BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarniecka-Skubina Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pielak Marlena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Żywność tradycyjna versus żywność wytwarzana przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
Traditional Foods Versus Foods Produced Using Modern Technology
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 165-178, tab., bibliogr. 38 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Technologia produkcji żywności, Bezpieczna żywność, Zdrowa żywność, Produkty regionalne, Rolnictwo zrównoważone, Rolnictwo ekologiczne, Przemysł rolno-spożywczy
Food production technology, Safe food, Health food, Regional product, Sustainable agriculture, Ecological agriculture, Agri-food industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L6, L66, O3, O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest porównanie tradycyjnej żywności i żywności wytwarzanej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Analizy dokonano na podstawie literatury. Stwierdzono, że rozwój rolnictwa i przemysłu spożywczego doprowadził do globalizacji i unifikacji żywności. Z jednej strony, żywność zyskała na jakości i bezpieczeństwie zdrowotnym, z drugiej strony, straciła na autentyczności i naturalności. Alternatywą dla tej żywności stały się produkty tradycyjne i regionalne, które coraz częściej wybierają konsumenci. Powodem jest chęć właściwego żywienia, ale również ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare traditional foods and foods produced using modern technologies. The analysis based on the available literature. It was found that the development of agriculture and the food industry has led to globalization and unification of food. From the one side, the food has gained in quality and food safety, on the second side lost its authenticity and naturalness. An alternative to these foods have become traditional and regional products, which are increasingly opting for consumers. The reason is the desire to proper nutrition, but also protecting the environment and biodiversity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharski T. (red.) (2013), Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Warszawa.
 2. Czapski J., Zielińska A. (2004), Determinanty jakości mało przetworzonych produktów z warzyw i owoców, (w:) Witrowa-Rajchert D., Nowak D. (red.), Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 3. Czarniecka-Skubina E., Przybylski W., Jaworska D., Wachowicz I., Urbańska I., Niemyjski S. (2007), Charakterystyka jakości mięsa wieprzowego o zróżnicowanej zawartości tłuszczu śródmięśniowego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(55).
 4. Czas na zmiany. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom (2012), Polska Zielona Sieć. Kampania Wyżywić Świat, wyd. 1, http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_522_czas_na_zmiane.pdf [dostęp: 15.04.2016].
 5. Drobnica l., Cebulak T., Pieczona W. (2007), Żywienie a chroniczne choroby niezakaźne w opinii konsumentów żywności niekonwencjonalnej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(55).
 6. Encyklopedia PWN (2011), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Gawęcki J. (red.) (2010), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Górny M. (2004), Ekotrofia - optymalne żywienie, optymistyczny problem, (w:) Brzozowska A., Gutkowska K., Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Grajek W. Żywność modyfikowana genetycznie a bezpieczeństwo konsumenta, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4(29), Supl.
 10. Gulbicka B., Kwasek M. (2005), Wyżywienie ludności na świecie, (w:) Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Nr 17, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. (2009), Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 13. Haiying W., Shaozhi Z., Guangming C. (2007), Experimental study on the freezing characteristics of four kinds of vegetables, "LWT-Food Science and Techn.", No. 40.
 14. Hoefkens C., Verbeke W., Van Camp J. (2011), European consumers' perceived importance of qualifying and disqualifying nutrients in food choices, "Food Quality and Preference", No. 22.
 15. Hallmann E., Rembiałkowska E. (2007), Zawartość wybranych składników odżywczych w czerwonych odmianach cebuli z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 2(51).
 16. Janicki A. (1993), Żywność wygodna, definicje I etapy rozwoju, "Przemysł Spożywczy", nr 9.
 17. Kittler P.G., Sucher K.P. (2001), Food and Culture, Third Edition, Wadsworth Thomson Learning, USA.
 18. Kowalczuk I. (2011), Innowacje żywności w opinii konsumentów i producentów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Krajewski K., Zabrocki R. (2008), Rynek produktów tradycyjnych - szanse, potrzeby, możliwości, (w:) Dolatowski Z., Kołożyn-Krajewska D., Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 20. Krzymański J., Bartkowiak-Broda I., Krygier K., Szostak W.B., Tys J., Ptasznik S., Wroniak M. (2009), Olej rzepakowy - nowy surowiec, nowa prawda, tom II, Teraz rzepak, teraz olej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa.
 21. Krzywiński T., Tokarczyk G. (2003), Przetwarzanie i utrwalanie mięsa w dziejach świata, cz. 2, "Gospodarka Mięsna", nr 65(3).
 22. Migdał W. (2007), Spożycie mięsa a choroby cywilizacyjne, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(55).
 23. Przybylski W. (2008), Charakterystyka surowca wykorzystywanego w produkcji mięsnych produktów tradycyjnych i regionalnych, (w:) Dolatowski Z., Kołożyn-Krajewska D., Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 24. Ratkovska B., Kunachowicz H., Przygoda B. (2007), Krajowy rynek produktów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne wobec wymagań prawnych UE, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(55).
 25. Rembiałkowska E. (2004), Rolnictwo ekologiczne a jakość żywności, (w:) Brzozowska A., Gutkowska K., Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 26. Rozporządzenie Rady (WE) NR 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.Urz. UE L 93 z 31.03.2006).
 27. Rozporządzenie (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93 z 31.03.2006).
 28. Rutkowski A. (1993), Wczoraj - dziś - jutro żywności wygodnej, "Przemysł Spożywczy", nr 9.
 29. Rybowska A., Chełstowska K. (2007), Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów", nr 4(VIII).
 30. Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S. (2009), Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 31. Sajdakowska M., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2011), Postrzeganie konsumenckie jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", z. 569.
 32. Stepaniak L. (2003), Nietermiczne techniki utrwalania żywności, "Przemysł Spożywczy", t. 57(8).
 33. Świderski F. (red.) (2003), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa.
 34. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.).
 35. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 68).
 36. Wartości odżywcze środków spożywczych z okresu wojny (1947), Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa.
 37. Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 38. http://www.minrol.gov.pl [dostęp: 20.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu