BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pikos Anna (Koźmiński University, Poland), Olejniczak Tomasz (Koźmiński University, Poland)
Tytuł
Business History in Poland : Current State and Future Potential
Źródło
Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2017, vol. 25, nr 3, s. 55-77, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Historia, Historia przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, History, Company history
Uwagi
Klasyfikacja JEL: N8
summ., This work has been supported by the National Centre for Research and Development under Grant number 611/L-4/2012
Abstrakt
Purpose: This article explores the gap in the business history literature devoted to Central and Eastern Europe and discusses the potential of conducting business history research in Poland.

Methodology: This is an explorative and tentative study based on a recently developed database of 387 Polish companies which are more than 100 years old.

Findings: The article explores the reasons behind the lack of business history debate in the Polish academia and discusses its future potential. We argue that given the size of population and a unique historical context, the Polish sample is worth studying as it can provide valuable contributions to well established debates in the feld of business history debates covering issues such as continuity, longevity, and survival strategies.

Research limitations and implications: This is an explorative and tentative study and therefore has several limitations, including a limited scope of companies included in the database, sources of data, and poor quality of corporate archives.

Originality and value: This is the frst article explicitly discussing the potential of conducting business history studies in the context of empirical data concerning Polish long-lived companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications.
 3. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100
 4. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm's rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515-540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245
 5. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura.
 7. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford.
 8. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press.
 9. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press.
 10. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt.
 11. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an 'historic turn'? Business History, 46(3): 331-352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175
 12. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x
 13. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 14. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002
 15. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657-684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404
 16. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). "Mkną po szynach..." : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt.
 17. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar.
 18. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4.
 19. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259-264.
 20. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A.
 21. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36-47.
 22. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16.
 23. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001
 24. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses - and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608-620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608
 25. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001
 26. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 27. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN.
 28. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347-364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244
 29. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47-63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3
 30. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt.
 31. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn.
 32. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN.
 33. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press.
 34. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 35. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269).
 36. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184-205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008
 37. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398-417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516
 38. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69-80.
 39. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin.
 40. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku "prowincjalizacji" historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN.
 41. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 42. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex" (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827-1977. Warszawa: PWN.
 43. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7814
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.199
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu