BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petruk Natalija (Uniwersytet Narodowy w Chmielnickim), Zasławska Olga
Tytuł
Osoblivostì masovoï polìtičnoï svìdomostì Gromadânukraïni : minule j sučasnìstʹ
Specyfika rozwoju świadomości politycznej ukraińskiego społeczeń stwa : między historią a współczesnością
Particularities of Ukrainian citizens' mass political consciousness : past and present
Źródło
Eastern Review, 2012, vol. 1, s. 87-101, rys., tab.
Słowa kluczowe
Świadomość polityczna, Kultura polityczna, Demokracja
Politics awareness, Culture of politics, Democracy
Uwagi
rez., streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce budowy i rozwoju powszechnej świadomości politycznej obywateli Ukrainy. Charakterystyka świadomości politycznej i kultury politycznej postrzegane są przez autorów nie tylko jako indykator poziomu rozwoju demokracji na poziomie społecznym na Ukrainie, ale także przypisuje się im istotną rolą w kształtowaniu wartości życia demokratycznego. Studia nad historycznymi przejawami funkcjonowania ukraińskiego społeczeństwa i uwzględnienie współczesnej kondycji politycznej świadomości ukraińskich obywateli pozwala określić cechy ogólne powszechnej świadomości, w ramach których szczególne miejsce zajmują pragmatyzm, marginalizacja, etatyzm, paternalizm ze strony państwa, ambiwalentność, niski poziom konsolidacji i identyfikacji. (abstrakt oryginalny)

Problems of Ukrainian citizens' mass political consciousness establishing and evolving are analyzed in the article. Political consciousness and political culture are considered not only as democracy level indicators in Ukrainian society but also as the important factors of the values of democratic life formation. The reception of historical experience of Ukrainian society functioning and consideration of the current state of Ukrainian citizens' mass political consciousness allows to highlight the common features and the most widespread characteristics of mass consciousness, the most important among which are pragmatism, marginalization, etatism, state paternalism, ambivalence, low level of consolidation and identification. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Л. П. Нагорна, Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії, Київ 1998, c. 278.
 2. М. Рябчук, Від "Малоросії" до "Індоєвропи": українські авто стереотипи, http://www.geocities.com/ukrexlibris, 03.03.2004.
 3. І. Бєлоусова, Менталітет - доля чи діагноз, Грані-плюс, 15.03.2004.
 4. Н. И. Михальченко, Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы?, Ин-т социологии НАНУ, 2001, c. 204.
 5. Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 2: Таблиці і графіки, ред. Є. І. Головахи, М. О. Шульги, Інститут соціології НАН України, Київ 2011, c. 166.
 6. О. Вишняк, Політична система України в соціологічному вимірі: динаміка членства в політичних партіях та партійної ідентифікації громадян, [в:] Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1, Аналітичні матеріали, ред. В. Ворони, М. Шульги (за), Інститут соціології НАН України, Київ 2011, c. 172.
 7. Н. Соболєва, На шляху надій і розчарувань: сподівання та страхи сучасних українців, [в:] Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1, Аналітичні матеріали, ред. В. Ворони, М. Шульги (за), Інститут соціології НАН України, Київ 2011, c. 268.
 8. Украинский характер (Характерные социально-психологические особенности населения Украины). Аналитический доклад, 2011, Сайт Центра социальных исследований "София", http://dialogs.org.ua/__files/20110616.pdf.
 9. Політико-культурні чинники громадсько-політичної участі населення України. Аналітична записка,http://www.niss.gov.ua/articles/915/.
 10. Україна передвиборна: електоральні наміри, політичні комунікації, громадсько-політична залученість: інформаційний бюлетень, ред. М. М. Слюсаревського, Л. П. Черниш, Київ 2009, c. 58.
 11. А. Зоткін, Патерналізм в українському суспільстві, [в:] Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1, Аналітичні матеріали, ред. В. Ворони, М. Шульги (за), Інститут соціології НАН України, Київ 2011, c. 240.
 12. І. Мартинюк, Чи стабільні демократичні перетворення в Україні, [в:] Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1, Аналітичні матеріали, ред. В. Ворони, М. Шульги (за), Інститут соціології НАН України, Київ 2011, c. 193.
 13. Соціологічне опитування Чи можна про Вас сказати, що Ви є членом політичної партії, http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=347.
 14. О. Резнік, Динаміка громадсько-політичних практик і протестних настроїв в Україні, [в:] Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1, Аналітичні матеріали, ред. В. Ворони, М. Шульги (за), Інститут соціології НАН України, Київ 2011, c. 219.
 15. Б. Цимбалістий, Політична культура українців, "Сучасність" 1994, No. 4, c. 78.
 16. В. Іщук, Україна: проблема престижності та ідентичності (масова комунікація і культура як суб'єкти формування громадської та національної свідомості), Київ 2000, c. 48.
 17. Л. Шангіна, Про загальну незалежність і пораду королеви Вікторії, "Дзеркало тижня", 21-27.08.2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-9657
Język
ukr
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/18523
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu