BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruglašov Anatolij (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza, Wydział Nauk Politycznych i Administracji Publicznej)
Tytuł
Ukrainskaâ mestnaâ demokratiâ : ot sovetskogo naslediâ k evropejskoj modeli
Ukrainian Local Democracy : from the Soviet Heritage to European Model
Ukraińska demokracja lokalna : od radzieckiej spuścizny w stronę modelu europejskiego
Źródło
Eastern Review, 2016, vol. 5, s. 25-38, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Europeizacja, Reformy gospodarcze, Demokracja
Europeanisation, Economic reforms, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
Ukraine, Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Abstrakt
W artykule analizowane są wybrane węzłowe problemy i tendencje, odnoszące się do skomplikowanego procesu kształtowania się demokracji lokalnej na Ukrainie. Autor zwraca szczególną uwagę na jej genezę i początkowy etap rozwoju, tj. od momentu reform Michaiła Gorbaczowa w ZSRR, podnosi także kwestię zależności pomiędzy rozwojem demokracji lokalnej na Ukrainie a ewolucją ukraińskiego systemu wyborczego. W artykule odnotowuje się obecność zjawiska stagnacji rozwoju demokracji lokalnej w pewnych okresach po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Wiele uwagi poświęca się krytycznej ocenie treści i konsekwencjom dotychczasowych prób decentralizacji władzy na Ukrainie. Autor rozpatruje zasadnicze wady nowego modelu wyborów lokalnych, stosowanego na Ukrainie od październiku 2015 r. Wskazano także na zagrożenia stojące przed Ukrainą w trakcie dalszych reform politycznych.(abstrakt oryginalny)

The article considers some leading tendencies, which are related to the process of Ukrainian local democracy formation. The key stages of the process are distinguished since the reforms of M. Gorbachev. Author points out at some connotations of electoral system evolution and the process of local democracy development. Some hardships and stagnation with regard to lowest level of democratic process are stated also. Main focus is made on recent reforms of decentralization and its characteristic are outlined. The newest model of local elections of 2015 is put under certain scrutiny and main errors of the models highlighted. Some challenges of delaying the reforms of Ukrainian political system have been analyzed too.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Абрамов В., Демократическая практика российского земства, "Политические исследования" 1995, № 3.
 2. Артемов А., Образ перестройки в официальной риторике в 1988-1989 годы на примере выступлений М.С Горбачева, "VECTOR-M" 2014.
 3. Батанов О., Деякі проблеми становлення муніципальної влади в Україні у контексті конституційної реформи, "Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки", Київ 2007.
 4. Батанов О., Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні: доктринальні та прикладні аспекти, "Віче" 2015, № 15.
 5. Ганшина К., Становлення і розвиток системи місцевого самоврядування у незалежній Україні: від авторитаризму до демократії, "Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди" 2010, Серія 39.
 6. Герасименко Г., История земского самоуправления, Поволжская академия гос. службы, 2003.
 7. Губань Р., Правове регулювання становлення сучасного адміністративно-територіального устрою (від Київської Русі до Гетьманщини), "Науковий вісник Академії муніципального управління" 2009, Вип. 2.
 8. Гураль П., Міські та волосні громади - активні учасники політичного життя Київської Русі, "Вісник Львівського університету. Серія юридична" 2011, Вип. 52.
 9. Долженков О., "Політологічні записки" 2013, № 7, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_5.pdf (13.11.2015).
 10. Иванченко А., А. Любарев, Российские выборы от перестройки до суверенной демократии, Москва 2007.
 11. Кармазіна М., Демократи, соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991-1994 рр.), "Політичний менеджмент" 2005, № 6.
 12. Кравченко В., Стан та шляхи подальшої імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні, "Проблеми формування доброчесного, належного місцевого самоврядування", Київ 2008.
 13. Кузьменко Ю., Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990-серпень 1991 рр.), "Український історичний журнал" 2013, № 4.
 14. М. Папієв - голова Чернівецької обласної державної адміністрації, Выступления на расширенном заседании Кабинета министров Украины, Урядовий портал, http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=246100131 (12.11.2015).
 15. Макушина Г., Політична та правова культура населення Гетьманщини XVIII ст. у сучасній історіографії, "Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили" 2008, Вип. 75.
 16. Міська Рада затвердила статут територіальної громади Чернівців та стратегію розвитку міста, Сайт міста Чернівці, http://0372.com.ua/miska-rada-zatverdila-statut-teritorialnoyi-gromadi-chernivtsiv-ta-strategiyu-rozvitku (14.11.2015).
 17. Муравський О., Виборча кампанія 1990 року до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади: особливості Західноукраїнського регіону, "Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність" 2013, Вип. 23.
 18. Нестеров А., Австро-Венгрия как интеграционный проект: опыт для Центрально-Восточной Европы XXI в., "Известия Уральского федерального университета", Общественные науки, 2013, Серия 3.
 19. Олійник О., Урядування" в літописній традиції Київської Русі, Збірник наукових праць НАДУ, http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2011_2/txts/Oliynyk.Pdf (12.11.2015).
 20. Олуйко М., Олуйко В., Україна на шляху до держави самоврядних територіальних громад, "Університетські наукові записки" 2005, № 1-2.
 21. Пальшков К., Легіслатури Л. М. Кравчука та Л. Д. Кучми як період становлення та затвердження авторитарного іміджу українського президентства, "Актуальні проблеми політики" 2013, Вип. 50.
 22. Полещенко Д., Государственная власть и местное самоуправление в Российской империи и Российской Федерации, "Журнал российского права" 2010, № 11.
 23. Райковський Б., Взаємодія виборчої та партійної систем: вітчизняний досвід, "Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили" 2010, Вип. 112.
 24. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади", "Офіційний вісник України" 2014, № 30.
 25. Скрипнюк О., Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика, "Віче" 2015, № 12.
 26. Согрин В., Перестройка: итоги и уроки, "Общественные науки и современность" 1992, № 1.
 27. Сухорукова А., Обласні державні адміністрації: становлення та тенденції розвитку, "Теорія та практика державного управління" 2010, № 3.
 28. Шановська О., Інтелігенція і влада в Україні доби Перебудови: проблема взаємовідносин, "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія" 2009, № 15.
 29. Шейнис В., Большевистская власть и первая советская Конституция, "Общественные науки и современность" 2012, № 1.
 30. Шемшученко Ю., Конституція і виборчий процес в Україні, "Віче" 2015, № 16.
 31. Шемшученко Ю., Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, "Віче" 2015, № 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-9657
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1427-9657.05.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu