BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodubski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wartości globalizacyjne w rzeczywistości kulturowej Europy Wschodniej
Globalìzacìjnì cìnnostì v kulʹturnih realìâh Shìdnoï Êvropi
Values of globalization in the East European cultural reality
Źródło
Eastern Review, 2012, vol. 1, s. 25-36
Słowa kluczowe
Globalizacja, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Globalization, Social and cultural condition
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
Przedstawiono wpływ globalizacji na europejską przestrzeń kulturową. Autor podkreśla, że ​​globalizacja jest potężną siłą, która znacząco zmienia lokalną tożsamość kulturową w państwach, narodach i grupach etnicznych, a ponadto jest odpowiedzialna za dualistyczny obraz świata wartości społeczno-politycznych.

Article dedicated to the problem of globalization influence on East European cultural space. Author points that globalization is powerful force significantly altering local cultural identity given states, nation and ethnic groups, moreover it's responsible for dualistic picture of world of socio-political values. It's important - according to author - to take into account that globalization helps to unveil openness to the signs of the new civilization, on the other hand globalization ensues cultural life's diversification and what is more important affirmation of regional and local identity in national and ethnical dimension. In East European area we witness strong roots of traditional political culture genre that can be characterize by the presence of acceptance for establishments, ceremonies and hierarchical dependency. Such ideas as democracy, self-government, law have their own distinctive features, deeply rooted in local tradition. Cultural and civilizational model of life in eastern part of Europe is embedded in notion of frontier that combines such ideas as friend and foe. Globalization singes influence are reinforced by mass media impact and at the same time they gather significant social acceptance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003
 2. Integracja europejska. Wstęp, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2006
 3. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 4. F. Gołembski, Cywilizacja europejska, Warszawa 2012, s. 82-86.
 5. P. Bożyk, Przemiany gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Na gruzach imperium.... W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Łódź 2012, s. 337-345.
 6. A. Chodubski, Europa Środkowo-Wschodnia wobec integracji i dezintegracji cywilizacyjnej świata, [w:] Na gruzach imperium.... W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Łódź 2012, s. 13-34.
 7. A. Kijas, Chrzest Rusi, Poznań 2006.
 8. H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1986, s. 63-67.
 9. J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. II, Warszawa 1962, s. 326-327.
 10. A. Hercen, Eseje filozoficzne, Warszawa 1966, s. 272-273.
 11. W. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 2003.
 12. L. Bazylew, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005.
 13. M. Mc Canley, Narodziny i upadek Związku Radzieckiego, Warszawa 2010.
 14. A. Chodubski, Świat, w którym żyjemy. Wektory przemian cywilizacyjnych, "Cywilizacja i Polityka" 2011, nr 9, s. 10-18.
 15. E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996, s. 82-84.
 16. L. W. Zacher, Gry o przyszłe światy, Warszawa 2006, s. 182.
 17. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, rozdz. XXVI.
 18. U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 2001.
 19. A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002, s. 135-148.
 20. J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997, rozdz. 10.
 21. E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 232-233.
 22. Współczesne oblicza mediów, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005.
 23. J. Pastusiak, Świat polityki a świat mediów, [w:] Współczesne oblicza mediów, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 12.
 24. A. Chodubski, Pogranicze i jego odrębność kulturowa, [w:] Europejskość a współczesna rzeczywistość międzynarodowa, red. B. Garbacik, R. Majewski, Gdańsk 2011, s. 3-17.
 25. F. Dostojewski, Dziennik pisma 1847-1874, t. 1, Warszawa 1982, s. 41.
 26. E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995, s. 34.
 27. M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja, Wilno 1923, s. 202-204; A. Piskozub, Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1995, s. 139.
 28. A. Chodubski, "Swoi" i "obcy" w rzeczywistości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, [w:] Kultura polityczna w Polsce. Swoi i obcy, red. M. Kosman, Poznań 2005, s. 21-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-9657
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/18520
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu