BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce)
The Diversity of the Intensity of Foreign Migration (with the Example of Voivodeships in Poland)
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 139-157, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Migracja, Migracja ludności, Socjologia migracji, Ludność
Macroeconomics, Migration, Population migration, Sociology of migration, Population
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J1, R23
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie, Województwo dolnośląskie, Województwo opolskie
Śląskie voivodship, Dolnośląskie voivodship, Opolskie Voivodship
Abstrakt
Głównym celem artykułu była identyfikacja oraz ocena natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały w województwach w Polsce w latach 2004-2014. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do problematyki przepływów migracyjnych ludności. Druga prezentuje bezwzględne oraz względne mierniki natężenia ruchu migracyjnego. Ostatnia część artykułu to analiza empiryczna natężenia przepływów migracyjnych ludności w województwach w Polsce. W artykule przyjęto tezę, że województwa w Polsce charakteryzują się zróżnicowanym poziomem natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały. Przeprowadzona analiza wskazała, że regionami, które charakteryzowały się najwyższym natężeniem zagranicznych migracji ludności na pobyt stały, były województwa: śląskie, dolnośląskie i opolskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to identify and assess of the intensity of foreign migration for permanent residence in voivodeships in Poland in the years 2004-2014. The paper consists of three parts. The first part is an introduction to the issue of migration flows. The second part presents absolute and relative measures of the intensity of migration flows. The last part of the paper is an empirical analysis of the intensity of foreign migration in voivodeships in Poland. The analysis hypothesis in the study is the following: voivodeships in Poland characterised by the diversity level of the intensity of foreign migration for permanent residence. The research presents, that voivodeships, which are characterised by the highest intensity of foreign migration for permanent residence were: śląskie, dolnośląskie and opolskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilsborrow, R.E., 1998, Methodological Issues and Definitions, Measurement, and Data Collection, w: Bilsborrow, R.E. (ed.), Migration, Urbanization and Development: New Directions and Issues, United Nations Population Fund and Kluwer Academic Publishers, New York, s. 3-14.
 2. Beine, M., Docquier, F., Özden, C., 2012, Dissecting Network Externalities in International Migration, CESifo Working Paper Series no. 3333.
 3. Castles, S., Miller, M.J., 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Cieślak, M., (red.), 1984, Demografia. Metody i analizy prognozowania, PWN, Warszawa.
 5. GUS 2005, Klasyfikacja NUTS w Polsce, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/?pdf=1 [dostęp: 31.05.2016].
 6. GUS, 2005, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2005 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 7. GUS, 2006, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2006 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 8. GUS, 2007, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2007 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 9. GUS, 2008, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2008 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 10. GUS, 2009, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2009 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 11. GUS, 2010, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 12. GUS, 2011, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2011 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 13. GUS, 2012, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2012 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 14. GUS, 2013, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 15. GUS, 2014, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2014 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 16. GUS, 2016a, Ludność. Migracje wewnętrzne i zagraniczne. Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu i wieku migrantów, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica [dostęp: 3.06.2016].
 17. GUS, 2016b, Ludność. Migracje wewnętrzne i zagraniczne. Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu, kontynentów i płci migrantów, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ dane/tablica [dostęp: 3.06.2016].
 18. IOM, 2011, Glossary on Migration, International Migration Law Series, no. 25, http://www.iom.int/key-migration-terms [dostęp: 25.05.2016].
 19. Jończy, R., 2013, Regionalne skutki odpływu ludności Polski w okresie transformacji (wnioski z badań własnych w regionie opolskim), w: Lesińska, M., Okólski, M. (red.), Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne - reakcja państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 35-77.
 20. Jończy, R., Rauziński, R., Rokita-Poskart, D., 2014, Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji na przykładzie Śląska Opolskiego, w: Lesińska, M., Okólski, M., Slany, K., Solga, B. (red.), Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 233-247.
 21. Knapińska, M., 2012, Wspólny europejski rynek pracy. Geneza - rozwój - funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 22. Mielecka-Kubień, Z., 2015, Wybrane aspekty migracji zagranicznych mieszkańców województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 220, s. 21-35.
 23. Okólski, M., Fihel, A., 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu