BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orlova Irina (Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej)
Tytuł
Modernizacionnye processy v rossijskom obŝestve
Modernization Processes in Russian Society
Procesy modernizacyjne w obrębie rosyjskiego społeczeństwa
Źródło
Eastern Review, 2016, vol. 5, s. 99-112, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Modernizacja, Społeczeństwo obywatelskie
Non-governmental organisation, Modernization, Civic society
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W artykule podnoszony jest problem demokratyzacji rosyjskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnych form kontroli społecznej w Federacji Rosyjskiej. Autorka podkreśla znaczenie przyjęcia ustawy O podstawach kontroli społecznej, z punktu widzenia ochrony i promocji interesów obywateli Rosji. Autorka zwraca szczególną uwagę na rozszerzanie się praw i możliwości obywateli i NGO w procesie zarządzania państwem, zwiększania transparentności działań organów władzy państwowej. Kontrola społeczna nad powinna sprzyjać zwiększaniu efektywności działalności wspomnianych organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego. W wyniku wprowadzania mechanizmów kontroli społecznej zmniejsza się ryzyko przyjmowania i realizacji decyzji sprzecznych z interesami społecznymi. Ustawa, o której mowa w artykule, sprzyjać będzie wzrostowi społecznej i politycznej stabilności w społeczeństwie i pełniejszej realizacji konstytucyjnych praw obywateli do udziału w zarządzaniu sprawami państwa.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the process of institutionalization of social control in the Russian Federation. Proved the importance of the adoption of the federal law "On the basis of social control" to protect and promote the interests of citizens. The author pays special attention the empowerment of citizens and NGOs in managing state affairs, to ensure transparency and openness of public authorities. It is concluded that due to public scrutiny should occur increasing the efficiency of public authorities and local governments. As a result of the introduction of mechanisms of public control should be a decrease in the risk of illegal adoption and implementation, and (or) contrary to the public interest decisions. The law will contribute to social and political stability in the society, a more complete realization of the constitutional rights of citizens to participate in public affairs.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бзегежева Л., Проблемы и перспективы развития системы общественного контроля в Российской Федерации, "Вестник Майкопского государственного технологического университета" 2016, № 1, http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/povysh/$File/povysh.pdf (30.11.2016).
  2. Общественное мнение - 2014, Левада-Центр, Москва 2015.
  3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г., № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (в ред. ФЗ от 02.07.2013), "Российская газета", 05.05.2006.
  4. Федеральный закон от 21.07.2014, № 212-ФЗ " Об основах общественного контроля", "Российская газета", 23.07.2014.
  5. Федеральный закон от 25 декабря 2008г., № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в ред. ФЗ от 21.11.2011 No. 329-ФЗ), "Собрание законодательства Российской Федерации" 2008, № 52, Ч. 1, c. 6228.
  6. Федеральный закон от 9 февраля 2009, № 8-ФЗ " Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (в ред. ФЗ от 11.07.2011, № 200-ФЗ), "Собрание законодательства Российской Федерации" 2009, № 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-9657
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1427-9657.05.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu