BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Totleben Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości państw
Economic Conditions of a State's Failure
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 59-73, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Prawo upadłościowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Ekonomia, Kryzys finansowy państwa, Kryzys gospodarczy, Stopa inflacji, Wskaźnik inflacji, Zmienne ekonomiczne
Bankruptcy law, Gross domestic product (GDP), Economics, State financial crisis, Economic crisis, Inflation rates, Inflation rate, Economic variables
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C25, E01
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbadania wpływu wybranych czynników ekonomicznych na prawdopodobieństwo upadłości państwa. Dokonano konceptualizacji państwa oraz jego upadłości. Następnie przedstawiono skalę występowania zjawiska upadłości w minionych latach. W kolejnej części przeanalizowano za pomocą modelu Coxa wpływ pięciu zmiennych ekonomicznych (początkowego PKB per capita, średniego poziomu PKB per capita, średniego poziomu wzrostu gospodarczego, najwyższego poziom inflacji oraz zagrożenia klątwą surowcową) na prawdopodobieństwo upadłości państwa. Zakres rzeczowy obejmuje państwa utworzone w 1960 roku i później. Udowodniono, że PKB per capita oraz średnia stopa wzrostu gospodarczego istotnie różnicują prawdopodobieństwo upadłości. (abstrakt oryginalny)

In the article the author has made an attempt to examine the impact of selected economic indicators on the probability of a state's failure. The concept of a state and its failure is introduced at the beginning, followed by a presentation of some failed states over the last few years. In the next part, using the Cox model, an analysis of the impact of five economic variables (initial and average level of GDP per capita, average level of economic growth, inflation rate and resource curse) on the probability of a state's failure was performed. The analysis covers states established in 1960 and afterwards. It was proven that GDP per capita and average economic growth significantly influences the likelihood of failure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy, 2016, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org [dostęp: 15.06.2016].
 2. Cox, D.R., 1972, Regression Model and Life Tables, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, vol. 34, no. 2, s. 187-220.
 3. CSRC, b.r., Crisis State Research Center, LSE Department of International Development, http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/ Home.aspx [dostęp: 25.06.2015].
 4. Domisiewicz, R., 2004, The New Challenge: Weak and Failed States, w: Rotfeld, A. (ed.), Towards the UN Reform. New Treats, New Responses, Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs, Warszawa.
 5. Helman, G., Ratner, S., 1992, Anarchy Rules: Saving Failed States, Foreign Policy, vol. 89, http://foreignpolicy.com/2010/06/15/saving-failed-states [dostęp: 20.05.2015].
 6. Iqbal, Z., Staar, H., 2007, State failure: Conceptualization and Determinants, http:// people.cas.sc.edu/starr/Research/State_failure_1.42.pdf [dostęp: 26.06.2016].
 7. Jellinek, G., 1924, Ogólna nauka o państwie, Warszawa.
 8. Konwencja z Montevideo o Prawach i Obowiązkach Państw, 1933, https://www. ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf [dostęp: 25.06.2016].
 9. Lizak, W., 2009, Państwo w Afryce, w: Sułek, M., Symonides, J. (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 373-392.
 10. Piątek, D., Szarzec, K., 2008, Cechy państwa sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4, s. 109-128.
 11. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, b.r., Center for Systemic Peace, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm [dostęp 26.06.2015].
 12. Sialitskaya, Y., 2013, "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 13. Smith, A., 2015, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Weber, M., 1964, The Theory of Social Economic Organization, The Free Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu