BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geise Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kulinaria - atrakcją turystyczną? Tak, ale .... Oferta z zakresu turystyki kulinarnej w turystycznej prasie branżowej - przykład niemiecki
Culinary Art - Tourist Attraction? Yes, but... The Offer in the Field of Culinary Tourism in the Tourist Trade Press - German Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 155-164, bibliogr. 21 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Turystyka kulinarna, Turystyka kulturowa, Biuro podróży, Turystyczne atrakcje
Culinary tourism, Cultural tourism, Travel agency, Tourist attraction
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, Z32
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys analizy relacji prasowych z niemieckiej branżowej prasy turystycznej przeznaczonej dla pracowników m.in. biur podróży. Od lat niemiecka branża turystyczna uznawana jest za kreatora innowacji w zakresie turystyki kulinarnej i kulinarnego dziedzictwa kulturowego. Na podstawie cyklicznych badań Instytutu F.U.R. z Kiel wynika, że niemieckie społeczeństwo należy do najbardziej mobilnych pośród społeczeństw Unii. Mimo iż od lat widoczna jest tendencja malejąca funkcjonujących na rynku biur podróży, to i tak jest ona największa (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) w całej Unii, a obroty tych biur podróży w Niemczech rosną. Zasadne wydaje się spojrzenie na lekturę prasy turystycznej, ale nie tej konsumenckiej skierowanej do klienta ostatecznego, czyli potencjalnego turysty, ale tej, której adresatem jest pracownik branży turystycznej, czyli np. osoby zajmujące się w biurach podróży obsługą klienta. Czy przekazy zawarte w relacjach prasowych zamieszczonych w branżowej prasie turystycznej rzeczywiście powodują pogłębienie wiedzy u pracowników, a tym samym u klientów biur podróży?(abstrakt oryginalny)

The article presents the outline analysis of the press releases from the tourist trade press intended for employees, among others travel agencies. For years the German tourism branch is considered as the wizard of innovation with regard to new trends, such as e.g. deals from a range of culinary tourism and culinary heritage. On the basis of cyclical research of Institute FUR from Kiel, it appears that German society is one of the most mobile among the societies of the Union. Although over the years the trend is descending on the market travel agencies, and so it is the largest (per capita) in the EU as a whole, and turnover of these travel agencies in Germany is increasing. It appears advisable to look at the reading of the tourist press, but not the consumer press, addressed to final consumers, that is, potential tourists, but that, where the recipient is an employee of the tourism industry, e.g. persons involved in the travel offices customer service. Are messages contained in press reports placed in the tourist trade press actually cause deepening of knowledge workers, and the same knowledge of travel agencies customers?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendl H. (2015a), Im Dornröschenschlaf, "Touristik Aktuell", No. 3.
 2. Bendl H.(2015b), Duftende Landschaften, "Touristik Aktuell", No. 35.
 3. Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2015 (2016), Deutscher ReiseVerband, Berlin.
 4. Hauser F. (2011), Feuer im Kochtopf, "Touristik Aktuell", No. 41.
 5. Hauser F. (2015), Seouls entspannte Schwester, "Touristik Aktuell", No. 4.
 6. Heubeck R. (2015), Fossilien, Früchte, Filmkulissen, "Touristik Aktuell", No. 45.
 7. Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 8. Kibel R. (2015), Abendessen mit Einheimischen, "Touristik Aktuell", No. 45.
 9. Kowalczyk A. (2008), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, PWE, Warszawa.
 10. Kowalczyk A. (2014), Od street food do food districts - usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, "Turystyka Kulturowa", http://www.turystykakulturowa.org [dostęp: 15.04.2016].
 11. Long. L. (1998), Culinary tourism. A folkloric perspektive on eating and otherness, "Southern Folklore", No. 5.
 12. Matusiak A. (2009), Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, http://www.turystykakulturowa.org [dostęp: 15.04.2016].
 13. Müssig J. (2011), Drei Lebenselixiere, "Touristik Aktuell", No. 19.
 14. Müssig J. (2015), Die kleine Schwester, "Touristik Aktuell", No. 3.
 15. Reiseanalyse 2015 (2016), FUR, Kiel.
 16. Sobik H. (2015), Von Alm zu Alm, "Touristik Aktuell", No. 11.
 17. Stöck A.F. (Red.) (2015), Kostbares Österreich, Fachhochschule Krems, Krems.
 18. Tellström R., Gustafsson I.B., Mossberg L. (2006), Consuming heritage: The use of local food culture in branding, "Place Branding", No. 2(2).
 19. Urry J. (2007), Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Urry J. (2009), Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty, Universitas, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu