BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska Anna, Chyla Łukasz
Tytuł
Wymaganie prejudykatu przez art. 417§ 3 k.c. a przewlekłość postępowania administracyjnego
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 3, s. 4-11
Tytuł własny numeru
Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego : prace studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Słowa kluczowe
Kodeks cywilny, Odpowiedzialność cywilna, Odpowiedzialność odszkodowawcza, Postępowanie sądowe, Warunek sine qua non
Civil Code, Civil liability, Liability for damages, Legal proceedings, Sine qua non condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem niniejszego artykułu jest kwestia odpowiedzialności władzy publicznej za szkody wyrządzone w związku z jej działaniem bądź zaniechaniem, uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 417 k.c. i nast. Opracowanie skupia się w szczególności na art. 417(1) § 3, tj. przypadku odpowiedzialności władz publicznych za niewydanie orzeczenia lub decyzji, których obowiązek wydania wynikał z przepisów prawa. W artykule rozpatrzony zostaje zarówno przypadek niewydania, jak i przewlekłości postępowania sądowego oraz administracyjnego. Gruntownej analizie poddana jest przesłanka uzyskania prejudykatu, warunkująca skuteczność dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. W treści artykułu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie jest to warunek konieczny dla uzyskania odszkodowania w przypadku przewlekłości postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The topic of this article refers to the liability of public authorities and public entities for damages caused in connection with actions held by them or their renunciations, pursuant to art. 417 et seq. of Polish Civil Code. This study, in its merits, mainly focuses on the consequences of application of art. 417(1) § 3, in cases of liability of public authorities for failing in delivery of certain verdict or decision, required by the letter of the law. This study also refers to the problem of unjustified of both court and administrative proceedings. Thorough analysis is also applied to the wider problem of prerequisites for granting a prejudicial ruling, relevant to seek for damages. The final aim of this study is therefore to pose a relevant question whether delivery of prejudicial ruling is a sine qua non condition and to give a comprehensive (based on a case-study) answer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Olejniczak, Komentarz do art. 4171 k.c, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, Lex 2014.
  2. A. Rzetecka - Gil, Komentarz do art. 4171 k.c., [w:] A. Rzetecka - Gil (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX 2011.
  3. E. Bagińska, [w:] System Prawa Administracyjnego, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, tom 12, Warszawa 2010, s. 348 i n.
  4. E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 196.
  5. G. Bieniek, Komentarz do art. 4171 k.c., [w:] J. Gudowski(red.),Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, LexisNexis 2013.
  6. G. Karaszewski, Komentarz do art. 4171 k.c., [w:] J. Ciszewski(red.),Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis 2014.
  7. J. Kremis, Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewydanie decyzji administracyjnej, [w:] P. Machnikowski (red.), Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Prawo CCC (AUW No 2897) 2006.
  8. P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński, Komentarz do art. 16 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, [w] Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego. Komentarz, Oficyna 2010.^ Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia sądowego we właściwym czasie (art. 4171 § 3 k.c.), Palestra, 2006, Nr 9-10, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu