BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowski Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wala Krzysztof (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym
The Offence of Theft Accompanied by Burglary Seen from the Comparative Law Point of View
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2016, Vol. 25, nr 4, s. 171-190, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Prawo karne, Przestępczość, Regulacje prawne, Porównania międzynarodowe
Criminal Law, Crime, Legal regulations, International comparisons
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu prawnoporównawczym. Na wstępie autorzy w sposób syntetyczny opisują przedmiotowy czyn w polskim systemie prawa karnego. Następnie wskazują na rozwiązania przyjęte w szwajcarskim kodeksie karnym, po czym analizują to przestępstwo w systemach prawnych państw nordyckich. W kolejnej części poddają analizie kradzież z włamaniem w kodeksach karnych: słowackim, niemieckim oraz w wybranych państwach Półwyspu Bałkańskiego. Ponadto opisują rozwiązania przyjęte w krajach byłego Związku Radzieckiego i w systemie brytyjskim. Na zakończenie zostały przybliżone dane statystyczne dotyczące omawianego przestępstwa. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is the offence of theft accompanied by burglary seen from the comparative law point of view. First the Authors describe synthetically this offence in the Polish system of criminal law. Then they describe the solutions functioning in the Swiss Criminal Code and they analyse this offence in the legal systems of the Nordic states. Next the discussion concentrates on theft accompanied by burglary in the criminal codes of Slovakia, Germany and in chosen Balkan states. Moreover, the Authors describe the solutions functioning in the states that used to be a part of the former Soviet Union, as well as in the British system. Finally statistical data referring to the discussed offence are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alison A., Principles of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh - London 1832.
 2. Burnett J., A Treatise on Various Branches of the Criminal Law of Scotland, Edinburgh 1811.
 3. Christie S., Introduction to Scots Criminal Law, Pearson Education Limited 2003.
 4. Cubie A.M., Scots Criminal Law, 3rd Edition, Bloomsbury Professional Limited 2010.
 5. Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 6. Ormerod D., Perry D., Blackstone's Criminal Practice 2016, Oxford 2015.
 7. Uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2002 r. N 29 - Wytyczne praktyki sądowej w sprawach o kradzież, grabież i rozbój, https://base.garant.ru/1352873 [dostęp: 08.04.2017].
 8. Wilk L., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.
 9. www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/fines [dostęp: 08.04.2017].
 10. Wyrok Sądu właściwego dla Kantonu Bazylea - Okręg z dnia 2 czerwca 2014 r., www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/gerichte/kantger/recht/2014/sr/2014_06_02_SR_1.pdf [dostęp: 08.04.2017].
 11. Wyrok SN z dnia 17 lipca 1972 r., I KR 137/72, OSNPG 1972, nr 12, poz. 196.
 12. Wyrok SN z dnia 9 września 2004 r., V K 144/04, Lex nr 137749.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.171
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu