BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymitrowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola innowacyjnych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstwa
Role of Business Model Innovation in Company's Activity
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 90-95, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Modele biznesowe, Przedsiębiorstwo
Innovations, Business models, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było określenie znaczenia innowacyjnych modeli biznesowych dla działalności rynkowej przedsiębiorstw. Cel został zrealizowany poprzez ustalenie cech charakterystycznych innowacyjnego modelu biznesowego, a następnie identyfikację pozytywnych i negatywnych efektów jego wykorzystania. Wyniki przeprowadzonego badania literaturowego wskazują na znaczącą rolę innowacyjnych modeli biznesowych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Pomimo istnienia pewnych negatywnych aspektów zastosowania koncepcji w praktyce gospodarczej, liczne aspekty pozytywne uzasadniają konieczność dokonywania innowacji w sferze modelu biznesowego przez przedsiębiorstwa, pragnące uzyskać długoterminową, korzystną w stosunku do konkurentów, pozycję rynkową. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to determine the role of business model innovation for company's market activity. The objective was achieved by determining the characteristics of business model innovation, as well as identifying its positive and negative effects. The results of the undertaken literature study point out the significant role of business model innovation in creating company's competitive advantage. Despite the existence of some negative aspects of utilization the concept in business practice, many positive aspects justify the need to innovate in the field of business model by enterprises wishing to obtain long-term market position favorable in comparison to competitors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojoaga, A. i Petrisor, I. (2013). The Effects of Business Model Innovation: An Exploratory Research. W: Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings, 5, 38-43. Babes Bolyai University. Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1519305960?accountid=48546
 2. Casadesus-Massanell, R. i Ricart, J.E. (2009). Company strategy: Business model reconfiguration for innovation and internationalization. IDEAS Working Paper Series from RePEc. Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1698351095?accountid=48546
 3. Christensen, C.M., Bartman, T. i van Bever, D. (2016). The Hard Truth About Business Model Innovation. MIT Sloan Management Review, 58 (1), 31-40.
 4. Ćwiertniak, R. (2015). Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji - próba oceny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26 (1).
 5. Deszczyński, B. i Fonfara, K. (2014). Marketing partnerski (relationship marketing) na rynku międzynarodowym. W: K. Fonfara (red.), Marketing międzynarodowy: współczesne trendy i praktyka, 90-126. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Dymitrowski, A. (2016). The Nature of Business Model Innovation. W: B. Borusiak, M. Lewicki (red.), Innovation Management: Research Aspects, 19-28. Poznań: Bugucki Wydawnictwo Naukowe.
 7. Euchner, J. (2016). Business Model Innovation. Research Technology Management, 59 (3), 10-11. https://doi.org/10.1080/08956308.2016.1161396
 8. Gerrit Remane, Andre Hanelt, Jan F. Tesch, i Lutz M. Kolbe. (2017). The Business Model Pattern Database - A Tool for Systematic Business Model Innovation. International Journal of Innovation Management, 21 (1). https://doi.org/10.1142/S1363919617500049
 9. Guoyou, Z., Yueqiang, Z. i Yiping, W. (2009). On the Reason for the Innovation of Business Model and the Mechanism of Transformation. W: Proceedings. The 2009 International Symposium on Information Processing (ISIP 2009), 377-380. Academy Publisher. Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/722414824?accountid=48546
 10. Liang, L., Kuusisto, A., Kuusisto, J. i Vänskä, J. (2013). Business model innovation and Service innovation: Similarities and Differences. W: ISPIM Conference Proceedings, 1-21. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1690239330?accountid=48546
 11. Małys, Ł. i Berckhan, R. (2016). Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach.
 12. Onetti, A., Zucchella, A., Jones, M.V. i McDougall-Covin, P.P. (2012). Internationalization, innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms. Journal of Management & Governance, 16 (3), 337-368. https://doi.org/10.1007/s10997-010-9154-1
 13. Rask, M. (2014). Internationalization through business model innovation: In search of relevant design dimensions and elements. Journal of International Entrepreneurship, 12 (2), 146-161. https://doi.org/10.1007/s10843-014-0127-3
 14. Rayna, T. i Striukova, L. (2016). 360° Business Model Innovation: Toward an Integrated View of Business Model Innovation. Research Technology Management, 59 (3), 21-28. https://doi.org/10.1080/08956308.2016.1161401
 15. Saur-Amaral, I., Soares, R.R. i Proença, J.F. (2016). Business Model Innovation: Where Do We Stand? W: ISPIM Conference Proceedings (s. 1-23). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1860982047?accountid=48546
 16. Soniewicki, M. (2015). The company's international competitive advantage - the role of knowledge. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 17. Talebi, K., Rezazadeh, A. i Nobari, N. (2016). Business model innovation: a remedy for SMEs' survival and growth. W: ISPIM Conference Proceedings, 1-12. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1860981955?accountid=48546
 18. Wierzbiński, M. (2015). Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne. W: E. Nowak, M. Kowalewski, Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398.
 19. Zalewska-Kurek, K., Kandemir, S., Englis, B.G. i Englis, P.D. (2014). Development of a Typology of Business Model Innovation. W: ICSB World Conference Proceedings, 1-3. International Council for Small business (ICSB). Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1796778546?accountid=48546
 20. Zott, C., Amit, R. i Massa, L. (2010). The business model: Theoretical roots, recent developments, and future research. IDEAS Working Paper Series from RePEc. Pobrano z http://han3.ue.poznan.pl/han/proquestnowy/docview/1698351689?accountid=48546
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu