BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych - aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine
Business Relationships' Development with use of Social Media - Activities of Polish Export Managers in LinkedIn and GoldenLine
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 58-67, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Zaufanie, Serwisy społecznościowe, Badanie jakościowe
Social media, Trust, Social networking, Qualitative research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł w warstwie literaturowej podejmuje problematykę procesowego ujęcia roli zaufania w rozwijaniu relacji biznesowych. Wskazuje przy tym na możliwość zastosowania mediów społecznościowych w budowaniu zaufania na poziomie kognitywnym i afektywnym. Przedstawiono w nim jednak przede wszystkim wyniki badań wykorzystania serwisów społecznościowych LinkedIn i GoldenLine przez polskich menedżerów eksportu. Wskazują one na ich daleko idącą pasywność, ale jednocześnie na istotne uwarunkowania ograniczające efektywność tego rodzaju komunikacji. Artykuł zawiera również rekomendacje menedżerskie mające pomóc w lepszym wykorzystaniu potencjału mediów społecznościowych na rynku B2B. (abstrakt oryginalny)

The article offers a literature review on the role of trust in the business relationship development (process approach). It describes the role of social media in the cognitive and affective trust building. However the focal point of the article is devoted to research covering the use of LinkedIn and GoldenLine by the Polish export managers. It indicates their overall passivity, but it also touches the limitations of social media communications. The article gives also some managerial recommendations dealing social media B2B involvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. ACCA Global (2016). http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/pol-tp-sicee.pdf (23.02.2016).
 2. Anderson, J., Håkansson, H. i Johanson, J. (1994). Dyadic Business Relationships within a Business Network Context. Journal of Marketing, 58 (4), 1-15. doi:10.2307/1251912
 3. Arruda, W. (2014). http://www.forbes.com/sites/williamarruda/2014/03/04/22-linkedin-secrets-linkedin-wont-tell-you/#1e903ff998b0 (29.03.2016).
 4. Bachmann, R. (2001). Trust, Power and Control in Trans-Organizational Relations. Organizational Studies 22/2, Sage.
 5. Baird, C.H. i Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship management. Strategy & Leadership, 39 (5).
 6. Bengtsson, M. i Kock, S. (1999). Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks. Journal of Business & Industrial Marketing, 14 (3), 178-194.
 7. Bennett, R. i Gabriel, H. (2001). Reputation, trust and supplier commitment: the case of shipping company/seaport relations. Journal of Business & Industrial Marketing, 16 (6), 424-438.
 8. Blomqvist, K. (1997). The many faces of trust. Scandinavian Journal of Management, 13 (3), 271-286.
 9. Buchnowska, D. (2013). Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa. Informatyka Ekonomiczna, 4 (30).
 10. Bönte, W. i Keilbach, M. (2005). Concubinage or marriage? Informal and formal cooperations for innovation. International Journal of Industrial Organization, 23 (3-4).
 11. Cawsey, T. i Rowley, J. (2016). Social media brand building strategies in B2B companies. Marketing Intelligence & Planning, 4 (6), 754-776, http://dx.doi.org/10.1108/MIP-04-2015-0079.
 12. Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji.
 13. De Mers, J. (2014). http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/10/29/the-definitive-guide-to-linkedin-groups-for-marketing/#4730a48354a6 (29.03.2016).
 14. Deszczyński, B. (2012). Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów społecznościowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, (249), 66-83.
 15. Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management. Gospodarka Narodowa, 3 (283), 73-104.
 16. Deszczyński, B. (2017). The Integrated Relationship Management Framework. Working Papers, 23/2017, Institute of Economic Research, revised May 2017. https://ideas.repec.org/p/pes/wpaper/2017no23.html
 17. Deszczyński, B., Łuczak, M. i Wieczerzycki, M. (2016). Social Media As A Tool To Support Building Relationships In The International Market. W: T. Rynarzewski, M. Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy, Recent Advantages in Research on International Economics & Research. Poznań University of Economics and Business, ISBN 978-83-7417-918-8.
 18. Doney, P.M. i Cannon, J.P. (1997). An Examination of Trust in Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, 61 (2), April.
 19. Dymitrowski, A. i Soniewicki, M. (2015). Companies cooperation in the internationalization process and their competitive advantage, 31st IMP-conference in Kolding, Denmark, http://impgroup.org (14.02.2017).
 20. Fonfara, K., Deszczyński, B. i Dymitrowski, A. (2016). Informal Relationships In The Company Internationalization Process - Concept and Empirical Evidence, https://www.impgroup.org/uploads/papers/8912.pdf (14.02.2017).
 21. Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationship. Journal of Marketing, 58.
 22. Ghali, M.R., Frayret, J.-M. i Robert, J.-M. (2016). Green social networking: concept and potential applications to initiate industrial synergies. Journal of Cleaner Production, 115, 1 March 2016, 23-35, ISSN 0959-6526, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.028
 23. Goldenline (2016). http://rekrutacja.goldenline.pl/ (24.03.2016).
 24. Goldenline (2017). http://media.goldenline.pl/ (15.02.2017).
 25. Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, 78 (6), 1360-1380.
 26. Halinen, A. i Salmi, A. (2001). Managing the informal side of business interaction: Personal contacts in the critical phases of business relationships. 17th IMP conference, Oslo, Norway.
 27. Hammett, G. (2016). http://www.entrepreneur.com/article/269950 (24.03.2016).
 28. Hanna, R., Rohm, A. i Crittenden, V.L. (2011). We're all connected: The power of the social media ecosystem. Business Horizons, 54 (3), May-June, 265-273, http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.007
 29. Hauke-Lopes, A. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym. Determinanty sukcesu. W: B. Stępień, Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, Zeszyty Naukowe, 198, 29-38. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 30. Helmrich, B. (2016). http://www.businessnewsdaily.com/7185-entrepreneur-linkedin-groups.html (29.03.2016).
 31. Holton, A.E., Coddington, M., Lewis, S.C. i de Zúñiga, H.G. (2015). Reciprocity and the News: The Role of Personal and Social Media Reciprocity in News Creation and Consumption. International Journal of Communication, [S.l.], 9 (22), jul.
 32. Ibrahim, M. i Ribbers, P.M. (2009). The impacts of competence-trust and openness-trust on interorganizational systems. European Journal of Information Systems, 18.
 33. Lacoste, S. (2016). Perspectives on social media ant its use by key account managers. Industrial Marketing Management, 54, April, 33-43, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.12.010
 34. LinkedIn (2016). https://press.linkedin.com/about-linkedin (24.03.2016).
 35. Małys, Ł. (2014). Kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi na rynkach zagranicznych a wyniki przedsiębiorstwa. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (11).
 36. Małys, Ł. i Berckhan, R. (2016). Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach. Katowice: Studia Ekonomiczne.
 37. Mam Biznes (2010). http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2363/tak_sie_robi_e-biznes_czyli_goldenline_pl (30.01.2017).
 38. Mathers, E. (2009). Improved Trust Fosters Improved Results. The Public Manager Fall 2009.
 39. Mehmet, M.I. i Clarke, R.J. (2016). B2B social media semantics: Analysing multimodal online meanings in marketing conversations. Industrial Marketing Management, 54, April, 92-106, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.12.006
 40. Morgan, R.M i Hunt, Sh.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58, July.
 41. Movery, D.C., Oxley, J.E. i Silverman, B.S. (1998). Technological overlap and interfirm cooperation: implications for the resource-based view of the firm. Research Policy, 27, Elsevier.
 42. Möller, K. i Svahn, S. (2009). How to influence the birth of new business fields - Network perspective. Industrial Marketing Management, 38, (4), May, 450-458, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2008.02.009
 43. Nielsen, B.B. (2004). The Role of Trust in Collaborative Relationships: A Multi-Dimensional Approach. M@n@gement, 7 (3), 239-256.
 44. Paniagua, J. i Sapena, J. (2014). Business performance and social media: Love or hate? Business Horizons, 57 (6), November-December, 719-728, http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2014.07.005
 45. Papasolomou, I. i Melanthiou, Y. (2012). Social Media: Marketing Public Relations' New Best Friend. Journal of Promotion Management, 18.
 46. Ratajczak-Mrozek, M. (2014). The Importance of Locally Embedded Personal Relationships for SME Internationalisation Processes - from Opportunity Recognition to Company Growth. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10 (3), 89-108.
 47. Sako, M. (1992). Prices, Quality and Trust, Inter-firm Relations in Britain & Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
 48. Time (2013). http://business.time.com/2013/03/25/how-to-stand-out-on-social-media/ (29.03.2016).
 49. Turner, J. (2016). http://www.business2community.com/linkedin/youre-not-using-linkedin-right-6-ways-fix-01470369#RUk-H7BzuSr1hVjjH.99 (24.03.2016).
 50. Vollmer, S. (2013). http://www.journalofaccountancy.com/issues/2013/feb/20125941.html#sthash.Z9WXMoGB.dpuf (24.03.2016).
 51. Welter, F. i Smallbone, D. (2006). Exploring the Role of Trust in Entrepreneurial Activity. Entrepreneurship theory and practice, Baylor University, 465-471.
 52. Quinton, A. i Wilson, D. (2016). Tensions and ties in social media networks: Towards a model of understanding business relationship development and business performance enhancement through the use of LinkedIn. Industrial Marketing Management, 54, April, 15-24, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.12.001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu