BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtas Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Przyczyny spowolnienia światowego handlu
Causes of Global Trade Slowdown
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 75-87, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Łańcuch wartości, Globalizacja, Koniunktura gospodarcza, Stagnacja gospodarcza, Protekcjonizm handlowy
International trade, Value chain, Globalization, Business trends, Economic stagnation, Protectionism in trade
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F1, F44
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza źródeł spowolnienia handlu światowego, które wystąpiło od 2012 roku, i określenie jego najważniejszych przyczyn. Głównym czynnikiem spowolnienia wydaje się być cykliczność gospodarki, doszukiwać się go można także w obniżeniu globalnego popytu wywołanego ograniczonym wzrostem inwestycji przedsiębiorstw. Jednak nie da się wyjaśnić tego zjawiska w całości za pomocą czynników o charakterze cyklicznym. Do najważniejszych niecyklicznych przyczyn stagnacji stóp wzrostu handlu należą: obniżenie dochodowej elastyczności handlu światowego, spadek tempa liberalizacji handlu i wzrost protekcjonizmu, zmiana podejścia Chin do wzrostu gospodarczego oraz wyczerpanie się dalszych możliwości rozwoju globalnych łańcuchów wartości.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to analyze the sources of world trade slowdown since 2012 and point to the main factors contributing to the slowdown. It appears that the major source of the slowdown was cyclical and connected to the lower global aggregated demand due to slow investment activity. However, it does not explain the total extent of the slowdown. Other, non-cyclical, important factors were: lowering of the trade income elasticity, protectionism, rebalancing of the Chinese economy towards domestic market and a halt in the development of global value chains.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin, R. (2016). The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Harvard University Press.
 2. Białowąs, T. (2016). Znaczenie globalnych łańcuchów wartości dodanej w rozwoju eksportu krajów strefy euro. Studia Ekonomiczne, 266, 84-95.
 3. Białowąs, T., Wojtas, M. (2014). The Role of Foreign Value Added in Creating Poland's Comparative Advantage in World Merchandise Exports. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 48, 31-40.
 4. Boz, E., Bussière, M., Marsilli, C. (2015). Recent Slowdown in Global Trade: Cyclical or Structural? W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 55-70). London: CEPR Press.
 5. Constantinescu, C., Mattoo, A., Ruta, M. (2015). The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural? Policy Research Working Paper No. 7158. Washington, DC: World Bank Group.
 6. Crowley, M., Song, H., Meng, N. (2016). Tariff Scares: Trade Policy Uncertainty and Foreign Market Entry by Chinese Firms. CEPR Discussion Paper No. 11722.
 7. ECB (2016). Understanding the Weakness in Global Trade: What Is the New Normal? European Central Bank Occasional Paper Series No 178. September.
 8. Evenett, S., Fritz, J. (2015a). Crisis-era Trade Distortions Cut LDC Export Growth by 5.5% Per Annum. W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 267-278). London: CEPR Press.
 9. Evenett, S., Fritz, J. (2015b). 'Peak Trade' in the Steel Sector. W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (303-315). London: CEPR Press.
 10. Gangnes, B., Ma, A., Van Assche, A. (2015), Global Value Chains and the Trade-Income Relationship: Implications for the Recent Trade Slowdown. W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 111-126). London: CEPR Press.
 11. Gaulier, G., Santoni, G., Taglioni, D., Zignago, S. (2015). The Power of the Few in Determining Trade Accelerations and Slowdowns. W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 93-108). London: CEPR Press.
 12. Handley, K., Limao, N. (2016). Policy Uncertainty, Trade and Welfare: Theory and Evidence for China and the U.S. NBER Working Paper No. 19376.
 13. Haugh, D. i in. (2016). Cardiac Arrest or Dizzy Spell: Why Is World Trade So Weak and What can Policy Do About It? OECD Economic Policy Papers No. 16.
 14. Hoekman, B. (2015). Trade and Growth - End of an Era? W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 3-19). London: CEPR Press.
 15. IMF (2016). World Economic Outlook. Washington, DC. October.
 16. IMF and World Bank (2015). Prospects for Global Trade. WBG IMF G20 Paper.
 17. Jaaskela, J., Mathews, T. (2015). Explaining the Slowdown in Global Trade. Reserve Bank of Australia Bulletin.
 18. Jean, S. (2017). The Slowing in World Trade: A Structural Break, the Cause of Uncertainty. Foundation Robert Schuman European Issue, 421.
 19. Krugman, P. (2015). Explaining Trade Weakness (Wonkish). Op-Ed column for The New York Times.
 20. Mucha-Leszko, B. (2016) Przyczyny słabego ożywienia koniunktury gospodarczej w strefie euro w latach 2010-2015 w świetle hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 436-449.
 21. OECD (2017). OECD Economic Outlook No. 100, 2016/2. Statistics and Projections (database). DOI:http://dx.doi.org.00001ch00178.han.bg.umcs.edu.pl/10.1787/7fa317bf-en.
 22. Ollivaud, P., Schwellnus, C. (2015). Does the Post-Crisis Weakness of Global Trade Solely Reflect Weak Demand? OECD Economics Department Working Papers No. 1216. Paris: OECD Publishing.
 23. Pasierbiak, P. (2016). Institutional Economic Integration in East Asia: Evolution, Assessment and Prospects. International Business and Global Economy, 35 (1), 144-156.
 24. Pei, J., Yang, C., Yao, S. (2015) Trade Impact of China's Transition to the 'New Normal'. W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 253-263). London: CEPR Press.
 25. Taglioni, D., Zavacka, V. (2013). Innocent Bystanders: How Foreign Uncertainty Shocks Harm Exporters. ECB Working Paper No. 1530. Frankfurt am Main.
 26. Timmer, M.P., Los, B., Stehrer, R., de Vries G.J. (2016). An Anatomy of the Global Trade Slowdown based on the WIOD 2016 Release. GGDC Research memorandum No. 162. University of Groningen.
 27. UN (2016). World Economic Situation and Prospects 2016. New York: United Nations.
 28. Veenendaal, P., Rojas-Romagosa, H., Lejour, A., Kox, H. ( 2015). A Value-added Trade Perspective on Recent Patterns in World Trade. W: B. Hoekman (red.), The Global Trade Slowdown: A New Normal? (s. 161-178). London: CEPR Press.
 29. Wojtas, M. (2015). Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku - główne trendy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41 (1), 391-403.
 30. WTO (2016). World Trade Statistics 2016. Geneva: World Trade Organization.
 31. WTO (2014). International Trade Statistics 2014. Geneva: World Trade Organization.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu