolności, Warszawa 2000.
 14. Eriksen T., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa 2003.
 15. Friedman T.L., Świat jest płaski: krótka historia XXI w., Poznań 2006.
 16. Główne kultury prawne współczesnego świata, red. H. Root, Warszawa 1995.
 17. Golka M., Cywilizacja - Europa - globalizacja, Poznań 1999.
 18. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2004.
 19. Janowski J., Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Warszawa 2012.
 20. Janowski J., Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Lublin 2011.
 21. Kaku M., Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa 2000.
 22. Kalinowski J., Historia filozofii prawa, Lublin 1948.
 23. Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997.
 24. Koneczny F., Prawa dziejowe, Komorów 1997.
 25. Koneczny F., Rozwój moralności, Komorów 1997.
 26. Kossecki J., Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.
 27. Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.
 28. Martin H., Schumann H., Pułapka globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999.
 29. Mattei R. de, Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009.
 30. Mattei R. de, Turcja w Europie: dobrodziejstwo czy katastrofa?, Kraków 2009.
 31. Mazur M., Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Warszawa 2007.
 32. Oleński J., Elementy ekonomii informacji, Warszawa 2000.
 33. Peeters M.A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej: kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Warszawa 2010.
 34. Rickards J., Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, Warszawa 2014.
 35. Sarab K.R., Przedmowa, [w:] M.A. Peeters, Gender - światowa norma polityczna i kulturowa: narzędzie rozeznania, Warszawa 2013.
 36. Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Kraków 1998.
 37. Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995.
 38. Susskind R., Koniec świata prawników. Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 2010.
 39. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa - Wrocław 2000.
 40. Śliwiński A., Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opanowały świat?, Warszawa 2015.
 41. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.79
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu