BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fobelová Daniela (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Ethno-Ethics and Ethno-Culture as Aspects of Cultural Ethics
Etno-etyka i etno-kultura jako aspekty etyki kultury
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 57-63, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Kultura, Studium przypadku
Ethics, Culture, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy aktualnych problemów związanych z refleksją etyczną w jej różnorodności kulturowej. Zróżnicowanie monologicznej i dialogicznej lub multilogicznej komunikacji kulturowej pozwala nam uniknąć konfliktów z "obcym" (inną kulturą). Artykuł zawiera studium przypadku, które pokazuje optymalne narzędzie rozwiązywania konfliktów kulturowych i moralnych wartości wzdłuż linii post-fundacjonizmu.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with current problems related to the ethical reflection of its cultural diversity. Differentiation of monologic and dialogic or multilogic cultural communication allows us to avoid conflicts with "a strange" (culture). The paper includes a case study that reveals this optimal tool in dealing with cultural and moral value conflicts along the lines of post-fundationalism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman Z.: Úvahy o postmoderní době.. Sociologické nakladatelství. Praha 1995.
  2. Derrida J.J.: Die Einsprachigheit des anderen oder die Prothese des Ursprungs". In.: Haverkamp, A. (Hg.) Die Sprache des Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den Kulturen, Frankfurt a. M. 1997.
  3. Gusejnov A.A., Kon I.S.: Slovar po etike. Politizdat, Moskva 1989.
  4. Metzler J.B.: Handbuch ethik, Stuttgart - Weimar 2002.
  5. Herder J.G.: Idee zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Neudruck Bodenheim. 1995.
  6. Kuzior A., Dialog międzykulturowy a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:]: Historicke a sucasne podoby myslenia a komunikacie, R. St'ahel, Z. Plasienkova (eds.), Iris, Bratislava 2008, s. 236-242.
  7. Slovník spoločenských vied. SPN, Bratislava 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu