BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wzrost gospodarczy w warunkach finansyzacji gospodarki
Economic Growth and Financialization
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 23-37, rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Finanse, Finanse przedsiębiorstwa, Wzrost gospodarczy, Gospodarka, Sektor finansowy
Finance, Enterprise finance, Economic growth, Economy, Financial sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E10, E44, G01
streszcz., summ.
Abstrakt
Od bez mała dekady w gospodarce światowej występują zjawiska określane niekiedy mianem największego kryzysu od tak zwanego wielkiego kryzysu z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Identyfikowanie źródeł ostatniego kryzysu głównie ze sferą finansową przyczyniło się między innymi do wzrostu zainteresowania różnymi nieortodoksyjnymi koncepcjami dotyczącymi związków i interakcji sfery finansowej i sfery realnej. Jedną z takich koncepcji jest idea finansyzacji. W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia pojęcia finansyzacji i odpowiedzi na pytanie, czy rozwój sektora finansowego, z którym finansyzacja jest powiązana, może stanowić zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

It is about ten years from the beginning of the biggest crisis in the world's economy after World War II. Most often the crisis is looked at as being generated by the financial sphere. This is the reason why new and not orthodox ideas on the links of financial and real spheres are more and more popular. One of the most popular ideas is financialization. The main goal of the paper is to present financialization and to answer the question of can financial sector development reduce economic growth? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcand, J.-L., Berkes, E., Panizza, U., 2012, Too Much Finance?, IMF Working Paper, WP/12/161.
 2. Assa, J., 2012, Financialization and Its Consequences: The OECD Experience, Finance Research, vol. 1, no. 1, s. 35-39.
 3. Bhaduri, A., 2011, Financialization in the Light of Keynesian Theory, PSL Quarterly Review, vol. 64, no. 256, s. 7-21.
 4. Boyer, R., 2005, Coherence, Diversity, and the Evolution of Capitalisms - The Institutional Complementarity Hypothesis, Evolutionary and Institutional Economic Review, vol. 2, iss. 1, s. 43-80.
 5. Buffet, W., 2011, USA zmierzają do stania się plutokracją, Puls Biznesu, 23 marca, s. 9.
 6. Cecchetti, S.G., Kharroubi, E., 2009, Reassessing the Impact of Finance on Growth, BIS Working Papers, no. 381.
 7. Cournede, B., Denk, O., Hoeller, P., 2015, Finance and Inclusive Growth, OECD Economic Policy Paper, no. 14.
 8. Dixon, A.D., Sorsa, V.-P., 2009, Institutional Change and the Financialisation of Pensions in Europe, Competition & Change, vol. 13, no. 4, s. 347-367.
 9. Epstein, G.A. (ed.), 2006, Financialisation and the World Economy, Edward Elgar Pub.
 10. Foster, J.B., 2007, The Financialization of Capitalizm, Monthly Review, vol. 58, iss. 11, s. 1-14.
 11. Freeman, R.B., 2010, It's Financialization!, International Labour Review, vol. 149, no. 2, s. 163-183.
 12. Froud, J., Haslam, C., Johal, S., Williams, K., 2000, Shareholder Value and Financialisation: Consultancy Promises, Management Moves, Economy and Society, vol. 29, no. 1, s. 80-110.
 13. Isaacs, G., 2011, Contemporary Financialization: A Marxian Analysis, Journal of Political Inquiry, no. 4, s. 1-33.
 14. Kąsek, L., Lubiński, M., 2010, Hyman Minsky - wczoraj i dziś, Współczesna Ekonomia, nr 1, s. 5-20.
 15. Keynes, J.M., 1985, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 16. Martin, A., Kersley, H., Greenham, T., 2015, Inequality and Financialisation. A Dangerous Mix, Friedrich Ebert Stiftung - New Economics Foundation.
 17. Minsky, H.P., 1992, The Financial Instability Hypothesis, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper, no. 74.
 18. Montgomerie, J., Williams, K., 2009, Financialised Capitalism: After the Crisis and Beyond Neoliberalism, Competition & Change, vol. 13, no. 2, s. 99-107.
 19. Onaran, Ö., Stockhammer, E., Grafl, L., 2010, Financialization, Income Distribution, and Aggregate Demand in the USA, Discussion Paper no. 136, Department of Economics and Statistics Middlesex University Business School.
 20. Orhangazi, Ö., 2008, Financialization and the US Economy, Edward Elgar, Northampton, MA, USA.
 21. Ratajczak, M., 2012a, Finansyzacja gospodarki, Ekonomista, nr 3, s. 281-302.
 22. Ratajczak, M., 2012b, Finansyzacja i jej wpływ na dobrobyt społeczny, w: Zagóra- Jonszta, U., Pęciak, R. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 103, s. 168-176.
 23. Ryoo, S., Skott, P., 2008, Financialization in Kaleckian Economies with and Without Labor Constraints, Working Paper 2008-05, Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst.
 24. Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., Gao, Y., Kyobe, A., Nguyen, L., Saborowski, Ch., Svirydzenka, K., Yousefi, S.R., 2015, Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, IMF Staff Discussion Note, SDN/15/08.
 25. Taleb, N., 2014, Czarny łabędź, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 26. Tobin, J., 1984, On the Efficiency of the Financial System, Lloyd's Bank Review, no. 153, s. 1-15.
 27. Tomaskovic-Devey, D., Lin, K.-H., Meyers, N., 2015, Did Financialization Reduce Economic Growth?, Socio-Economic Review, vol. 13, iss. 3, s. 525-548.
 28. Treeck, T. van, 2009, A Synthetic, Stock-flow Consistent Macroeconomic Model of "Financialisation", Cambridge Journal of Economics, vol. 33, no. 3, s. 467-493.
 29. Wigan, D., 2009, Financialisation and Derivatives: Constructing an Artifice of Indifferance, Competition & Change, vol. 13, no. 2, s. 157-172.
 30. Ząbkowicz, A., 2009, Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) - kontekst instytucjonalny, Organizacja i Kierowanie, nr 2, s. 25-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu