BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figiel Szczepan (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjne trendy na międzynarodowych rynkach produktów żywnościowych
Innovative Trends in the International Food Products Markets
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 105-110, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność produktu, Produkty żywnościowe, Preferencje konsumenta, Rynki międzynarodowe, Analiza porównawcza
Innovations, Product innovation, Food products, Consumer preferences, International market, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy innowacyjnych trendów produktowych obserwowanych w ostatnim czasie na międzynarodowych rynkach żywnościowych. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie badawcze, na ile nasilenie występowania tego typu trendów w wybranych krajach i różnych regionach świata cechuje uniwersalność, a na ile odmienność, wynikająca chociażby z uwarunkowań kulturowych. Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania znaczenia analizowanych trendów w poszczególnych regionach świata oraz wybranych krajach, w tym Polski. W analizie wykorzystano dane udostępnione przez XTC World Innovation Panorama. Stwierdzono, że intensywność występowania trendów w żywnościowych innowacjach produktowych w analizowanych krajach i regionach świata jest dość podobna, aczkolwiek można dostrzec pewne interesujące różnice odnośnie relatywnej ważności poszczególnych trendów. (abstrakt oryginalny)

In the article results of an analysis of product innovation trends observed recently in the international food markets are presented. The research question was to what extent intensity of occurrence of such trends in selected countries and different world regions is universal, and to what extent specific, at least because of cultural determinants. The purpose of the article is to show variation in importance of the analyzed trends in the world regions and selected countries, including Poland. It was found that intensity of occurrence of the food product innovation trends in the analyzed countries and regions is quite similar, however interesting differences can be noticed regarding relative importance of particular trends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Antle, J.M. (1999). The new economics of agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 81 (5), 993-1010.
 2. Figiel, S. (red.) (2015). Wybrane aspekty innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 3. Figiel, S. (red.) (2016). Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 4. Figiel, S. i Kufel, J. (2016). Food product innovation trends and the main consumer trends. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomica, 15 (3), 5-14.
 5. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
 6. Kotowicz-Jawor, J. (red.) (2016). Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 7. Ostasiewicz, S., Rusnak, Z. i Siedlecka, U. (2006). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 8. Rutkowski, I.P. (2016). Metody innowacji produktu. Macierzowo sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 9. Shaw, F. (2002). Uncertainty and the new consumer. Foresight, 4 (6), 4-13.
 10. Tirole, J. (1988). The theory of industrial organization. Cambridge, MA: MIT press.
 11. Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of a trend. NY: McGraw-Hill.
 12. XTC World Innovation Panorama. (2015). XTC World Innovation.
 13. Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu