BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymitrowska Yanina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie branży wydobywczej dla rozwoju gospodarczego państw Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie Angoli
The Importance of the Mining Sector for the Economic Development of sub-Saharan African Countries Using Angola as an Example
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 74-87, rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Surowce, Surowce mineralne, Rozwój gospodarczy, Przemysł wydobywczy, Zasoby naturalne, Zasoby naturalne w gospodarce, Teoria zasobów naturalnych
Raw materials, Mineral resources, Economic development, Mining industry, Natural resources, Natural resource economics, Theory of natural resources
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11, O13, O55
streszcz., summ.
Kraj/Region
Angola, Afryka Sub-Saharyjska
Angola, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Znaczna część państw Afryki Subsaharyjskiej należy do krajów specjalizujących się w wydobyciu oraz eksporcie surowców naturalnych. W większości z nich występuje "klątwa bogactwa" lub symptomy "choroby holenderskiej". Jednemu z państw Afryki Subsaharyjskiej, Botswanie, udało się uniknąć negatywnych skutków klątwy surowcowej. W trzech innych krajach - Angoli, Mozambiku oraz Rwandzie - w ostatnich latach odnotowano pozytywne zmiany rozwoju gospodarczego. W ramach artykułu przedstawiono wyniki oceny rozwoju gospodarczego Angoli w kontekście występowania klątwy bogactwa w latach 1995-2014. (abstrakt oryginalny)

A significant part of Sub-Saharan African countries are specializing in the extraction and export of natural resources. In most of them the resource curse or visible symptoms of the Dutch disease occur. One Sub-Saharan African country, Botswana, managed to avoid the negative effects of the phenomenon. In the next three - Angola, Mozambique and Rwanda - positive changes in economic development have been reported in recent years. The paper presents the results of an assessment of the economic development of Angola in the context of the occurrence of the resource curse in the years 1995-2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arezki, R., Ploeg, F. van der, 2007, Can the Natural Resource Curse Be Turned into a Blessing? The Role of Trade Policies and Institutions, CEPR Discussion Paper, no. 6225.
 2. Auty, R.M., 1993, Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, Routledge, London.
 3. Auty, R.M., 1998, Resource Abundance and Economic Development: Improving the Performance of Resource Rich Countries, The United Nations University World Institute for Development Economics, Helsinki.
 4. Bhagwati, J., 1958, International Trade and Economic Expansion, American Economic Review, vol. 48, no. 5, s. 941-953.
 5. Brunnschweiler, C.N., Bulte, E.H., 2008, The Resource Curse Revisited and Revised: A Tale of Paradoxes and Red Herrings, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 55, iss. 3, s. 248-264.
 6. Bulte, E., Damania, R., Deacon, R., 2005, Resource Intensity, Institutions, and Development, World Development, vol. 33, iss. 7, s.1029-1044.
 7. Caselli, F., Cunningham, T., 2009, Leader Behavior and the Natural Resource Curse, Oxford Economic Papers, vol. 61, iss. 4, s. 628-650.
 8. Collier, P., Hoeffler, A., 1998, On Economic Causes of Civil War, Oxford Economic Papers, vol. 50, no. 4, s. 563-573.
 9. Davis, G., 1995, Learning to Love the Dutch Disease: Evidence from the Mineral Economies, World Development, vol. 23, iss. 10, s. 1765-1779.
 10. Dymitrowska, Y., 2012, Przyczyny "przekleństwa bogactwa" - paradoksu rozwoju gospodarczego państw eksporterów surowców naturalnych, w: Sławińska, M. (red.), Gospodarka. Technologia. Zarządzanie, Studia Doktorantów, nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Dymitrowska, Y., 2015, "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa, Simple- Publishing, Poznań.
 12. Fasano, U., 2002, With Open Economy and Sound Policies, U.A.E. Has Turned Oil "Curse" into a Blessing, IMF Survey, vol. 31, no. 19, s. 330-334.
 13. Gelb, A.H. i in., 1988, Oil Windfalls: Blessing or Curse?, Oxford University Press, New York.
 14. Human Development Report, 2015, Work for Human Development, United Nations Development Programme.
 15. Humphreys, M., Sachs, J.D., Stiglitz, J.E. (eds.), 2007, Escaping the Resource Curse, University Press, Columbia, New York.
 16. IMF, 2010, Managing Natural Resource Wealth, International Monetary Fund, Topical Trust Fund, Program Document.
 17. IMF, 2016, World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, Data and Statistics, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weoselagr. aspx [dostęp: czerwiec 2016].
 18. Maloney, W.F., 2002, Innovation and Growth in Resource Rich Countries, Central Bank of Chile Working Papers, no. 148.
 19. Nankani, G.T., 1979, Development Problems of Mineral-exporting Countries, World Bank Staff Working Paper, no. 354, World Bank, Washington, DC.
 20. Neumayer, E., 2004, Does the "Resource Curse" Hold for Growth in Genuine Income as Well?, World Development, vol. 32, iss.10, s. 1627-1640.
 21. Prebisch, R., 1950, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, United Nations, Lake Success, New York.
 22. Rasiah, R., Shari, I., 2001, Market, Government and Malaysia's New Economic Policy, Cambridge Journal of Economics, vol. 25, iss. 1, s. 57-78.
 23. Sachs, J.D., Warner, A.M., 1995, Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER Working Papers no. 5398, Cambridge.
 24. Sachs, J.D., Warner, A.M., 2001, Natural Resources and Economic Development. The Curse of Natural Resources, European Economic Review, vol. 45, iss. 4-6, s. 827-838.
 25. Singer, H.W., 1950, The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries, American Economic Review, vol. 40, no. 2, s. 473-485.
 26. Stevens, P., 2003, Resource Impact: A Curse or a Blessing?, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, Dundee, UK.
 27. The World Bank, 2016a, Country and Lending Groups, Data, http://data.worldbank.org/ about/country-classifications/country-and-lending-groups [dostęp: czerwiec 2016].
 28. The World Bank, 2016b, World Developmen Indicators 2016, Data catalog downloads (Excel), http://data.worldbank.org/products/wdi [dostęp: czerwiec 2016].
 29. UNCTADSTAT, 2016, United Nations Conference on Trade and Development, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=& sCS_Chos enLang=en [dostęp: czerwiec 2016].
 30. Wantchekon, L., 1999, Why Do Resource Dependent Countries Have Authoritarian Governments?, Yale University, New Haven.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu