BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duliniec Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw
Effectuation, Entrepreneurial Marketing and Early Internationalization of Firms
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 83-89, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Przedsiębiorca, Podejmowanie decyzji, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przyczynowość
Marketing, Entrepreneur, Decision making, Enterprise internationalization, Causality
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja jest efektem realizacji projektu nr 2015/19/B/HS4/01728, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Abstrakt
Efektuacja jest sposobem podejmowania decyzji w nowych przedsiębiorstwach, polegającym m.in. na dostosowaniu celów do posiadanych środków, zarazem przeciwieństwem tzw. przyczynowości. Marketing przedsiębiorców (MP) jest innowacyjnym podejściem do marketingu, specyficznym dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na niepewnym rynku. Zarówno efektuacja, jak MP występują często w przedsiębiorstwach wcześnie i szybko umiędzynarodowionych. (abstrakt oryginalny)

Effectuation is a decision-making logic in newly established firms, meaning i.a. adjusting objectives to available means, and is the opposite of so-called causation. Entrepreneurial marketing (EM) is an innovative approach to marketing, specific for small and medium-sized firms operating in uncertain markets. Both effectuation and EM are often found in early and briefly internationalizing firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson, S. (2011). International entrepreneurship, born globals and the theory of effectuation. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18 (3), 627-643.
 2. Chetty, S., Ojala, A. i Leppaaho, T. (2015). Effectuation and foreign market entry of entrepreneurial firms. European Journal of Marketing, 49 (9/10), 1436-1459.
 3. Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik Współczesnego Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 4. Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, 1-2 (233-234), 63-80.
 5. Duliniec, E. (2013). Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 1-2 (257-258), 31-51.
 6. Gabrielsson, P. i Gabrielsson, M. (2013). A dynamic model of growth phases and survival in international business-to-business new ventures: the moderating effect of decision-making logic. Industrial Marketing Management, 42 (8), 1357-1373.
 7. Harms, R. i Schiele, H. (2012). Antecedents and consequences of effectuation and causation in the international new venture creation. Journal of International Entrepreneurship, 10 (2), 95-116.
 8. Hills, G.E. i Hultman, C.M. (2011). Academic roots: the past and the present of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24 (1), 1-10.
 9. Ionita, D. (2012). Entrepreneurial marketing: a new approach for challenging times. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 7 (1), 131-150.
 10. Kowalik, I. i Duliniec, E. (2015). The entrepreneurial marketing concept and its application by the international new ventures. Chinese Business Review, 14 (5), 253-264.
 11. Kraijenbrink, J. (2012). The nature of the entrepreneurial process: causation, effectuation and pragmatism, 187-199 W: A. Groen, R. Oakley, P. van der Sijde, G. Cook, New technology-based firms in the new millennium, IX, Emerald Group Publishing Ltd.
 12. Kraus, S., Harms, R. i Fink, M. (2010). Entrepreneurial marketing: moving beyond marketing in new ventures. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11 (1), 19-34.
 13. Kurczewska, A. (2012). W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? - czyli "jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać". e-mentor, 5 (47), 20-30.
 14. Lingelbach, D., Patino, A. i Pitta, D.A. (2012). The emergence of marketing in millennial new ventures. Journal of Consumer Marketing, 29 (2), 136-145.
 15. McDougall, P.P. i Oviatt, B.M. (2000). International entrepreneurship: the intersection of two research paths. Academy of Management J, 43 (5), 902-906.
 16. Miles, M., Gilmore, A., Harrigan, P., Lewis, G. i Sethna, Z. (2015). Exploring entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing, 23 (2), 94-111.
 17. Morris, M.H., Schindenhutte, M. i LaForge, R.W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10 (4), 1-18.
 18. Morrish, S.C. (2011). Entrepreneurial marketing: a strategy for the twenty-first century? Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13 (2), 110-119.
 19. Przybylska, K. (2013). Born global - nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 20. Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26 (2), 243-263.
 21. Sarasvathy, S.D. (2003). Entrepreneurship as a science of the artificial. Journal of Economic Psychology, 24 (2), 203-220.
 22. Sarasvathy, S.D. i Dew, N. (2005). Entrepreneurial logic for a technology of foolishness. Scandinavian Journal of Management, 21 (4), 385-406.
 23. Sarasvathy, S.D., Kumar, K., York, J.G. i Bhagavatula, S. (2014). An effectual approach to international entrepreneurship: overlaps, challenges and provocative possibilities. Entrepreuneurship, Theory and Practice, 38 (1), 71-93.
 24. Schweizer, R., Vahlne, J.-E. i Johanson, J. (2010). Internationalization as an entrepreneurial process. Journal of International Entrepreneurship, 8 (4), 343-370.
 25. Słownik Wyrazów Obcych (2001). Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 26. Stokes, D. (2000). Putting entrepreneurship into marketing: the processes of entrepreneurial marketing. Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 2 (1), 1-16.
 27. Sullivan Mort, G., Weerawardena, J. i Liesh, P. (2012). Advancing entrepreneurial marketing. Evidence from born global firms. European Journal of Marketing, 46 (3-4), 542-561.
 28. Yang, M., Gabrielsson, P. i Gabrielsson, M. (2016). Entrepreneurial marketing and marketing strategy comprehensiveness in international new ventures: the role of decision-making logic and performance implications, niepublikowany referat na 42nd Annual EIBA Conference. Wiedeń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu