BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knapińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów świata - perspektywa makroekonomiczna
Diversity of Socio-Economic Develompent Countries and Regions of the World - a Macro Perspective
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 38-58, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Ekonomia, Makroekonomia, Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój społeczny
Economics, Macroeconomics, Economic development, Social economic development, Social development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E20
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie zróżnicowania rozwoju społeczno- gospodarczego na świecie i w wybranych krajach. Posłużono się tu danymi makroekonomicznymi, takimi jak: PKB, PKB per capita i dynamika wzrostu PKB, inflacja i stopa bezrobocia. Ponadto, poszukując przyczyn owego zróżnicowania, zaprezentowano wysokość inwestycji i oszczędności w badanych krajach, jak również poziom wskaźnika HDI. Wybór krajów podyktowany był przede wszystkim zróżnicowaniem geograficznym oraz ciekawością badawczą, wybrano zatem kraje o zróżnicowanych gospodarkach z różnych regionów świata. Okres badawczy obejmuje lata 1990-2015, choć są odniesienia także i do początków XX wieku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the diversity of socio-economic development in the world in some selected countries. Macroeconomic data such as GDP, GDP per capita and GDP growth, inflation and unemployment are presented. In addition, searching for the causes of this diversity presents the amount of investment and savings in the countries studied, as well as the level of HDI. The choice of countries was dictated primarily by geographical variations and curiosity research; therefore, there are a group of selected countries with different economies in different regions of the world. The test period covers the years 1990-2015, although there are also references to the beginning of the twentieth century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., 1999, Ekonomia. Makroekonomia, wyd. 2 zmienione, PWE, Warszawa.
 2. Knapińska, M., Małecka-Ziembińska, E., 2016, Productivity and Labor Costs in the OECD Countries - Elements of Comparing Analysis, The Business and Management Review, vol. 7, no. 3, s. 246-256.
 3. Kowalik, F., 2016, NBP czeka na inflację. A ona nie przychodzi, Forbes, nr 6/16, s. 110-111.
 4. Malthus, T.R., 1925, Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa, Warszawa.
 5. Romanow, Z., 1997, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., 2012, Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 7. Stankiewicz, W., 1998, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 8. Williamson, S.D., 2005, Macroeconomics, 2nd ed., Pearson Addison Wesley, Boston.
 9. Bank Światowy, 2016, http://search.worldbank.org/ [dostęp: 2.07.2016].
 10. HDR, 2016, Human Development Index and its components, United Nations Development Programme Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/ composite/HDI [dostęp: 6.07.2016].
 11. Maddison Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm [dostęp: 19.11.2015].
 12. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2016, http://www.imf.org/ [dostęp: 1 i 2 lipca 2016].
 13. OECD, 2016a, Gross domestic product (GDP), https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic- product-gdp.htm [dostęp: 2.07.2016].
 14. OECD, 2016b, GDP per hour worked, https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour- -worked.htm [dostęp: 6.07.2016].
 15. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org [dostęp 12.12.2015; 6.07.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu