BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimková Andrea (Department of Applied Ethics, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University, Košice, Slovakia.)
Tytuł
Ethical Leadership and Eco-Ethical Program as Specific and Direct Way to Sustainability Community.
Przywództwo etyczne i program eko-etyczny jako specyficzna, prosta droga do zrównoważonych społeczności
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 81-91, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Etyka, Rozwój zrównoważony, Organizacja
Leadership, Ethics, Sustainable development, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przywództwo etyczne w praktyce organizacyjnej w każdej organizacji jest bardzo ważną kwestią, ponieważ przywódcy, którzy zabiegają o etyczne postępowanie i zachowanie, jednocześnie motywują do tego samego innych. Przywództwo etyczne i wdrażanie strategii etycznych w organizacjach mogą być specyficznymi, lecz prostymi drogami do zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych społeczności i zrównoważonych regionów, jeśli uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju. W związku z tym konieczne jest rozpoczęcie specjalistycznego dyskursu, nawiązanie współpracy z czołowymi zespołami, rozwijanie dialogu z partnerami społecznymi i sformułowanie wspólnych strategii dotyczących kompetencji liderów i ekspertów w dziedzinie etyki. W niniejszym artykule Autorka postara się wyjaśnić ramy teoretyczne i koncepcję zrównoważonego rozwoju, określić zasady etyczne i cele oraz uzasadnić ich znaczenie z perspektywy praktyki organizacyjnej, zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych społeczności.(abstrakt oryginalny)

Ethical leadership is of significant importance in every organization and the organizational practice in general, because the leaders who encourage ethical behaviour and activity inspire others to follow their example. Ethical leadership and the implementation of ethical programmes in organizations exist as specific, yet direct ways towards sustainable development, sustainable communities, and sustainable regions, if they contain elements of sustainability. However, it is necessary to initiate an expert discourse with the social partners, begin cooperation with top teams, and formulate common strategies regarding competencies of the leaders and experts in ethics. The aim of our article is to clarify the relevant theoretical framework as well as the concept of sustainability, determine ethical principles and goals, and last but not least, justify their relevance in the context of organizational practice, sustainable development, and sustainable communities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramov I.Y., Johnson K.W.: Business Ethics. A Manual for Managing a Responsible Business Enterprise in Emerging Market Economies. [online] 2004. Good Governance Program. Available at: http://ita.doc.gov/goodgovernance/adobe/bem_manual.pdf. [May 15, 2016]
 2. Bednár M.: Od manažérskej etiky k etickému líderstvu. [in:] Hrehová H.- Jenčová A.: (eds.): Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia. Zborník vedeckých prác. TUKE, Košice 2015, s. 72-80.
 3. Bednár M.: The Moral and Spirituality Like a Source for Innovation Management. "ERENET Profile", 2014, 1, s. 40-50.
 4. Čmelíková Z.: Etika ako nástroj morálneho rozvoja organizácie. Computer Pres a.s. 2010.
 5. Dlouhá J., Kapitulčinová D., Ryan A. et al.: Leading Practise Publication. Professional development of university educators on Education for Sustainable Development in European countries. Charles University in Prague, Prague 2015.
 6. Fobel P.: Nástroje riadenia akademickej etiky, [in:] Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. FHV UMB, Banská Bystrica 2011. s. 37-64.
 7. Fox E., Crigger B.J., Bottrell M. and Bauck P.: Ethical leadership: Fostering an ethical environment and culture. Available at: http://vaww.ethics.va.gov/integratedethics/index.asp [May 24, 2016]
 8. Fox E., Bottrell M.M., Berkowitz K.A., Chanko B.L., Foglia M.B. and Pearlman R.A.: IntegratedEthics: An innovative program to improve ethics quality in health care. [in:] Foglia M.B., Cohen J.H., Pearlman R.A., Bottrell M.M. & Fox E.: "Perceptions of Ethical Leadership and the Ethical Environment and Culture: IntegratedEthics TM Staff Survey Data from the VA Health Care System". AJOB Primary. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/21507716.2012.751070, [May 15, 2016]
 9. Institute of Business Ethics. Corporate ethics policies and programmes. UK and Continental Europe Survey 2010. IBE, London 2011. 52 s.
 10. Hrehová D.: Vyučovanie podnikateľskej etiky (prehľadová štúdia). "Pedagogika.sk", 2011, vol. 2. No. 4., s. 275-294.
 11. Jesenková A.: Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku - faktory, mechanizmy, kontext, [in:] Gender, rovné príležitosti, výskum. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2012.
 12. Kanungo R.N and Mendonca, M.: Corporate Leadership in the Context of Liberalization in India. "The Social Engineer", v. 5, no. 2, July, 1996, s. 114-136.
 13. Klimková A.: Prípadovosť - Komunikácia - ekologická etika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Košice 2015
 14. Rhode D. L.: Where is the leadership in moral leadership? [in:] Rhode D.L.: (ed), Moral leadership: The theory and practice of power, judgment, and policy. Jossey-Bass.Schneider, San Francisco CA 2006, s. 1-53.
 15. Sevenhuijsen S., Švab A.: (eds.) Labyrinths of Care. The Relevance of the Ethics of Care' Perspective for Social Policy. Mirovni Inštitut, Ljubljana, 2003.
 16. Solomon R.C.: Ethics and Excellence: Corporate and Integrity in Business. Oxford University Press, Oxford 1993.
 17. Trevino L.K., Brown M. and Hartman L.P.: A qualitative investigation of perceived executive leadership: perceptions from inside and outside the executive suite. "Human Relations", 2003, 56 (1), s. 5-37.
 18. Trevino L. K. and Nelson K.A.: Managing business ethics: Straight talk about how to do it right. 5th ed. John Wiley and Sons, New York, NY 2011.
 19. Tronto J.: Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice. New York University Press, New York 2013.
 20. Vladyková Ľ.: Úvod do filozofie ekológie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta, Košice 2015, s. 105-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu